Ελληνικά και Αγγλικά κεφαλαία γράμματα, κομμένα σε παντογράφο (CNC) από κόντρα πλακέ θαλάσσης 15 χιλιοστών.

 

Σε ύψη 50 και 35 εκ και πλάτος αναλογικά. Κατάλληλα για επιγραφές ή διακόσμηση.
Σε ύψος 35 εκατοστά, το πλάτος βγαίνει αναλογικά, με μέγιστο πλάτος τα 21 εκ.

Γραμματοσειρά Tahoma.

Άβαφα.


Γράμμα Α διάσταση ύψος 35 εκ

 

 

20,00 €

 • Κατά παραγγελία

Γράμμα C διάσταση ύψος 35 εκ

 

 

20,00 €

 • Κατά παραγγελία

Γράμμα E διάσταση ύψος 35 εκ

 

 

20,00 €

 • Κατά παραγγελία

Γράμμα G διάσταση ύψος 35 εκ

 

 

20,00 €

 • Κατά παραγγελία

Γράμμα Ι διάσταση ύψος 35 εκ

 

 

20,00 €

 • Κατά παραγγελία

Γράμμα L διάσταση ύψος 35 εκ

 

 

20,00 €

 • Κατά παραγγελία

Γράμμα Ξ διάσταση ύψος 35 εκ

 

 

20,00 €

 • Κατά παραγγελία

Γράμμα Ρ διάσταση ύψος 35 εκ

 

 

20,00 €

 • Κατά παραγγελία

Γράμμα R διάσταση ύψος 35 εκ

 

 

20,00 €

 • Κατά παραγγελία

Γράμμα Y διάσταση ύψος 35 εκ

 

 

20,00 €

 • Κατά παραγγελία

Γράμμα V διάσταση ύψος 35 εκ

 

 

20,00 €

 • Κατά παραγγελία

Γράμμα Ψ διάσταση ύψος 35 εκ

 

 

20,00 €

 • Κατά παραγγελία

Αριθμός 2 διάσταση ύψος 35 εκ

 

 

20,00 €

 • Κατά παραγγελία

Αριθμός 5 διάσταση ύψος 35 εκ

 

 

20,00 €

 • Κατά παραγγελία

Αριθμός 8 διάσταση ύψος 35 εκ

 

 

20,00 €

 • Κατά παραγγελία

Γράμμα Β διάσταση ύψος 35 εκ

 

 

20,00 €

 • Κατά παραγγελία

Γράμμα D διάσταση ύψος 35 εκ

 

 

20,00 €

 • Κατά παραγγελία

Γράμμα Z διάσταση ύψος 35 εκ

 

 

20,00 €

 • Κατά παραγγελία

Γράμμα H διάσταση ύψος 35 εκ

 

 

20,00 €

 • Κατά παραγγελία

Γράμμα Κ διάσταση ύψος 35 εκ

 

 

20,00 €

 • Κατά παραγγελία

Γράμμα M διάσταση ύψος 35 εκ

 

 

20,00 €

 • Κατά παραγγελία

Γράμμα Ο διάσταση ύψος 35 εκ

 

 

20,00 €

 • Κατά παραγγελία

Γράμμα Σ διάσταση ύψος 35 εκ

 

 

20,00 €

 • Κατά παραγγελία

Γράμμα S διάσταση ύψος 35 εκ

 

 

20,00 €

 • Κατά παραγγελία

Γράμμα Φ διάσταση ύψος 35 εκ

 

 

20,00 €

 • Κατά παραγγελία

Γράμμα W διάσταση ύψος 35 εκ

 

 

20,00 €

 • Κατά παραγγελία

Γράμμα Ω διάσταση ύψος 35 εκ

 

 

20,00 €

 • Κατά παραγγελία

Αριθμός 3 διάσταση ύψος 35 εκ

 

 

20,00 €

 • Κατά παραγγελία

Αριθμός 6 διάσταση ύψος 35 εκ

 

 

20,00 €

 • Κατά παραγγελία

Αριθμός 9 διάσταση ύψος 35 εκ

 

 

