Ελληνικά και Αγγλικά κεφαλαία γράμματα, κομμένα σε παντογράφο (CNC) από κόντρα πλακέ θαλάσσης 15 χιλιοστών.

Σε ύψη 50 και 35 εκ και πλάτος αναλογικά. Κατάλληλα για επιγραφές ή διακόσμηση.

Σε ύψος 35 εκατοστά, το πλάτος βγαίνει αναλογικά, με μέγιστο πλάτος τα 21 εκ.

Γραμματοσειρά Tahoma.

Άβαφα.


Γράμμα Α διάσταση ύψος 35 εκ

 

 

20,00 €

 • Διαθέσιμο

Γράμμα C διάσταση ύψος 35 εκ

 

 

20,00 €

 • Διαθέσιμο

Γράμμα E διάσταση ύψος 35 εκ

 

 

20,00 €

 • Διαθέσιμο

Γράμμα G διάσταση ύψος 35 εκ

 

 

20,00 €

 • Διαθέσιμο

Γράμμα Ι διάσταση ύψος 35 εκ

 

 

20,00 €

 • Διαθέσιμο

Γράμμα L διάσταση ύψος 35 εκ

 

 

20,00 €

 • Διαθέσιμο

Γράμμα Ξ διάσταση ύψος 35 εκ

 

 

20,00 €

 • Διαθέσιμο

Γράμμα Ρ διάσταση ύψος 35 εκ

 

 

20,00 €

 • Διαθέσιμο

Γράμμα R διάσταση ύψος 35 εκ

 

 

20,00 €

 • Διαθέσιμο

Γράμμα Y διάσταση ύψος 35 εκ

 

 

20,00 €

 • Διαθέσιμο

Γράμμα V διάσταση ύψος 35 εκ

 

 

20,00 €

 • Διαθέσιμο

Γράμμα Ψ διάσταση ύψος 35 εκ

 

 

20,00 €

 • Διαθέσιμο

Αριθμός 2 διάσταση ύψος 35 εκ

 

 

20,00 €

 • Διαθέσιμο

Αριθμός 5 διάσταση ύψος 35 εκ

 

 

20,00 €

 • Διαθέσιμο

Αριθμός 8 διάσταση ύψος 35 εκ

 

 

20,00 €

 • Διαθέσιμο

Γράμμα Β διάσταση ύψος 35 εκ

 

 

20,00 €

 • Διαθέσιμο

Γράμμα D διάσταση ύψος 35 εκ

 

 

20,00 €

 • Διαθέσιμο

Γράμμα Z διάσταση ύψος 35 εκ

 

 

20,00 €

 • Διαθέσιμο

Γράμμα H διάσταση ύψος 35 εκ

 

 

20,00 €

 • Διαθέσιμο

Γράμμα Κ διάσταση ύψος 35 εκ

 

 

20,00 €

 • Διαθέσιμο

Γράμμα M διάσταση ύψος 35 εκ

 

 

20,00 €

 • Διαθέσιμο

Γράμμα Ο διάσταση ύψος 35 εκ

 

 

20,00 €

 • Διαθέσιμο

Γράμμα Σ διάσταση ύψος 35 εκ

 

 

20,00 €

 • Διαθέσιμο

Γράμμα S διάσταση ύψος 35 εκ

 

 

20,00 €

 • Διαθέσιμο

Γράμμα Φ διάσταση ύψος 35 εκ

 

 

20,00 €

 • Διαθέσιμο

Γράμμα W διάσταση ύψος 35 εκ

 

 

20,00 €

 • Διαθέσιμο

Γράμμα Ω διάσταση ύψος 35 εκ

 

 

20,00 €

 • Διαθέσιμο

Αριθμός 3 διάσταση ύψος 35 εκ

 

 

20,00 €

 • Διαθέσιμο

Αριθμός 6 διάσταση ύψος 35 εκ

 

 

20,00 €

 • Διαθέσιμο

Αριθμός 9 διάσταση ύψος 35 εκ

 

 

20,00 €

 • Διαθέσιμο

Γράμμα Γ διάσταση ύψος 35 εκ

 

 

20,00 €

 • Διαθέσιμο

Γράμμα Δ διάσταση ύψος 35 εκ

 

