Καφασωτό ξύλινο σταθερό εμποτισμένο

Εμποτισμένο καφασωτό ξύλινο

σταθερής διάστασης 122 Χ 244 εκατοστά

από Σουηδικό Α ποιότητας

Από πηχάκια 0,7 Χ 4,4 εκατοστά

και σταθερό μάτι 7 εκατοστά

 

53,00 €

  • Διαθέσιμο

Καφασωτό ξύλινο σταθερό εμποτισμένο

Εμποτισμένο πηχάκι από Σουηδικό Α

για την πλαισίωση των πλεγμάτων

2,9 Χ 4,6 εκατοστά

 

Η τιμή είναι μέτρου

επιλέξτε από την ποσότητα πόσα

μέτρα χρειάζεστε.

 

5,50 €

  • Διαθέσιμο

Καφασωτό ξύλινο 175Χ80

Καφασωτό ξύλινο αυξομειούμενο με πριτσίνια

από Σουηδικό Α ποιότητας

Από πηχάκια 0,7 Χ 3,0εκατοστά

και σταθερό μάτι 14 εκατοστά όταν

τετραγωνιστεί.

Διάσταση 175 Χ 85 εκατοστά

όταν τα "μάτια" είναι τετράγωνα

 

28,00 €

  • Διαθέσιμο

Καφασωτό ξύλινο 200Χ105

Καφασωτό ξύλινο αυξομειούμενο με πριτσίνια

από Σουηδικό Α ποιότητας

Από πηχάκια 0,7 Χ 3,0εκατοστά

και σταθερό μάτι 14 εκατοστά όταν

τετραγωνιστεί.

Διάσταση 200 Χ 105 εκατοστά

όταν τα "μάτια" είναι τετράγωνα

 

45,00 €

  • Διαθέσιμο

Καφασωτό ξύλινο 250Χ130

Καφασωτό ξύλινο αυξομειούμενο με πριτσίνια

από Σουηδικό Α ποιότητας

Από πηχάκια 0,7 Χ 3,0εκατοστά

και σταθερό μάτι 14 εκατοστά όταν

τετραγωνιστεί.

Διάσταση 250 Χ 130 εκατοστά

όταν τα "μάτια" είναι τετράγωνα

 

65,00 €

  • Διαθέσιμο