Συρταριέρα ντουλάπας εξωτερική με 2 συρτάρια, κατασκευασμένη από λευκή μελαμίνη 16χιλ της εταιρείας Ακρίτας, με τελειώματα pvc και πλάτη 8χιλ με κινησιά. Βάθος 58 εκατοστά. Δέχεται 2 εξωτερικές μετώπες ύψους 18 εκατοστών και συνδυάζεται από πάνω με κουτί 124 εκ. (δεν συμπεριλαμβάνεται στην τιμή, παραγγέλνεται χωριστά) ώστε να συμπληρώσει τα 160 εκατοστά των κουτιών βάσεως. Η συρταριέρα είναι μονταρισμένη

Εξωτερική συρταρ. ντουλάπας ύψος 36 εκ. Χ πλάτος 40 εκ

Συρταριέρα ντουλάπας εξωτερική με 2 συρτάρια. 

132,00 €

 • Διαθέσιμο

Εξωτερική συρταρ. ντουλάπας ύψος 36 εκ. Χ πλάτος 50 εκ

Συρταριέρα ντουλάπας εξωτερική με 2 συρτάρια. 

144,00 €

 • Διαθέσιμο

Εξωτερική συρταρ. ντουλάπας ύψος 36 εκ. Χ πλάτος 70 εκ

Συρταριέρα ντουλάπας εξωτερική με 2 συρτάρια. 

160,00 €

 • Διαθέσιμο

Εξωτερική συρταρ. ντουλάπας ύψος 36 εκ. Χ πλάτος 90 εκ

Συρταριέρα ντουλάπας εξωτερική με 2 συρτάρια. 

175,00 €

 • Διαθέσιμο

Εξωτερική συρταρ. ντουλάπας ύψος 36 εκ. Χ πλάτος 120 εκ

Συρταριέρα ντουλάπας εξωτερική με 2 συρτάρια. 

190,00 €

 • Διαθέσιμο

Εξωτερική συρταρ. ντουλάπας ύψος 36 εκ. Χ πλάτος 45 εκ

Συρταριέρα ντουλάπας εξωτερική με 2 συρτάρια. 

135,00 €

 • Διαθέσιμο

Εξωτερική συρταρ. ντουλάπας ύψος 36 εκ. Χ πλάτος 60 εκ

Συρταριέρα ντουλάπας εξωτερική με 2 συρτάρια. 

150,00 €

 • Διαθέσιμο

Εξωτερική συρταρ. ντουλάπας ύψος 36 εκ. Χ πλάτος 80 εκ

Συρταριέρα ντουλάπας εξωτερική με 2 συρτάρια. 

175,00 €

 • Διαθέσιμο

Εξωτερική συρταρ. ντουλάπας ύψος 36 εκ. Χ πλάτος 100 εκ

Συρταριέρα ντουλάπας εξωτερική με 2 συρτάρια. 

185,00 €

 • Διαθέσιμο


Συρταριέρα ντουλάπας εξωτερική με 3 συρτάρια, κατασκευασμένη από λευκή μελαμίνη 16χιλ της εταιρείας Ακρίτας, με τελειώματα pvc και πλάτη 8χιλ με κινησιά. Βάθος 58 εκατοστά. Δέχεται 3 εξωτερικές μετώπες ύψους 18 εκατοστών και συνδυάζεται από πάνω με κουτί 106 εκ. (δεν συμπεριλαμβάνεται στην τιμή, παραγγέλνεται χωριστά) ώστε να συμπληρώσει τα 160 εκατοστά των κουτιών βάσεως. Η συρταριέρα είναι μονταρισμένη

Εξωτερική συρταρ. ντουλάπας ύψος 54 εκ. Χ πλάτος 40 εκ

Συρταριέρα ντουλάπας εξωτερική με 3 συρτάρια

 

152,00 €

 • Διαθέσιμο

Εξωτερική συρταρ. ντουλάπας ύψος 54 εκ. Χ πλάτος 50 εκ

Συρταριέρα ντουλάπας εξωτερική με 3 συρτάρια

 

164,00 €

 • Διαθέσιμο

Εξωτερική συρταρ. ντουλάπας ύψος 54 εκ. Χ πλάτος 70 εκ

Συρταριέρα ντουλάπας εξωτερική με 3 συρτάρια

 

180,00 €

 • Διαθέσιμο

Εξωτερική συρταρ. ντουλάπας ύψος 54 εκ. Χ πλάτος 90 εκ

Συρταριέρα ντουλάπας εξωτερική με 3 συρτάρια

 

