Τα κουτιά της ντουλάπας κατασκευάζονται από λευκή μελαμίνη 16 χιλ της εταιρείας Ακρίτας (ποιότητα Α). Όλα τα τελειώματα είναι με ABS/PVC.

Η πλάτη είναι 8 χιλιοστών και τοποθετείται σε κινησιά. Έτσι υπάρχει κενό εξαερισμού 1 εκατοστού στο πίσω μέρος της ντουλάπας, για να αποφεύγουμε τυχόν υγρασίες.

Το βάθος των κουτιών είναι 58 εκατοστά. Δεν περιλαμβάνονται ράφια στην συσκευασία. Τα ράφια παραγγέλνονται ξεχωριστά.

 

Παρακαλούμε διαβάζετε την πολιτική επιστροφών της εταιρείας μας σε συγκεκριμένα είδη στο τέλος κάθε είδους.


Κουτιά ντουλάπας ύψος 64 εκ. Χ πλάτος 40 εκ

Κουτί ντουλάπας λευκό

30,00 €

 • Διαθέσιμο

Κουτιά ντουλάπας ύψος 64 εκ. Χ πλάτος 50 εκ

Κουτί ντουλάπας λευκό

33,00 €

 • Διαθέσιμο

Κουτιά ντουλάπας ύψος 64 εκ. Χ πλάτος 70 εκ

Κουτί ντουλάπας λευκό

37,00 €

 • Διαθέσιμο

Κουτιά ντουλάπας ύψος 64 εκ. Χ πλάτος 90 εκ

Κουτί ντουλάπας λευκό

46,00 €

 • Διαθέσιμο

Κουτιά ντουλάπας ύψος 64 εκ. Χ πλάτος 120 εκ

Κουτί ντουλάπας λευκό

54,00 €

 • Διαθέσιμο

Κουτιά ντουλάπας ύψος 64 εκ. Χ πλάτος 45 εκ

Κουτί ντουλάπας λευκό

31,00 €

 • Διαθέσιμο

Κουτιά ντουλάπας ύψος 64 εκ. Χ πλάτος 60 εκ

Κουτί ντουλάπας λευκό

36,00 €

 • Διαθέσιμο

Κουτιά ντουλάπας ύψος 64 εκ. Χ πλάτος 80 εκ

Κουτί ντουλάπας λευκό

44,00 €

 • Διαθέσιμο

Κουτιά ντουλάπας ύψος 64 εκ. Χ πλάτος 100 εκ

Κουτί ντουλάπας λευκό

48,00 €

 • Διαθέσιμο


Κουτιά ντουλάπας ύψος 88 εκ. Χ πλάτος 40 εκ

Κουτί ντουλάπας λευκό. 

Μπορεί να συνδυαστεί με συρταριέρα 72 εκ με 4 συρτάρια

έτσι ώστε 88+72=160 εκ που είναι τα βάσεως ντουλάπας.

36,00 €

 • Διαθέσιμο

Κουτιά ντουλάπας ύψος 88 εκ. Χ πλάτος 50 εκ

Κουτί ντουλάπας λευκό. 

Μπορεί να συνδυαστεί με συρταριέρα 72 εκ με 4 συρτάρια

έτσι ώστε 88+72=160 εκ που είναι τα βάσεως ντουλάπας.

40,00 €

 • Διαθέσιμο

Κουτιά ντουλάπας ύψος 88 εκ. Χ πλάτος 70 εκ

Κουτί ντουλάπας λευκό. 

Μπορεί να συνδυαστεί με συρταριέρα 72 εκ με 4 συρτάρια

έτσι ώστε 88+72=160 εκ που είναι τα βάσεως ντουλάπας.

48,00 €

 • Διαθέσιμο

Κουτιά ντουλάπας ύψος 88 εκ. Χ πλάτος 90 εκ

Κουτί ντουλάπας λευκό. 

Μπορεί να συνδυαστεί με συρταριέρα 72 εκ με 4 συρτάρια

έτσι ώστε 88+72=160 εκ που είναι τα βάσεως ντουλάπας.

52,00 €

 • Διαθέσιμο

Κουτιά ντουλάπας ύψος 88 εκ. Χ πλάτος 120 εκ

Κουτί ντουλάπας λευκό. 

