Στους πάγκους αυτούς μπορείτε να επιλέξετε απλό μονόκουρμπο πάγκο, σε πάχος 3 ή 4 εκατοστά, καθώς και ειδικούς πάγκους με δύο κούρμπες κατά μήκος και πλάτος 64 ή 80 εκατοστά. Στους τελευταίους έχετε την δυνατότητα να παραγγείλετε μισό πάγκο.


Πάγκος D17 πλάτος 60 πάχος 3 εκ

Μήκος 410, πάχος  3 εκ, πλάτος 60 εκ

πάγκος-κουζίνας

145,00 €

Πάγκος D17 πλάτος 60 πάχος 4 εκ

Μήκος 410, πάχος 4 εκ, πλάτος 60 εκ

175,00 €

Πάγκος D17 πλάτος 410X64 πάχος 3 εκ

Μήκος 410, πάχος 3 εκ, πλάτος 64 εκ με δύο κούρμπες

190,00 €

Πάγκος D17 πλάτος 410X64 πάχος 4 εκ

Μήκος 410, πάχος 4 εκ, πλάτος 64 εκ με δύο κούρμπες

220,00 €

Πάγκος D17 πλάτος 410X64 πάχος 3 εκ μισός

Μήκος 200, πάχος 3 εκ, πλάτος 64 εκ με δύο κούρμπες

ΜΙΣΟΣ ΠΑΓΚΟΣ

115,00 €

Πάγκος D17 πλάτος 410X64 πάχος 4 εκ μισός

Μήκος 200, πάχος 4 εκ, πλάτος 64 εκ με δύο κούρμπες

ΜΙΣΟΣ ΠΑΓΚΟΣ

145,00 €

Πάγκος D17 πλάτος 410X80 πάχος 3 εκ

Μήκος 410, πάχος 3 εκ, πλάτος 80 εκ με δύο κούρμπες

220,00 €

Πάγκος D17 πλάτος 410X80 πάχος 4 εκ

Μήκος 410, πάχος 4 εκ, πλάτος 80 εκ με δύο κούρμπες

260,00 €

Πάγκος D17 πλάτος 410X80 πάχος 3 εκ μισός

Μήκος 200, πάχος 3 εκ, πλάτος 80 εκ με δύο κούρμπες

ΜΙΣΟΣ ΠΑΓΚΟΣ

130,00 €

Πάγκος D17 πλάτος 410X80 πάχος 4 εκ μισός

Μήκος 200, πάχος 4 εκ, πλάτος 80 εκ με δύο κούρμπες

ΜΙΣΟΣ ΠΑΓΚΟΣ

160,00 €Πάγκος EV971 πλάτος 60 πάχος 3 εκ

Μήκος 410, πάχος  3 εκ, πλάτος 60 εκ

πάγκος-κουζίνας

145,00 €

Πάγκος EV971 πλάτος 60 πάχος 4 εκ

Μήκος 410, πάχος 4 εκ, πλάτος 60 εκ

175,00 €

Πάγκος EV971 πλάτος 410X64 πάχος 3 εκ

Μήκος 410, πάχος 3 εκ, πλάτος 64 εκ με δύο κούρμπες

190,00 €

Πάγκος EV971 πλάτος 410X64 πάχος 4 εκ

Μήκος 410, πάχος 4 εκ, πλάτος 64 εκ με δύο κούρμπες

220,00 €

Πάγκος EV971 πλάτος 410X64 πάχος 3 εκ μισός

Μήκος 200, πάχος 3 εκ, πλάτος 64 εκ με δύο κούρμπες

ΜΙΣΟΣ ΠΑΓΚΟΣ

115,00 €

Πάγκος EV971 πλάτος 410X64 πάχος 4 εκ μισός

Μήκος 200, πάχος 4 εκ, πλάτος 64 εκ με δύο κούρμπες

ΜΙΣΟΣ ΠΑΓΚΟΣ

145,00 €

Πάγκος EV971 πλάτος 410X80 πάχος 3 εκ

Μήκος 410, πάχος 3 εκ, πλάτος 80 εκ με δύο κούρμπες

220,00 €

Πάγκος EV971 πλάτος 410X80 πάχος 4 εκ

Μήκος 410, πάχος 4 εκ, πλάτος 80 εκ με δύο κούρμπες