20,00 €

 • Κατά παραγγελία

Γράμμα Γ διάσταση ύψος 35 εκ

 

 

20,00 €

 • Κατά παραγγελία

Γράμμα Δ διάσταση ύψος 35 εκ

 

 

20,00 €

 • Κατά παραγγελία

Γράμμα F διάσταση ύψος 35 εκ

 

 

20,00 €

 • Κατά παραγγελία

Γράμμα Θ διάσταση ύψος 35 εκ

 

 

20,00 €

 • Κατά παραγγελία

Γράμμα Λ διάσταση ύψος 35 εκ

 

 

20,00 €

 • Κατά παραγγελία

Γράμμα N διάσταση ύψος 35 εκ

 

 

20,00 €

 • Κατά παραγγελία

Γράμμα Π διάσταση ύψος 35 εκ

 

 

20,00 €

 • Κατά παραγγελία

Γράμμα Q διάσταση ύψος 35 εκ

 

 

20,00 €

 • Κατά παραγγελία

Γράμμα T διάσταση ύψος 35 εκ

 

 

20,00 €

 • Κατά παραγγελία

Γράμμα U διάσταση ύψος 35 εκ

 

 

20,00 €

 • Κατά παραγγελία

Γράμμα X διάσταση ύψος 35 εκ

 

 

20,00 €

 • Κατά παραγγελία

Αριθμός 1 διάσταση ύψος 35 εκ

 

 

20,00 €

 • Κατά παραγγελία

Αριθμός 4 διάσταση ύψος 35 εκ

 

 

20,00 €

 • Κατά παραγγελία

Αριθμός 7 διάσταση ύψος 35 εκ

 

 

20,00 €

 • Κατά παραγγελία

Αριθμός 0 διάσταση ύψος 35 εκ

 

 

20,00 €

 • Κατά παραγγελίαΣε ύψος 50 εκατοστά, το πλάτος βγαίνει αναλογικά, με μέγιστο πλάτος τα 30 εκ.

Γραμματοσειρά Tahoma.

Άβαφα.


Γράμμα Α διάσταση ύψος 50 εκ

 

 

28,00 €

 • Κατά παραγγελία

Γράμμα C διάσταση ύψος 50 εκ

 

 

28,00 €

 • Κατά παραγγελία

Γράμμα E διάσταση ύψος 50 εκ

 

 

28,00 €

 • Κατά παραγγελία

Γράμμα G διάσταση ύψος 50 εκ

 

 

28,00 €

 • Κατά παραγγελία

Γράμμα Ι διάσταση ύψος 50 εκ

 

 

28,00 €

 • Κατά παραγγελία

Γράμμα L διάσταση ύψος 50 εκ

 

 

28,00 €

 • Κατά παραγγελία

Γράμμα Ξ διάσταση ύψος 50 εκ

 

 

28,00 €

 • Κατά παραγγελία

Γράμμα Ρ διάσταση ύψος 50 εκ

 

 

28,00 €

 • Κατά παραγγελία

Γράμμα R διάσταση ύψος 50 εκ

 

 

28,00 €

 • Κατά παραγγελία

Γράμμα Y διάσταση ύψος 50 εκ

 

 

28,00 €

 • Κατά παραγγελία

Γράμμα V διάσταση ύψος 50 εκ

 

 

28,00 €

 • Κατά παραγγελία

Γράμμα Ψ διάσταση ύψος 50 εκ

 

 

28,00 €

 • Κατά παραγγελία

Αριθμός 2 διάσταση ύψος 50 εκ

 

 

28,00 €

 • Κατά παραγγελία

Αριθμός 5 διάσταση ύψος 50 εκ

 

 

28,00 €

 • Κατά παραγγελία

Αριθμός 8 διάσταση ύψος 50 εκ

 

 

28,00 €

 • Κατά παραγγελία

Γράμμα Β διάσταση ύψος 50 εκ

 

 

28,00 €

 • Κατά παραγγελία

Γράμμα D διάσταση ύψος 50 εκ

 

 

28,00 €

 • Κατά παραγγελία

Γράμμα Z διάσταση ύψος 50 εκ

 

