Γωνίες εξωτερικές κωδ 30

Εξωτερική γωνία από σουηδικό

εξωτερική σε διάσταση 4,5 Χ 4,5 εκατοστά

 

Παράγονται σε μήκος από 3,0μ έως 4,00μ

ανάλογα την "παρτίδα" του ξύλου.

 

Η τιμή αφορά ένα μέτρο,

συμπληρώστε στην ποσότητα τα

μέτρα που χρειάζεστε.

 

Εμείς θα σας στείλουμε πηχάκια ανάλογα

των μέτρων που παραγγέλνετε.

 

2,80 €

  • Διαθέσιμο

Γωνίες εξωτερικές κωδ 29

Εξωτερική γωνία από σουηδικό

εξωτερική σε διάσταση 3,9 Χ 3,9 εκατοστά

 

Παράγονται σε μήκος από 3,0μ έως 4,00μ

ανάλογα την "παρτίδα" του ξύλου.

 

Η τιμή αφορά ένα μέτρο,

συμπληρώστε στην ποσότητα τα

μέτρα που χρειάζεστε.

 

Εμείς θα σας στείλουμε πηχάκια ανάλογα

των μέτρων που παραγγέλνετε.

 

2,40 €

  • Διαθέσιμο

Γωνίες εξωτερικές κωδ 28

Εξωτερική γωνία από σουηδικό

εξωτερική σε διάσταση 2,8 Χ 2,8 εκατοστά

 

Παράγονται σε μήκος από 3,0μ έως 4,00μ

ανάλογα την "παρτίδα" του ξύλου.

 

Η τιμή αφορά ένα μέτρο,

συμπληρώστε στην ποσότητα τα

μέτρα που χρειάζεστε.

 

Εμείς θα σας στείλουμε πηχάκια ανάλογα

των μέτρων που παραγγέλνετε.

 

2,00 €

  • Διαθέσιμο

Γωνίες εξωτερικές κωδ 27/2,5

Εξωτερική γωνία από αγιούζ

εξωτερική σε διάσταση 2,5 Χ 2,5 εκατοστά

 

Παράγονται σε μήκος από 3,0μ έως 4,00μ

ανάλογα την "παρτίδα" του ξύλου.

 

Η τιμή αφορά ένα μέτρο,

συμπληρώστε στην ποσότητα τα

μέτρα που χρειάζεστε.

 

Εμείς θα σας στείλουμε πηχάκια ανάλογα

των μέτρων που παραγγέλνετε.

 

1,80 €

  • Διαθέσιμο

Γωνίες εξωτερικές κωδ 27

Εξωτερική γωνία από αγιούζ

εξωτερική σε διάσταση 1,9 Χ 1,9 εκατοστά

 

Παράγονται σε μήκος από 3,0μ έως 4,00μ

ανάλογα την "παρτίδα" του ξύλου.

 

Η τιμή αφορά ένα μέτρο,

συμπληρώστε στην ποσότητα τα

μέτρα που χρειάζεστε.

 

Εμείς θα σας στείλουμε πηχάκια ανάλογα

των μέτρων που παραγγέλνετε.

 

1,30 €

  • Διαθέσιμο