260,00 €

Πάγκος EV971 πλάτος 410X80 πάχος 3 εκ μισός

Μήκος 200, πάχος 3 εκ, πλάτος 80 εκ με δύο κούρμπες

ΜΙΣΟΣ ΠΑΓΚΟΣ

130,00 €

Πάγκος EV971 πλάτος 410X80 πάχος 4 εκ μισός

Μήκος 200, πάχος 4 εκ, πλάτος 80 εκ με δύο κούρμπες

ΜΙΣΟΣ ΠΑΓΚΟΣ

160,00 €Πάγκος 1242 πλάτος 60 πάχος 3 εκ

Μήκος 410, πάχος  3 εκ, πλάτος 60 εκ

πάγκος-κουζίνας

145,00 €

Πάγκος 1242 πλάτος 60 πάχος 4 εκ

Μήκος 410, πάχος 4 εκ, πλάτος 60 εκ

175,00 €

Πάγκος 1242 πλάτος 410X64 πάχος 3 εκ

Μήκος 410, πάχος 3 εκ, πλάτος 64 εκ με δύο κούρμπες

190,00 €

Πάγκος 1242 πλάτος 410X64 πάχος 4 εκ

Μήκος 410, πάχος 4 εκ, πλάτος 64 εκ με δύο κούρμπες

220,00 €

Πάγκος 1242 πλάτος 410X64 πάχος 3 εκ μισός

Μήκος 200, πάχος 3 εκ, πλάτος 64 εκ με δύο κούρμπες

ΜΙΣΟΣ ΠΑΓΚΟΣ

115,00 €

Πάγκος 1242 πλάτος 410X64 πάχος 4 εκ μισός

Μήκος 200, πάχος 4 εκ, πλάτος 64 εκ με δύο κούρμπες

ΜΙΣΟΣ ΠΑΓΚΟΣ

145,00 €

Πάγκος 1242 πλάτος 410X80 πάχος 3 εκ

Μήκος 410, πάχος 3 εκ, πλάτος 80 εκ με δύο κούρμπες

220,00 €

Πάγκος 1242 πλάτος 410X80 πάχος 4 εκ

Μήκος 410, πάχος 4 εκ, πλάτος 80 εκ με δύο κούρμπες

260,00 €

Πάγκος 1242 πλάτος 410X80 πάχος 3 εκ μισός

Μήκος 200, πάχος 3 εκ, πλάτος 80 εκ με δύο κούρμπες

ΜΙΣΟΣ ΠΑΓΚΟΣ

130,00 €

Πάγκος 1242 πλάτος 410X80 πάχος 4 εκ μισός

Μήκος 200, πάχος 4 εκ, πλάτος 80 εκ με δύο κούρμπες

ΜΙΣΟΣ ΠΑΓΚΟΣ

160,00 €Πάγκος 1302 πλάτος 60 πάχος 3 εκ

Μήκος 410, πάχος  3 εκ, πλάτος 60 εκ

πάγκος-κουζίνας

145,00 €

Πάγκος 1302 πλάτος 60 πάχος 4 εκ

Μήκος 410, πάχος 4 εκ, πλάτος 60 εκ

175,00 €

Πάγκος 1302 πλάτος 410X64 πάχος 3 εκ

Μήκος 410, πάχος 3 εκ, πλάτος 64 εκ με δύο κούρμπες

190,00 €

Πάγκος 1302 πλάτος 410X64 πάχος 4 εκ

Μήκος 410, πάχος 4 εκ, πλάτος 64 εκ με δύο κούρμπες

220,00 €

Πάγκος 1302 πλάτος 410X64 πάχος 3 εκ μισός

Μήκος 200, πάχος 3 εκ, πλάτος 64 εκ με δύο κούρμπες

ΜΙΣΟΣ ΠΑΓΚΟΣ

115,00 €

Πάγκος 1302 πλάτος 410X64 πάχος 4 εκ μισός

Μήκος 200, πάχος 4 εκ, πλάτος 64 εκ με δύο κούρμπες

ΜΙΣΟΣ ΠΑΓΚΟΣ

145,00 €

Πάγκος 1302 πλάτος 410X80 πάχος 3 εκ

Μήκος 410, πάχος 3 εκ, πλάτος 80 εκ με δύο κούρμπες

220,00 €

Πάγκος 1302 πλάτος 410X80 πάχος 4 εκ

Μήκος 410, πάχος 4 εκ, πλάτος 80 εκ με δύο κούρμπες