190,00 €

 • Διαθέσιμο

Εξωτερική συρταρ. ντουλάπας ύψος 54 εκ. Χ πλάτος 120 εκ

Συρταριέρα ντουλάπας εξωτερική με 3 συρτάρια

 

200,00 €

 • Διαθέσιμο

Εξωτερική συρταρ. ντουλάπας ύψος 54 εκ. Χ πλάτος 45 εκ

Συρταριέρα ντουλάπας εξωτερική με 3 συρτάρια

 

155,00 €

 • Διαθέσιμο

Εξωτερική συρταρ. ντουλάπας ύψος 54 εκ. Χ πλάτος 60 εκ

Συρταριέρα ντουλάπας εξωτερική με 3 συρτάρια

 

170,00 €

 • Διαθέσιμο

Εξωτερική συρταρ. ντουλάπας ύψος 54 εκ. Χ πλάτος 80 εκ

Συρταριέρα ντουλάπας εξωτερική με 3 συρτάρια

 

185,00 €

 • Διαθέσιμο

Εξωτερική συρταρ. ντουλάπας ύψος 54 εκ. Χ πλάτος 100 εκ

Συρταριέρα ντουλάπας εξωτερική με 3 συρτάρια

 

195,00 €

 • Διαθέσιμο


Συρταριέρα ντουλάπας εξωτερική με 4 συρτάρια, κατασκευασμένη από λευκή μελαμίνη 16χιλ της εταιρείας Ακρίτας, με τελειώματα pvc και πλάτη 8χιλ με κινησιά. Βάθος 58 εκατοστά. Δέχεται 4 εξωτερικές μετώπες ύψους 18 εκατοστών και συνδυάζεται από πάνω με κουτί 88 εκ. (δεν συμπεριλαμβάνεται στην τιμή, παραγγέλνεται χωριστά) ώστε να συμπληρώσει τα 160 εκατοστά των κουτιών βάσεως. Η συρταριέρα είναι μονταρισμένη

Εξωτερική συρταρ. ντουλάπας ύψος 72 εκ. Χ πλάτος 40 εκ

Συρταριέρα ντουλάπας εξωτερική με 4 συρτάρια 

 

172,00 €

 • Διαθέσιμο

Εξωτερική συρταρ. ντουλάπας ύψος 72 εκ. Χ πλάτος 50 εκ

Συρταριέρα ντουλάπας εξωτερική με 4 συρτάρια 

 

190,00 €

 • Διαθέσιμο

Εξωτερική συρταρ. ντουλάπας ύψος 72 εκ. Χ πλάτος 70 εκ

Συρταριέρα ντουλάπας εξωτερική με 4 συρτάρια 

 

205,00 €

 • Διαθέσιμο

Εξωτερική συρταρ. ντουλάπας ύψος 72 εκ. Χ πλάτος 90 εκ

Συρταριέρα ντουλάπας εξωτερική με 4 συρτάρια 

 

216,00 €

 • Διαθέσιμο

Εξωτερική συρταρ. ντουλάπας ύψος 72 εκ. Χ πλάτος 120 εκ

Συρταριέρα ντουλάπας εξωτερική με 4 συρτάρια 

 

235,00 €

 • Διαθέσιμο

Εξωτερική συρταρ. ντουλάπας ύψος 72 εκ. Χ πλάτος 45 εκ

Συρταριέρα ντουλάπας εξωτερική με 4 συρτάρια 

 

176,00 €

 • Διαθέσιμο

Εξωτερική συρταρ. ντουλάπας ύψος 72 εκ. Χ πλάτος 60 εκ

Συρταριέρα ντουλάπας εξωτερική με 4 συρτάρια 

 

195,00 €

 • Διαθέσιμο

Εξωτερική συρταρ. ντουλάπας ύψος 72 εκ. Χ πλάτος 80 εκ

Συρταριέρα ντουλάπας εξωτερική με 4 συρτάρια 

 

210,00 €

 • Διαθέσιμο

Εξωτερική συρταρ. ντουλάπας ύψος 72 εκ. Χ πλάτος 100 εκ

Συρταριέρα ντουλάπας εξωτερική με 4 συρτάρια 

 

225,00 €

 • Διαθέσιμο


Εσωτερικές συρταριέρες με 2 συρτάρια (βάθος 48 εκ)