 

20,00 €

 • Διαθέσιμο

Γράμμα F διάσταση ύψος 35 εκ

 

 

20,00 €

 • Διαθέσιμο

Γράμμα Θ διάσταση ύψος 35 εκ

 

 

20,00 €

 • Διαθέσιμο

Γράμμα Λ διάσταση ύψος 35 εκ

 

 

20,00 €

 • Διαθέσιμο

Γράμμα N διάσταση ύψος 35 εκ

 

 

20,00 €

 • Διαθέσιμο

Γράμμα Π διάσταση ύψος 35 εκ

 

 

20,00 €

 • Διαθέσιμο

Γράμμα Q διάσταση ύψος 35 εκ

 

 

20,00 €

 • Διαθέσιμο

Γράμμα T διάσταση ύψος 35 εκ

 

 

20,00 €

 • Διαθέσιμο

Γράμμα U διάσταση ύψος 35 εκ

 

 

20,00 €

 • Διαθέσιμο

Γράμμα X διάσταση ύψος 35 εκ

 

 

20,00 €

 • Διαθέσιμο

Αριθμός 1 διάσταση ύψος 35 εκ

 

 

20,00 €

 • Διαθέσιμο

Αριθμός 4 διάσταση ύψος 35 εκ

 

 

20,00 €

 • Διαθέσιμο

Αριθμός 7 διάσταση ύψος 35 εκ

 

 

20,00 €

 • Διαθέσιμο

Αριθμός 0 διάσταση ύψος 35 εκ

 

 

20,00 €

 • ΔιαθέσιμοΣε ύψος 50 εκατοστά, το πλάτος βγαίνει αναλογικά, με μέγιστο πλάτος τα 30 εκ.

Γραμματοσειρά Tahoma.

Άβαφα.


Γράμμα Α διάσταση ύψος 50 εκ

 

 

28,00 €

 • Διαθέσιμο

Γράμμα C διάσταση ύψος 50 εκ

 

 

28,00 €

 • Διαθέσιμο

Γράμμα E διάσταση ύψος 50 εκ

 

 

28,00 €

 • Διαθέσιμο

Γράμμα G διάσταση ύψος 50 εκ

 

 

28,00 €

 • Διαθέσιμο

Γράμμα Ι διάσταση ύψος 50 εκ

 

 

28,00 €

 • Διαθέσιμο

Γράμμα L διάσταση ύψος 50 εκ

 

 

28,00 €

 • Διαθέσιμο

Γράμμα Ξ διάσταση ύψος 50 εκ

 

 

28,00 €

 • Διαθέσιμο

Γράμμα Ρ διάσταση ύψος 50 εκ

 

 

28,00 €

 • Διαθέσιμο

Γράμμα R διάσταση ύψος 50 εκ

 

 

28,00 €

 • Διαθέσιμο

Γράμμα Y διάσταση ύψος 50 εκ

 

 

28,00 €

 • Διαθέσιμο

Γράμμα V διάσταση ύψος 50 εκ

 

 

28,00 €

 • Διαθέσιμο

Γράμμα Ψ διάσταση ύψος 50 εκ

 

 

28,00 €

 • Διαθέσιμο

Αριθμός 2 διάσταση ύψος 50 εκ

 

 

28,00 €

 • Διαθέσιμο

Αριθμός 5 διάσταση ύψος 50 εκ

 

 

28,00 €

 • Διαθέσιμο

Αριθμός 8 διάσταση ύψος 50 εκ

 

 

28,00 €

 • Διαθέσιμο

Γράμμα Β διάσταση ύψος 50 εκ

 

 

28,00 €

 • Διαθέσιμο

Γράμμα D διάσταση ύψος 50 εκ

 

 

28,00 €

 • Διαθέσιμο

Γράμμα Z διάσταση ύψος 50 εκ

 

 

28,00 €

 • Διαθέσιμο

Γράμμα H διάσταση ύψος 50 εκ

 

 

28,00 €

 • Διαθέσιμο

Γράμμα Κ διάσταση ύψος 50 εκ

 

 

28,00 €

 • Διαθέσιμο

Γράμμα M διάσταση ύψος 50 εκ

 