260,00 €

Πάγκος 1302 πλάτος 410X80 πάχος 3 εκ μισός

Μήκος 200, πάχος 3 εκ, πλάτος 80 εκ με δύο κούρμπες

ΜΙΣΟΣ ΠΑΓΚΟΣ

130,00 €

Πάγκος 1302 πλάτος 410X80 πάχος 4 εκ μισός

Μήκος 200, πάχος 4 εκ, πλάτος 80 εκ με δύο κούρμπες

ΜΙΣΟΣ ΠΑΓΚΟΣ

160,00 €Πάγκος 1315 πλάτος 60 πάχος 3 εκ

Μήκος 410, πάχος  3 εκ, πλάτος 60 εκ

πάγκος-κουζίνας

145,00 €

Πάγκος 1315 πλάτος 60 πάχος 4 εκ

Μήκος 410, πάχος 4 εκ, πλάτος 60 εκ

175,00 €

Πάγκος 1315 πλάτος 410X64 πάχος 3 εκ

Μήκος 410, πάχος 3 εκ, πλάτος 64 εκ με δύο κούρμπες

190,00 €

Πάγκος 1315 πλάτος 410X64 πάχος 4 εκ

Μήκος 410, πάχος 4 εκ, πλάτος 64 εκ με δύο κούρμπες

220,00 €

Πάγκος 1315 πλάτος 410X64 πάχος 3 εκ μισός

Μήκος 200, πάχος 3 εκ, πλάτος 64 εκ με δύο κούρμπες

ΜΙΣΟΣ ΠΑΓΚΟΣ

115,00 €

Πάγκος 1315 πλάτος 410X64 πάχος 4 εκ μισός

Μήκος 200, πάχος 4 εκ, πλάτος 64 εκ με δύο κούρμπες

ΜΙΣΟΣ ΠΑΓΚΟΣ

145,00 €

Πάγκος 1315 πλάτος 410X80 πάχος 3 εκ

Μήκος 410, πάχος 3 εκ, πλάτος 80 εκ με δύο κούρμπες

220,00 €

Πάγκος 1315 πλάτος 410X80 πάχος 4 εκ

Μήκος 410, πάχος 4 εκ, πλάτος 80 εκ με δύο κούρμπες

260,00 €

Πάγκος 1315 πλάτος 410X80 πάχος 3 εκ μισός

Μήκος 200, πάχος 3 εκ, πλάτος 80 εκ με δύο κούρμπες

ΜΙΣΟΣ ΠΑΓΚΟΣ

130,00 €

Πάγκος 1315 πλάτος 410X80 πάχος 4 εκ μισός

Μήκος 200, πάχος 4 εκ, πλάτος 80 εκ με δύο κούρμπες

ΜΙΣΟΣ ΠΑΓΚΟΣ

160,00 €Πάγκος 4573 πλάτος 60 πάχος 3 εκ

Μήκος 410, πάχος  3 εκ, πλάτος 60 εκ

πάγκος-κουζίνας

145,00 €

Πάγκος 4573 πλάτος 60 πάχος 4 εκ

Μήκος 410, πάχος 4 εκ, πλάτος 60 εκ

175,00 €

Πάγκος 4573 πλάτος 410X64 πάχος 3 εκ

Μήκος 410, πάχος 3 εκ, πλάτος 64 εκ με δύο κούρμπες

190,00 €

Πάγκος 4573 πλάτος 410X64 πάχος 4 εκ

Μήκος 410, πάχος 4 εκ, πλάτος 64 εκ με δύο κούρμπες

220,00 €

Πάγκος 4573 πλάτος 410X64 πάχος 3 εκ μισός

Μήκος 200, πάχος 3 εκ, πλάτος 64 εκ με δύο κούρμπες

ΜΙΣΟΣ ΠΑΓΚΟΣ

115,00 €

Πάγκος 4573 πλάτος 410X64 πάχος 4 εκ μισός

Μήκος 200, πάχος 4 εκ, πλάτος 64 εκ με δύο κούρμπες

ΜΙΣΟΣ ΠΑΓΚΟΣ

145,00 €

Πάγκος 4573 πλάτος 410X80 πάχος 3 εκ

Μήκος 410, πάχος 3 εκ, πλάτος 80 εκ με δύο κούρμπες

220,00 €

Πάγκος 4573 πλάτος 410X80 πάχος 4 εκ

Μήκος 410, πάχος 4 εκ, πλάτος 80 εκ με δύο κούρμπες

