Νοβοπανόβιδα 3,5Χ16

Κουτί νοβοπανίδες LihLin ασημί

Πάχος 3,5 χιλιοστά

Μήκος 16 χιλιοστά

5,00 €

  • Διαθέσιμο

Νοβοπανόβιδα 3,5Χ30

Κουτί νοβοπανίδες LihLin ασημί

Πάχος 3,5 χιλιοστά

Μήκος 30 χιλιοστά (3 εκατοστά)

6,50 €

  • Διαθέσιμο

Νοβοπανόβιδα 3,5Χ45

Κουτί νοβοπανίδες LihLin ασημί

Πάχος 3,5 χιλιοστά

Μήκος 45 χιλιοστά (4,5 εκατοστά)

9,50 €

  • Διαθέσιμο

Νοβοπανόβιδα 4Χ16

Κουτί νοβοπανίδες LihLin ασημί

Πάχος 4 χιλιοστά

Μήκος 16 χιλιοστά (1,6 εκατοστά)

5,00 €

  • Διαθέσιμο

Νοβοπανόβιδα 4Χ18

Κουτί νοβοπανίδες LihLin ασημί

Πάχος 4 χιλιοστά

Μήκος 18 χιλιοστά (1,8 εκατοστά)

5,50 €

  • Διαθέσιμο

Νοβοπανόβιδα 4Χ30

Κουτί νοβοπανίδες LihLin ασημί

Πάχος 4 χιλιοστά

Μήκος 30 χιλιοστά (3 εκατοστά)

7,50 €

  • Διαθέσιμο

Νοβοπανόβιδα 4Χ40

Κουτί νοβοπανίδες LihLin ασημί

Πάχος 4 χιλιοστά

Μήκος 40 χιλιοστά (4 εκατοστά)

11,50 €

  • Διαθέσιμο

Νοβοπανόβιδα 4Χ50

Κουτί νοβοπανίδες LihLin ασημί

Πάχος 4 χιλιοστά

Μήκος 50 χιλιοστά (5 εκατοστά)

12,50 €

  • Διαθέσιμο

Νοβοπανόβιδα 5Χ60

Κουτί νοβοπανίδες LihLin ασημί

Πάχος 5 χιλιοστά

Μήκος 60 χιλιοστά (6 εκατοστά)

20,00 €

  • Διαθέσιμο

Νοβοπανόβιδα 5Χ70

Κουτί νοβοπανίδες LihLin ασημί

Πάχος 5 χιλιοστά

Μήκος 70 χιλιοστά (7 εκατοστά)

25,00 €

  • Διαθέσιμο