 

28,00 €

 • Κατά παραγγελία

Γράμμα H διάσταση ύψος 50 εκ

 

 

28,00 €

 • Κατά παραγγελία

Γράμμα Κ διάσταση ύψος 50 εκ

 

 

28,00 €

 • Κατά παραγγελία

Γράμμα M διάσταση ύψος 50 εκ

 

 

28,00 €

 • Κατά παραγγελία

Γράμμα Ο διάσταση ύψος 50 εκ

 

 

28,00 €

 • Κατά παραγγελία

Γράμμα Σ διάσταση ύψος 50 εκ

 

 

28,00 €

 • Κατά παραγγελία

Γράμμα S διάσταση ύψος 50 εκ

 

 

28,00 €

 • Κατά παραγγελία

Γράμμα Φ διάσταση ύψος 50 εκ

 

 

28,00 €

 • Κατά παραγγελία

Γράμμα W διάσταση ύψος 50 εκ

 

 

28,00 €

 • Κατά παραγγελία

Γράμμα Ω διάσταση ύψος 50 εκ

 

 

28,00 €

 • Κατά παραγγελία

Αριθμός 3 διάσταση ύψος 50 εκ

 

 

28,00 €

 • Κατά παραγγελία

Αριθμός 6 διάσταση ύψος 50 εκ

 

 

28,00 €

 • Κατά παραγγελία

Αριθμός 9 διάσταση ύψος 50 εκ

 

 

28,00 €

 • Κατά παραγγελία

Γράμμα Γ διάσταση ύψος 50 εκ

 

 

28,00 €

 • Κατά παραγγελία

Γράμμα Δ διάσταση ύψος 50 εκ

 

 

28,00 €

 • Κατά παραγγελία

Γράμμα F διάσταση ύψος 50 εκ

 

 

28,00 €

 • Κατά παραγγελία

Γράμμα Θ διάσταση ύψος 50 εκ

 

 

28,00 €

 • Κατά παραγγελία

Γράμμα Λ διάσταση ύψος 50 εκ

 

 

28,00 €

 • Κατά παραγγελία

Γράμμα N διάσταση ύψος 50 εκ

 

 

28,00 €

 • Κατά παραγγελία

Γράμμα Π διάσταση ύψος 50 εκ

 

 

28,00 €

 • Κατά παραγγελία

Γράμμα Q διάσταση ύψος 50 εκ

 

 

28,00 €

 • Κατά παραγγελία

Γράμμα T διάσταση ύψος 50 εκ

 

 

28,00 €

 • Κατά παραγγελία

Γράμμα U διάσταση ύψος 50 εκ

 

 

28,00 €

 • Κατά παραγγελία

Γράμμα X διάσταση ύψος 50 εκ

 

 

28,00 €

 • Κατά παραγγελία

Αριθμός 1 διάσταση ύψος 50 εκ

 

 

28,00 €

 • Κατά παραγγελία

Αριθμός 4 διάσταση ύψος 50 εκ

 

 

28,00 €

 • Κατά παραγγελία

Αριθμός 7 διάσταση ύψος 50 εκ

 

 

28,00 €

 • Κατά παραγγελία

Αριθμός 0 διάσταση ύψος 50 εκ

 

 

28,00 €

 • Κατά παραγγελία

Το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας

 

 

email:

info@xyloefarmoges.com

 

Ξυλοεφαρμογές ΟΕ

Κοραή 89 και Ιλισσού

Μοσχάτο Αθήνα 

ΤΚ 18345

 

Τηλ:  2109407860

και 2109421329

 Εμβάσματα στην Τράπεζα Πειραιώς

GR46 0171 4410 0064 4112 7625 750

 

Αρ. λογαρ.: 64 4112 7625 750

Δικαιούχος Ξυλοεφαρμογές ΟΕ

 

Εμβάσματα στην Τράπεζα Eurobank

GR94 0260 1060 0008 4020 0092787

 

Αρ. λογαρ.: 0026.0106.84.0200092787

Δικαιούχος Ξυλοεφαρμογές ΟΕ