Εσωτ. συρταρ. με 2 συρτάρια αριστερή για κουτί 40 εκ

Συρταριέρα ντουλάπας εσωτερική με 2 συρτάρια. Η συρταριέρα είναι μονταρισμένη

 

70,00 €

 • Διαθέσιμο

Εσωτ. συρταρ. με 2 συρτάρια αριστερή για κουτί 50 εκ

Συρταριέρα ντουλάπας εσωτερική με 2 συρτάρια. Η συρταριέρα είναι μονταρισμένη

 

90,00 €

 • Διαθέσιμο

Εσωτ. συρταρ. με 2 συρτάρια αριστερή για κουτί 70 εκ

Συρταριέρα ντουλάπας εσωτερική με 2 συρτάρια. Η συρταριέρα είναι μονταρισμένη

 

100,00 €

 • Διαθέσιμο

Εσωτ. συρταρ. με 2 συρτάρια αριστερή για κουτί 90 εκ

Συρταριέρα ντουλάπας εσωτερική με 2 συρτάρια. Η συρταριέρα είναι μονταρισμένη

 

115,00 €

 • Διαθέσιμο

Εσωτ. συρταρ. με 2 συρτάρια αριστερή για κουτί 120 εκ

Συρταριέρα ντουλάπας εσωτερική με 2 συρτάρια. Η συρταριέρα είναι μονταρισμένη

 

140,00 €

 • Διαθέσιμο

Εσωτ. συρταρ. με 2 συρτάρια αριστερή για κουτί 45 εκ

Συρταριέρα ντουλάπας εσωτερική με 2 συρτάρια. Η συρταριέρα είναι μονταρισμένη

 

80,00 €

 • Διαθέσιμο

Εσωτ. συρταρ. με 2 συρτάρια αριστερή για κουτί 60 εκ

Συρταριέρα ντουλάπας εσωτερική με 2 συρτάρια. Η συρταριέρα είναι μονταρισμένη

 

95,00 €

 • Διαθέσιμο

Εσωτ. συρταρ. με 2 συρτάρια αριστερή για κουτί 80 εκ

Συρταριέρα ντουλάπας εσωτερική με 2 συρτάρια. Η συρταριέρα είναι μονταρισμένη

 

107,00 €

 • Διαθέσιμο

Εσωτ. συρταρ. με 2 συρτάρια αριστερή για κουτί 100 εκ

Συρταριέρα ντουλάπας εσωτερική με 2 συρτάρια. Η συρταριέρα είναι μονταρισμένη

 

125,00 €

 • Διαθέσιμο

Εσωτ. συρταρ. με 2 συρτάρια δεξιά για κουτί 40 εκ

Συρταριέρα ντουλάπας εσωτερική με 2 συρτάρια. Η συρταριέρα είναι μονταρισμένη

 

70,00 €

 • Διαθέσιμο

Εσωτ. συρταρ. με 2 συρτάρια δεξιά για κουτί 50 εκ

Συρταριέρα ντουλάπας εσωτερική με 2 συρτάρια. Η συρταριέρα είναι μονταρισμένη

 

90,00 €

 • Διαθέσιμο

Εσωτ. συρταρ. με 2 συρτάρια δεξιά για κουτί 70 εκ

Συρταριέρα ντουλάπας εσωτερική με 2 συρτάρια. Η συρταριέρα είναι μονταρισμένη

 

100,00 €

 • Διαθέσιμο

Εσωτ. συρταρ. με 2 συρτάρια δεξιά για κουτί 90 εκ

Συρταριέρα ντουλάπας εσωτερική με 2 συρτάρια. Η συρταριέρα είναι μονταρισμένη

 

115,00 €

 • Διαθέσιμο

Εσωτ. συρταρ. με 2 συρτάρια δεξιά για κουτί 120 εκ

Συρταριέρα ντουλάπας εσωτερική με 2 συρτάρια. Η συρταριέρα είναι μονταρισμένη

 

140,00 €

 • Διαθέσιμο

Εσωτ. συρταρ. με 2 συρτάρια δεξιά για κουτί 45 εκ

Συρταριέρα ντουλάπας εσωτερική με 2 συρτάρια. Η συρταριέρα είναι μονταρισμένη

 

80,00 €

 • Διαθέσιμο

Εσωτ. συρταρ. με 2 συρτάρια δεξιά για κουτί 60 εκ

Συρταριέρα ντουλάπας εσωτερική με 2 συρτάρια. Η συρταριέρα είναι μονταρισμένη

 