Μπορεί να συνδυαστεί με συρταριέρα 72 εκ με 4 συρτάρια

έτσι ώστε 88+72=160 εκ που είναι τα βάσεως ντουλάπας.

56,00 €

 • Διαθέσιμο

Κουτιά ντουλάπας ύψος 88 εκ. Χ πλάτος 45 εκ

Κουτί ντουλάπας λευκό. 

Μπορεί να συνδυαστεί με συρταριέρα 72 εκ με 4 συρτάρια

έτσι ώστε 88+72=160 εκ που είναι τα βάσεως ντουλάπας.

38,00 €

 • Διαθέσιμο

Κουτιά ντουλάπας ύψος 88 εκ. Χ πλάτος 60 εκ

Κουτί ντουλάπας λευκό. 

Μπορεί να συνδυαστεί με συρταριέρα 72 εκ με 4 συρτάρια

έτσι ώστε 88+72=160 εκ που είναι τα βάσεως ντουλάπας.

42,00 €

 • Διαθέσιμο

Κουτιά ντουλάπας ύψος 88 εκ. Χ πλάτος 80 εκ

Κουτί ντουλάπας λευκό. 

Μπορεί να συνδυαστεί με συρταριέρα 72 εκ με 4 συρτάρια

έτσι ώστε 88+72=160 εκ που είναι τα βάσεως ντουλάπας.

50,00 €

 • Διαθέσιμο

Κουτιά ντουλάπας ύψος 88 εκ. Χ πλάτος 100 εκ

Κουτί ντουλάπας λευκό. 

Μπορεί να συνδυαστεί με συρταριέρα 72 εκ με 4 συρτάρια

έτσι ώστε 88+72=160 εκ που είναι τα βάσεως ντουλάπας.

54,00 €

 • Διαθέσιμο


Κουτιά ντουλάπας ύψος 96 εκ. Χ πλάτος 40 εκ

Κουτί ντουλάπας λευκό

36,00 €

 • Διαθέσιμο

Κουτιά ντουλάπας ύψος 96 εκ. Χ πλάτος 50 εκ

Κουτί ντουλάπας λευκό

40,00 €

 • Διαθέσιμο

Κουτιά ντουλάπας ύψος 96 εκ. Χ πλάτος 70 εκ

Κουτί ντουλάπας λευκό

48,00 €

 • Διαθέσιμο

Κουτιά ντουλάπας ύψος 96 εκ. Χ πλάτος 90 εκ

Κουτί ντουλάπας λευκό

53,00 €

 • Διαθέσιμο

Κουτιά ντουλάπας ύψος 96 εκ. Χ πλάτος 120 εκ

Κουτί ντουλάπας λευκό

62,00 €

 • Διαθέσιμο

Κουτιά ντουλάπας ύψος 96 εκ. Χ πλάτος 45 εκ

Κουτί ντουλάπας λευκό

38,00 €

 • Διαθέσιμο

Κουτιά ντουλάπας ύψος 96 εκ. Χ πλάτος 60 εκ

Κουτί ντουλάπας λευκό

42,00 €

 • Διαθέσιμο

Κουτιά ντουλάπας ύψος 96 εκ. Χ πλάτος 80 εκ

Κουτί ντουλάπας λευκό

50,00 €

 • Διαθέσιμο

Κουτιά ντουλάπας ύψος 96 εκ. Χ πλάτος 100 εκ

Κουτί ντουλάπας λευκό

54,00 €

 • Διαθέσιμο


Κουτιά ντουλάπας ύψος 106 εκ. Χ πλάτος 40 εκ

Κουτί ντουλάπας λευκό

 

41,00 €

 • Διαθέσιμο

Κουτιά ντουλάπας ύψος 106 εκ. Χ πλάτος 50 εκ

Κουτί ντουλάπας λευκό

 

45,00 €

 • Διαθέσιμο

Κουτιά ντουλάπας ύψος 106 εκ. Χ πλάτος 70 εκ

Κουτί ντουλάπας λευκό

 

57,00 €

 • Διαθέσιμο

Κουτιά ντουλάπας ύψος 106 εκ. Χ πλάτος 90 εκ

Κουτί ντουλάπας λευκό

 