260,00 €

Πάγκος 4573 πλάτος 410X80 πάχος 3 εκ μισός

Μήκος 200, πάχος 3 εκ, πλάτος 80 εκ με δύο κούρμπες

ΜΙΣΟΣ ΠΑΓΚΟΣ

130,00 €

Πάγκος 4573 πλάτος 410X80 πάχος 4 εκ μισός

Μήκος 200, πάχος 4 εκ, πλάτος 80 εκ με δύο κούρμπες

ΜΙΣΟΣ ΠΑΓΚΟΣ

160,00 €Πάγκος 1793 πλάτος 60 πάχος 3 εκ

Μήκος 410, πάχος  3 εκ, πλάτος 60 εκ

πάγκος-κουζίνας

145,00 €

Πάγκος 1793 πλάτος 60 πάχος 4 εκ

Μήκος 410, πάχος 4 εκ, πλάτος 60 εκ

175,00 €

Πάγκος 1793 πλάτος 410X64 πάχος 3 εκ

Μήκος 410, πάχος 3 εκ, πλάτος 64 εκ με δύο κούρμπες

190,00 €

Πάγκος 1793 πλάτος 410X64 πάχος 4 εκ

Μήκος 410, πάχος 4 εκ, πλάτος 64 εκ με δύο κούρμπες

220,00 €

Πάγκος 1793 πλάτος 410X64 πάχος 3 εκ μισός

Μήκος 200, πάχος 3 εκ, πλάτος 64 εκ με δύο κούρμπες

ΜΙΣΟΣ ΠΑΓΚΟΣ

115,00 €

Πάγκος 1793 πλάτος 410X64 πάχος 4 εκ μισός

Μήκος 200, πάχος 4 εκ, πλάτος 64 εκ με δύο κούρμπες

ΜΙΣΟΣ ΠΑΓΚΟΣ

145,00 €

Πάγκος 1793 πλάτος 410X80 πάχος 3 εκ

Μήκος 410, πάχος 3 εκ, πλάτος 80 εκ με δύο κούρμπες

220,00 €

Πάγκος 1793 πλάτος 410X80 πάχος 4 εκ

Μήκος 410, πάχος 4 εκ, πλάτος 80 εκ με δύο κούρμπες

260,00 €

Πάγκος 1793 πλάτος 410X80 πάχος 3 εκ μισός

Μήκος 200, πάχος 3 εκ, πλάτος 80 εκ με δύο κούρμπες

ΜΙΣΟΣ ΠΑΓΚΟΣ

130,00 €

Πάγκος 1793 πλάτος 410X80 πάχος 4 εκ μισός

Μήκος 200, πάχος 4 εκ, πλάτος 80 εκ με δύο κούρμπες

ΜΙΣΟΣ ΠΑΓΚΟΣ

160,00 €Πάγκος H223 πλάτος 60 πάχος 3 εκ

Μήκος 410, πάχος  3 εκ, πλάτος 60 εκ

πάγκος-κουζίνας

145,00 €

Πάγκος H223 πλάτος 60 πάχος 4 εκ

Μήκος 410, πάχος 4 εκ, πλάτος 60 εκ

175,00 €

Πάγκος H223 πλάτος 410X64 πάχος 3 εκ

Μήκος 410, πάχος 3 εκ, πλάτος 64 εκ με δύο κούρμπες

190,00 €

Πάγκος H223 πλάτος 410X64 πάχος 4 εκ

Μήκος 410, πάχος 4 εκ, πλάτος 64 εκ με δύο κούρμπες

220,00 €

Πάγκος H223 πλάτος 410X64 πάχος 3 εκ μισός

Μήκος 200, πάχος 3 εκ, πλάτος 64 εκ με δύο κούρμπες

ΜΙΣΟΣ ΠΑΓΚΟΣ

115,00 €

Πάγκος H223 πλάτος 410X64 πάχος 4 εκ μισός

Μήκος 200, πάχος 4 εκ, πλάτος 64 εκ με δύο κούρμπες

ΜΙΣΟΣ ΠΑΓΚΟΣ

145,00 €

Πάγκος H223 πλάτος 410X80 πάχος 3 εκ

Μήκος 410, πάχος 3 εκ, πλάτος 80 εκ με δύο κούρμπες

220,00 €

Πάγκος H223 πλάτος 410X80 πάχος 4 εκ

Μήκος 410, πάχος 4 εκ, πλάτος 80 εκ με δύο κούρμπες