95,00 €

 • Διαθέσιμο

Εσωτ. συρταρ. με 2 συρτάρια δεξιά για κουτί 80 εκ

Συρταριέρα ντουλάπας εσωτερική με 2 συρτάρια. Η συρταριέρα είναι μονταρισμένη

 

107,00 €

 • Διαθέσιμο

Εσωτ. συρταρ. με 2 συρτάρια δεξιά για κουτί 100 εκ

Συρταριέρα ντουλάπας εσωτερική με 2 συρτάρια. Η συρταριέρα είναι μονταρισμένη

 

125,00 €

 • Διαθέσιμο


Εσωτερικές συρταριέρες με 3 συρτάρια (βάθος 48 εκ)

Εσωτ. συρταρ. με 3 συρτάρια αριστερή για κουτί 40 εκ

Συρταριέρα ντουλάπας εσωτερική με 3 συρτάρια. Η συρταριέρα είναι μονταρισμένη

 

 

90,00 €

 • Διαθέσιμο

Εσωτ. συρταρ. με 3 συρτάρια αριστερή για κουτί 50 εκ

Συρταριέρα ντουλάπας εσωτερική με 3 συρτάρια. Η συρταριέρα είναι μονταρισμένη

 

 

110,00 €

 • Διαθέσιμο

Εσωτ. συρταρ. με 3 συρτάρια αριστερή για κουτί 70 εκ

Συρταριέρα ντουλάπας εσωτερική με 3 συρτάρια. Η συρταριέρα είναι μονταρισμένη

 

 

120,00 €

 • Διαθέσιμο

Εσωτ. συρταρ. με 3 συρτάρια αριστερή για κουτί 90 εκ

Συρταριέρα ντουλάπας εσωτερική με 3 συρτάρια. Η συρταριέρα είναι μονταρισμένη

 

 

135,00 €

 • Διαθέσιμο

Εσωτ. συρταρ. με 3 συρτάρια αριστερή για κουτί 120 εκ

Συρταριέρα ντουλάπας εσωτερική με 3 συρτάρια. Η συρταριέρα είναι μονταρισμένη

 

 

160,00 €

 • Διαθέσιμο

Εσωτ. συρταρ. με 3 συρτάρια αριστερή για κουτί 45 εκ

Συρταριέρα ντουλάπας εσωτερική με 3 συρτάρια. Η συρταριέρα είναι μονταρισμένη

 

 

100,00 €

 • Διαθέσιμο

Εσωτ. συρταρ. με 3 συρτάρια αριστερή για κουτί 60 εκ

Συρταριέρα ντουλάπας εσωτερική με 3 συρτάρια. Η συρταριέρα είναι μονταρισμένη

 

 

115,00 €

 • Διαθέσιμο

Εσωτ. συρταρ. με 3 συρτάρια αριστερή για κουτί 80 εκ

Συρταριέρα ντουλάπας εσωτερική με 3 συρτάρια. Η συρταριέρα είναι μονταρισμένη

 

 

127,00 €

 • Διαθέσιμο

Εσωτ. συρταρ. με 3 συρτάρια αριστερή για κουτί 100 εκ

Συρταριέρα ντουλάπας εσωτερική με 3 συρτάρια. Η συρταριέρα είναι μονταρισμένη

 

 

145,00 €

 • Διαθέσιμο

Εσωτ. συρταρ. με 3 συρτάρια δεξιά για κουτί 40 εκ

Συρταριέρα ντουλάπας εσωτερική με 3 συρτάρια. Η συρταριέρα είναι μονταρισμένη

 

 

90,00 €

 • Διαθέσιμο

Εσωτ. συρταρ. με 3 συρτάρια δεξιά για κουτί 50 εκ

Συρταριέρα ντουλάπας εσωτερική με 3 συρτάρια. Η συρταριέρα είναι μονταρισμένη

 

 

110,00 €

 • Διαθέσιμο

Εσωτ. συρταρ. με 3 συρτάρια δεξιά για κουτί 70 εκ

Συρταριέρα ντουλάπας εσωτερική με 3 συρτάρια. Η συρταριέρα είναι μονταρισμένη

 

 

120,00 €

 • Διαθέσιμο

Εσωτ. συρταρ. με 3 συρτάρια δεξιά για κουτί 90 εκ

Συρταριέρα ντουλάπας εσωτερική με 3 συρτάρια. Η συρταριέρα είναι μονταρισμένη

 