61,00 €

 • Διαθέσιμο

Κουτιά ντουλάπας ύψος 106 εκ. Χ πλάτος 120 εκ

Κουτί ντουλάπας λευκό

 

75,00 €

 • Διαθέσιμο

Κουτιά ντουλάπας ύψος 106 εκ. Χ πλάτος 45 εκ

Κουτί ντουλάπας λευκό

 

43,00 €

 • Διαθέσιμο

Κουτιά ντουλάπας ύψος 106 εκ. Χ πλάτος 60 εκ

Κουτί ντουλάπας λευκό

 

50,00 €

 • Διαθέσιμο

Κουτιά ντουλάπας ύψος 106 εκ. Χ πλάτος 80 εκ

Κουτί ντουλάπας λευκό

 

57,00 €

 • Διαθέσιμο

Κουτιά ντουλάπας ύψος 106 εκ. Χ πλάτος 100 εκ

Κουτί ντουλάπας λευκό

 

64,00 €

 • Διαθέσιμο


Κουτιά ντουλάπας ύψος 124 εκ. Χ πλάτος 40 εκ

Κουτί ντουλάπας λευκό

 

45,00 €

 • Διαθέσιμο

Κουτιά ντουλάπας ύψος 124 εκ. Χ πλάτος 50 εκ

Κουτί ντουλάπας λευκό

 

49,00 €

 • Διαθέσιμο

Κουτιά ντουλάπας ύψος 124 εκ. Χ πλάτος 70 εκ

Κουτί ντουλάπας λευκό

 

59,00 €

 • Διαθέσιμο

Κουτιά ντουλάπας ύψος 124 εκ. Χ πλάτος 90 εκ

Κουτί ντουλάπας λευκό

 

65,00 €

 • Διαθέσιμο

Κουτιά ντουλάπας ύψος 124 εκ. Χ πλάτος 120 εκ

Κουτί ντουλάπας λευκό

 

80,00 €

 • Διαθέσιμο

Κουτιά ντουλάπας ύψος 124 εκ. Χ πλάτος 45 εκ

Κουτί ντουλάπας λευκό

 

48,00 €

 • Διαθέσιμο

Κουτιά ντουλάπας ύψος 124 εκ. Χ πλάτος 60 εκ

Κουτί ντουλάπας λευκό

 

55,00 €

 • Διαθέσιμο

Κουτιά ντουλάπας ύψος 124 εκ. Χ πλάτος 80 εκ

Κουτί ντουλάπας λευκό

 

62,00 €

 • Διαθέσιμο

Κουτιά ντουλάπας ύψος 124 εκ. Χ πλάτος 100 εκ

Κουτί ντουλάπας λευκό

 

68,00 €

 • Διαθέσιμο


Κουτιά ντουλάπας ύψος 160 εκ. Χ πλάτος 40 εκ

Κουτί ντουλάπας λευκό

 

55,00 €

 • Διαθέσιμο

Κουτιά ντουλάπας ύψος 160 εκ. Χ πλάτος 50 εκ

Κουτί ντουλάπας λευκό

 

60,00 €

 • Διαθέσιμο

Κουτιά ντουλάπας ύψος 160 εκ. Χ πλάτος 70 εκ

Κουτί ντουλάπας λευκό

 

70,00 €

 • Διαθέσιμο

Κουτιά ντουλάπας ύψος 160 εκ. Χ πλάτος 90 εκ

Κουτί ντουλάπας λευκό

 

76,00 €

 • Διαθέσιμο

Κουτιά ντουλάπας ύψος 160 εκ. Χ πλάτος 120 εκ

Κουτί ντουλάπας λευκό

 

90,00 €

 • Διαθέσιμο

Κουτιά ντουλάπας ύψος 160 εκ. Χ πλάτος 45 εκ

Κουτί ντουλάπας λευκό

 

57,00 €

 • Διαθέσιμο

Κουτιά ντουλάπας ύψος 160 εκ. Χ πλάτος 60 εκ

Κουτί ντουλάπας λευκό

 

65,00 €

 • Διαθέσιμο

Κουτιά ντουλάπας ύψος 160 εκ. Χ πλάτος 80 εκ

Κουτί ντουλάπας λευκό

 