260,00 €

Πάγκος H223 πλάτος 410X80 πάχος 3 εκ μισός

Μήκος 200, πάχος 3 εκ, πλάτος 80 εκ με δύο κούρμπες

ΜΙΣΟΣ ΠΑΓΚΟΣ

130,00 €

Πάγκος H223 πλάτος 410X80 πάχος 4 εκ μισός

Μήκος 200, πάχος 4 εκ, πλάτος 80 εκ με δύο κούρμπες

ΜΙΣΟΣ ΠΑΓΚΟΣ

160,00 €Ενωτικό πάγκου πάχους 4 εκ μήκος 64 εκ

Ασημί αλουμινένιο ενωτικό πάγκου για γωνιακή ένωση πάγκων. Από την μία είναι κουρμπαριστό και από την άλλη ίσιο. 

Μήκος 64 εκατοστά, κόβεται και για δεξιά και για αριστερά ένωση

 

 

ενωτικό για πάγκο κουζίνας

6,50 €

  • Διαθέσιμο

Τελείωμα πάγκου πάχους 4 εκ μήκος 64 εκ

Ασημί αλουμινένιο τελείωμα πάγκου. Μήκος 64 εκατοστά. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε δεξιά είτε αριστερά. Κόβεται αντίστοιχα στην πίσω μεριά.

 

τελείωμα για πάγκο κουζίνας

5,90 €

  • Διαθέσιμο

Ενωτικό πάγκου πάχους 4 εκ μήκος 80 εκ

Ασημί αλουμινένιο ενωτικό πάγκου για γωνιακή ένωση πάγκων. Από την μία είναι κουρμπαριστό και από την άλλη ίσιο. 

Μήκος 80 εκατοστά, για 80άρηδες πάγκους. 

 

ενωτικό για πάγκο κουζίνας

9,50 €

  • Διαθέσιμο

Τελείωμα πάγκου πάχους 4 εκ μήκος 80 εκ

Ασημί αλουμινένιο τελείωμα πάγκου. Μήκος 80 εκατοστά. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε δεξιά είτε αριστερά. Για 80άρηδες πάγκους

 

τελείωμα για πάγκο κουζίνας

9,50 €

  • Διαθέσιμο


Εμβάσματα στις τράπεζες

Τράπεζα Πειραιώς

GR46 0171 4410 0064 4112 7625 750

Τράπεζα Eurobank

GR940 26010 60000 8402000 92787

Δικαιούχος Ξυλοεφαρμογές ΟΕ

Προσοχή: Τα έξοδα του εμβασμάτος επιβαρύνουν

εξ' ολοκλήρου τον Πελάτη 


Επικοινωνία

Τηλ:  2109407860 και 2109421329

email:

info@xyloefarmoges.com

 

Ξυλοεφαρμογές ΟΕ

Ιλισσού 129 και Κοραή 89

Μοσχάτο Αθήνα

ΤΚ 18345Σε όλες τις τιμές που αναγράφονται στο DiyEshop.gr δεν συμπεριλαμβάνονται μεταφορικά και συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. Η χρέωση μεταφορικών είναι πάντα του πελάτη. Παραλαβή μπορεί να γίνει από το κατάστημά μας, ή να σας τα στείλουμε με εταιρεία ταχυμεταφορών (courier) με χρέωση δική σας, ή να σας τα παραδώσουμε σε πρακτορείο για επαρχίας (έξοδα παράδοσης μέχρι το πρακτορείο: 10,00 ευρώ) ομοίως με χρέωση δική σας.