 

135,00 €

 • Διαθέσιμο

Εσωτ. συρταρ. με 3 συρτάρια δεξιά για κουτί 120 εκ

Συρταριέρα ντουλάπας εσωτερική με 3 συρτάρια. Η συρταριέρα είναι μονταρισμένη

 

 

160,00 €

 • Διαθέσιμο

Εσωτ. συρταρ. με 3 συρτάρια δεξιά για κουτί 45 εκ

Συρταριέρα ντουλάπας εσωτερική με 3 συρτάρια. Η συρταριέρα είναι μονταρισμένη

 

 

100,00 €

 • Διαθέσιμο

Εσωτ. συρταρ. με 3 συρτάρια δεξιά για κουτί 60 εκ

Συρταριέρα ντουλάπας εσωτερική με 3 συρτάρια. Η συρταριέρα είναι μονταρισμένη

 

 

115,00 €

 • Διαθέσιμο

Εσωτ. συρταρ. με 3 συρτάρια δεξιά για κουτί 80 εκ

Συρταριέρα ντουλάπας εσωτερική με 3 συρτάρια. Η συρταριέρα είναι μονταρισμένη

 

 

127,00 €

 • Διαθέσιμο

Εσωτ. συρταρ. με 3 συρτάρια δεξιά για κουτί 100 εκ

Συρταριέρα ντουλάπας εσωτερική με 3 συρτάρια. Η συρταριέρα είναι μονταρισμένη

 

 

145,00 €

 • Διαθέσιμο


Εσωτερικές συρταριέρες με 4 συρτάρια (βάθος 48 εκ)

Εσωτ. συρταρ. με 4 συρτάρια αριστερή για κουτί 40 εκ

Συρταριέρα ντουλάπας εσωτερική με 4 συρτάρια. Η συρταριέρα είναι μονταρισμένη

 

 

135,00 €

 • Διαθέσιμο

Εσωτ. συρταρ. με 4 συρτάρια αριστερή για κουτί 50 εκ

Συρταριέρα ντουλάπας εσωτερική με 4 συρτάρια. Η συρταριέρα είναι μονταρισμένη

 

 

145,00 €

 • Διαθέσιμο

Εσωτ. συρταρ. με 4 συρτάρια αριστερή για κουτί 70 εκ

Συρταριέρα ντουλάπας εσωτερική με 4 συρτάρια. Η συρταριέρα είναι μονταρισμένη

 

 

160,00 €

 • Διαθέσιμο

Εσωτ. συρταρ. με 4 συρτάρια αριστερή για κουτί 90 εκ

Συρταριέρα ντουλάπας εσωτερική με 4 συρτάρια. Η συρταριέρα είναι μονταρισμένη

 

 

170,00 €

 • Διαθέσιμο

Εσωτ. συρταρ. με 4 συρτάρια αριστερή για κουτί 120 εκ

Συρταριέρα ντουλάπας εσωτερική με 4 συρτάρια. Η συρταριέρα είναι μονταρισμένη

 

 

200,00 €

 • Διαθέσιμο

Εσωτ. συρταρ. με 4 συρτάρια αριστερή για κουτί 45 εκ

Συρταριέρα ντουλάπας εσωτερική με 4 συρτάρια. Η συρταριέρα είναι μονταρισμένη

 

 

140,00 €

 • Διαθέσιμο

Εσωτ. συρταρ. με 4 συρτάρια αριστερή για κουτί 60 εκ

Συρταριέρα ντουλάπας εσωτερική με 4 συρτάρια. Η συρταριέρα είναι μονταρισμένη

 

 

155,00 €

 • Διαθέσιμο

Εσωτ. συρταρ. με 4 συρτάρια αριστερή για κουτί 80 εκ

Συρταριέρα ντουλάπας εσωτερική με 4 συρτάρια. Η συρταριέρα είναι μονταρισμένη

 

 

165,00 €

 • Διαθέσιμο

Εσωτ. συρταρ. με 4 συρτάρια αριστερή για κουτί 100 εκ

Συρταριέρα ντουλάπας εσωτερική με 4 συρτάρια. Η συρταριέρα είναι μονταρισμένη

 

 

180,00 €

 • Διαθέσιμο

Εσωτ. συρταρ. με 4 συρτάρια δεξιά για κουτί 40 εκ

Συρταριέρα ντουλάπας εσωτερική με 4 συρτάρια. Η συρταριέρα είναι μονταρισμένη

 