 

28,00 €

 • Διαθέσιμο

Γράμμα Ο διάσταση ύψος 50 εκ

 

 

28,00 €

 • Διαθέσιμο

Γράμμα Σ διάσταση ύψος 50 εκ

 

 

28,00 €

 • Διαθέσιμο

Γράμμα S διάσταση ύψος 50 εκ

 

 

28,00 €

 • Διαθέσιμο

Γράμμα Φ διάσταση ύψος 50 εκ

 

 

28,00 €

 • Διαθέσιμο

Γράμμα W διάσταση ύψος 50 εκ

 

 

28,00 €

 • Διαθέσιμο

Γράμμα Ω διάσταση ύψος 50 εκ

 

 

28,00 €

 • Διαθέσιμο

Αριθμός 3 διάσταση ύψος 50 εκ

 

 

28,00 €

 • Διαθέσιμο

Αριθμός 6 διάσταση ύψος 50 εκ

 

 

28,00 €

 • Διαθέσιμο

Αριθμός 9 διάσταση ύψος 50 εκ

 

 

28,00 €

 • Διαθέσιμο

Γράμμα Γ διάσταση ύψος 50 εκ

 

 

28,00 €

 • Διαθέσιμο

Γράμμα Δ διάσταση ύψος 50 εκ

 

 

28,00 €

 • Διαθέσιμο

Γράμμα F διάσταση ύψος 50 εκ

 

 

28,00 €

 • Διαθέσιμο

Γράμμα Θ διάσταση ύψος 50 εκ

 

 

28,00 €

 • Διαθέσιμο

Γράμμα Λ διάσταση ύψος 50 εκ

 

 

28,00 €

 • Διαθέσιμο

Γράμμα N διάσταση ύψος 50 εκ

 

 

28,00 €

 • Διαθέσιμο

Γράμμα Π διάσταση ύψος 50 εκ

 

 

28,00 €

 • Διαθέσιμο

Γράμμα Q διάσταση ύψος 50 εκ

 

 

28,00 €

 • Διαθέσιμο

Γράμμα T διάσταση ύψος 50 εκ

 

 

28,00 €

 • Διαθέσιμο

Γράμμα U διάσταση ύψος 50 εκ

 

 

28,00 €

 • Διαθέσιμο

Γράμμα X διάσταση ύψος 50 εκ

 

 

28,00 €

 • Διαθέσιμο

Αριθμός 1 διάσταση ύψος 50 εκ

 

 

28,00 €

 • Διαθέσιμο

Αριθμός 4 διάσταση ύψος 50 εκ

 

 

28,00 €

 • Διαθέσιμο

Αριθμός 7 διάσταση ύψος 50 εκ

 

 

28,00 €

 • Διαθέσιμο

Αριθμός 0 διάσταση ύψος 50 εκ

 

 

28,00 €

 • Διαθέσιμο


Εμβάσματα στις τράπεζες

Τράπεζα Πειραιώς

GR46 0171 4410 0064 4112 7625 750

Τράπεζα Eurobank

GR940 26010 60000 8402000 92787

Δικαιούχος Ξυλοεφαρμογές ΟΕ

Προσοχή: Τα έξοδα του εμβασμάτος επιβαρύνουν

εξ' ολοκλήρου τον Πελάτη 


Επικοινωνία

Τηλ:  2109407860 και 2109421329

email:

info@xyloefarmoges.com

 

Ξυλοεφαρμογές ΟΕ

Ιλισσού 129 και Κοραή 89

Μοσχάτο Αθήνα

ΤΚ 18345Σε όλες τις τιμές που αναγράφονται στο DiyEshop.gr δεν συμπεριλαμβάνονται μεταφορικά και συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. Η χρέωση μεταφορικών είναι πάντα του πελάτη. Παραλαβή μπορεί να γίνει από το κατάστημά μας, ή να σας τα στείλουμε με εταιρεία ταχυμεταφορών (courier) με χρέωση δική σας, ή να σας τα παραδώσουμε σε πρακτορείο για επαρχίας (έξοδα παράδοσης μέχρι το πρακτορείο: 10,00 ευρώ) ομοίως με χρέωση δική σας.