72,00 €

 • Διαθέσιμο

Κουτιά ντουλάπας ύψος 160 εκ. Χ πλάτος 100 εκ

Κουτί ντουλάπας λευκό

 

82,00 €

 • Διαθέσιμο


Κουτιά ντουλάπας ύψος 180 εκ. Χ πλάτος 40 εκ

Κουτί ντουλάπας λευκό

 

68,00 €

 • Διαθέσιμο

Κουτιά ντουλάπας ύψος 180 εκ. Χ πλάτος 50 εκ

Κουτί ντουλάπας λευκό

 

73,00 €

 • Διαθέσιμο

Κουτιά ντουλάπας ύψος 180 εκ. Χ πλάτος 70 εκ

Κουτί ντουλάπας λευκό

 

87,00 €

 • Διαθέσιμο

Κουτιά ντουλάπας ύψος 180 εκ. Χ πλάτος 90 εκ

Κουτί ντουλάπας λευκό

 

108,00 €

 • Διαθέσιμο

Κουτιά ντουλάπας ύψος 180 εκ. Χ πλάτος 120 εκ

Κουτί ντουλάπας λευκό

 

108,00 €

 • Διαθέσιμο

Κουτιά ντουλάπας ύψος 180 εκ. Χ πλάτος 45 εκ

Κουτί ντουλάπας λευκό

 

70,00 €

 • Διαθέσιμο

Κουτιά ντουλάπας ύψος 180 εκ. Χ πλάτος 60 εκ

Κουτί ντουλάπας λευκό

 

78,00 €

 • Διαθέσιμο

Κουτιά ντουλάπας ύψος 180 εκ. Χ πλάτος 80 εκ

Κουτί ντουλάπας λευκό

 

98,00 €

 • Διαθέσιμο

Κουτιά ντουλάπας ύψος 180 εκ. Χ πλάτος 100 εκ

Κουτί ντουλάπας λευκό

 

102,00 €

 • Διαθέσιμο


Ράφια ντουλάπας και σωλήνες

Εσωτερικά ράφια ντουλάπας από μελαμίνη με τελείωμα pvc 0,45 μπροστά και

σωλήνες κρεμάσματος ρούχων με τα στηρίγματά τους.

 

Στους σωλήνες συμπεριλαμβάνονται και τα στηρίγματα.

 

 

 

4,00 €

 • Διαθέσιμο

Τα κουτιά είναι αμοντάριστα, μόνο οι συρταριέρες είναι μονταρισμένες


Όλα τα κουτιά και οι συρταριέρες κατασκευάζονται στο εργοστάσιό μας κατά παραγγελία.

Επιστροφές δε γίνονται δεκτές. Κατ΄εξαίρεση μπορούν να τροποποιηθούν, εφόσον το θελήσει

ο πελάτης, με αντίστοιχη χρέωση, μετά από συνεννόηση.


Εμβάσματα στις τράπεζες

Τράπεζα Πειραιώς

GR46 0171 4410 0064 4112 7625 750

Τράπεζα Eurobank

GR940 26010 60000 8402000 92787

Δικαιούχος Ξυλοεφαρμογές ΟΕ

Προσοχή: Τα έξοδα του εμβασμάτος επιβαρύνουν

εξ' ολοκλήρου τον Πελάτη 


Επικοινωνία

Τηλ:  2109407860 και 2109421329

email:

info@xyloefarmoges.com

 

Ξυλοεφαρμογές ΟΕ

Ιλισσού 129 και Κοραή 89

Μοσχάτο Αθήνα

ΤΚ 18345Σε όλες τις τιμές που αναγράφονται στο DiyEshop.gr δεν συμπεριλαμβάνονται μεταφορικά. Η χρέωση μεταφορικών είναι πάντα του πελάτη. Παραλαβή μπορεί να γίνει από το κατάστημά μας, ή να σας τα στείλουμε με εταιρεία ταχυμεταφορών (courier) με χρέωση δική σας, ή να σας τα παραδώσουμε σε πρακτορείο για επαρχίας (εξτρά έξοδα 10,00 ευρώ) ομοίως με χρέωση δική σας.