 

135,00 €

 • Διαθέσιμο

Εσωτ. συρταρ. με 4 συρτάρια δεξιά για κουτί 50 εκ

Συρταριέρα ντουλάπας εσωτερική με 4 συρτάρια. Η συρταριέρα είναι μονταρισμένη

 

 

145,00 €

 • Διαθέσιμο

Εσωτ. συρταρ. με 4 συρτάρια δεξιά για κουτί 70 εκ

Συρταριέρα ντουλάπας εσωτερική με 4 συρτάρια. Η συρταριέρα είναι μονταρισμένη

 

 

160,00 €

 • Διαθέσιμο

Εσωτ. συρταρ. με 4 συρτάρια δεξιά για κουτί 90 εκ

Συρταριέρα ντουλάπας εσωτερική με 4 συρτάρια. Η συρταριέρα είναι μονταρισμένη

 

 

170,00 €

 • Διαθέσιμο

Εσωτ. συρταρ. με 4 συρτάρια δεξιά για κουτί 120 εκ

Συρταριέρα ντουλάπας εσωτερική με 4 συρτάρια. Η συρταριέρα είναι μονταρισμένη

 

 

200,00 €

 • Διαθέσιμο

Εσωτ. συρταρ. με 4 συρτάρια δεξιά για κουτί 45 εκ

Συρταριέρα ντουλάπας εσωτερική με 4 συρτάρια. Η συρταριέρα είναι μονταρισμένη

 

 

140,00 €

 • Διαθέσιμο

Εσωτ. συρταρ. με 4 συρτάρια δεξιά για κουτί 60 εκ

Συρταριέρα ντουλάπας εσωτερική με 4 συρτάρια. Η συρταριέρα είναι μονταρισμένη

 

 

155,00 €

 • Διαθέσιμο

Εσωτ. συρταρ. με 4 συρτάρια αριστερή για κουτί 80 εκ

Συρταριέρα ντουλάπας εσωτερική με 4 συρτάρια. Η συρταριέρα είναι μονταρισμένη

 

 

165,00 €

 • Διαθέσιμο

Εσωτ. συρταρ. με 4 συρτάρια δεξιά για κουτί 100 εκ

Συρταριέρα ντουλάπας εσωτερική με 4 συρτάρια. Η συρταριέρα είναι μονταρισμένη

 

 

180,00 €

 • Διαθέσιμο


Ράφια ντουλάπας και σωλήνες

Εσωτερικά ράφια ντουλάπας από μελαμίνη με τελείωμα pvc 0,45 μπροστά και

σωλήνες κρεμάσματος ρούχων με τα στηρίγματά τους.

 

Στους σωλήνες συμπεριλαμβάνονται και τα στηρίγματα.

 

 

 

4,00 €

 • Διαθέσιμο

Όλα τα κουτιά και οι συρταριέρες κατασκευάζονται στο εργοστάσιό μας κατά παραγγελία.

Επιστροφές δε γίνονται δεκτές. Κατ΄εξαίρεση μπορούν να τροποποιηθούν, εφόσον το θελήσει

ο πελάτης, με αντίστοιχη χρέωση, μετά από συνεννόηση.


Εμβάσματα στις τράπεζες

Τράπεζα Πειραιώς

GR46 0171 4410 0064 4112 7625 750

Τράπεζα Eurobank

GR940 26010 60000 8402000 92787

Δικαιούχος Ξυλοεφαρμογές ΟΕ

Προσοχή: Τα έξοδα του εμβασμάτος επιβαρύνουν

εξ' ολοκλήρου τον Πελάτη 


Επικοινωνία

Τηλ:  2109407860 και 2109421329

email:

info@xyloefarmoges.com

 

Ξυλοεφαρμογές ΟΕ

Ιλισσού 129 και Κοραή 89

Μοσχάτο Αθήνα

ΤΚ 18345Σε όλες τις τιμές που αναγράφονται στο DiyEshop.gr δεν συμπεριλαμβάνονται μεταφορικά. Η χρέωση μεταφορικών είναι πάντα του πελάτη. Παραλαβή μπορεί να γίνει από το κατάστημά μας, ή να σας τα στείλουμε με εταιρεία ταχυμεταφορών (courier) με χρέωση δική σας, ή να σας τα παραδώσουμε σε πρακτορείο για επαρχίας (εξτρά έξοδα 10,00 ευρώ) ομοίως με χρέωση δική σας.