Νεροχύτης Carron Debut1 μοντ 200

 

Βάθος (εκ.): 21

Διάσταση (εκ.): 78,4x51

Ερμάριο (εκ.): 80

Κατασκευαστής: Carron Phoenix

Σειρά: Debut

Σημείωση: Συμπεριλαμβάνονται βαλβίδες, σωληνώσεις & λιποσυλλέκτης

Τοποθέτηση: Ένθετος

Υλικό: Ορυκτός γρανίτης

 

Επιλέξτε Χρώμα :

260,00 € 2

220,00 €

 • Διαθέσιμο

Νεροχύτης Carron Debut1 μοντ 286

 

Βάθος (εκ.): 20

Διάσταση (εκ.): 86x50

Ερμάριο (εκ.): 80 & 90

Κατασκευαστής: Carron Phoenix

Σειρά: Debut

Σημείωση: Συμπεριλαμβάνονται βαλβίδες, σωληνώσεις & λιποσυλλέκτης

Τοποθέτηση: Ένθετος

Υλικό: Ορυκτός γρανίτης

 

Επιλέξτε Χρώμα :

275,00 € 2

235,00 €

 • Διαθέσιμο

Νεροχύτης Carron Debut1 μοντ 205

 

Βάθος (εκ.): 21

Διάσταση (εκ.): 90x51

Ερμάριο (εκ.): 90

Κατασκευαστής: Carron Phoenix

Σειρά: Debut

Σημείωση: Συμπεριλαμβάνονται βαλβίδες, σωληνώσεις & λιποσυλλέκτης

Τοποθέτηση: Ένθετος

Υλικό: Ορυκτός γρανίτης

 

Επιλέξτε Χρώμα :

285,00 € 2

245,00 €

 • Διαθέσιμο

Νεροχύτης Carron Debut2 μοντ 100

 

Βάθος (εκ.): 20

Διάσταση (εκ.): 78x50

Ερμάριο (εκ.): 45

Κατασκευαστής: Carron Phoenix

Σειρά: Debut

Σημείωση: Συμπεριλαμβάνονται βαλβίδες, σωληνώσεις & λιποσυλλέκτης

Τοποθέτηση: Ένθετος

Υλικό: Ορυκτός γρανίτης

Αντιστρεφόμενος

 

Επιλέξτε Χρώμα :

250,00 € 2

215,00 €

 • Διαθέσιμο

Νεροχύτης Carron Debut2 μοντ 105

 

Βάθος (εκ.): 20

Διάσταση (εκ.): 97x50

Ερμάριο (εκ.): 60

Κατασκευαστής: Carron Phoenix

Σειρά: Debut

Σημείωση: Συμπεριλαμβάνονται βαλβίδες, σωληνώσεις & λιποσυλλέκτης

Τοποθέτηση: Ένθετος

Υλικό: Ορυκτός γρανίτης

Αντιστρεφόμενος

 

Επιλέξτε Χρώμα :

280,00 € 2

238,00 €

 • Διαθέσιμο

Νεροχύτης Carron Debut2 μοντ 210

 

Βάθος (εκ.): 19

Διάσταση (εκ.): 116x50

Ερμάριο (εκ.): 80

Κατασκευαστής: Carron Phoenix

Σειρά: Debut

Σημείωση: Συμπεριλαμβάνονται βαλβίδες, σωληνώσεις & λιποσυλλέκτης

Τοποθέτηση: Ένθετος

Υλικό: Ορυκτός γρανίτης

Αντιστρεφόμενος

 

Επιλέξτε Χρώμα :

325,00 € 2

278,00 €

 • Διαθέσιμο

Νεροχύτης Carron ΖΧ μοντ 3286

 

Βάθος (εκ.): 21

Διάσταση (εκ.): 86x50

Ερμάριο (εκ.): 80 & 90

Κατασκευαστής: Carron Phoenix

Σειρά: Zx

Σημείωση: Συμπεριλαμβάνονται βαλβίδες, σωληνώσεις & λιποσυλλέκτης

Τοποθέτηση: Ένθετος

Υλικό: Ορυκτός γρανίτης

Αντιστρεφόμενος

 

Επιλέξτε Χρώμα :

370,00 € 2

315,00 €

 • Διαθέσιμο

Νεροχύτης Carron ΖΧ μοντ 3286 υποκαθήμενος

 

Βάθος (εκ.): 21

Διάσταση (εκ.): 86x50

Ερμάριο (εκ.): 90

Κατασκευαστής: Carron Phoenix

Σειρά: Zx

Σημείωση: Συμπεριλαμβάνονται βαλβίδες, σωληνώσεις & λιποσυλλέκτης

Τοποθέτηση: Υποκαθήμενος

Υλικό: Ορυκτός γρανίτης

 

Επιλέξτε Χρώμα :

385,00 € 2

328,00 €

 • Διαθέσιμο

Νεροχύτης Carron ΖΧ μοντ 3200

 

Βάθος (εκ.): 21

Διάσταση (εκ.): 94x51,5

Ερμάριο (εκ.): 90 & 100

Κατασκευαστής: Carron Phoenix

Σειρά: Zx

Σημείωση: Συμπεριλαμβάνονται βαλβίδες, σωληνώσεις & λιποσυλλέκτης

Τοποθέτηση: Ένθετος

Υλικό: Ορυκτός γρανίτης

Αντιστρεφόμενος

 

Επιλέξτε Χρώμα :

395,00 € 2

335,00 €

 • Διαθέσιμο

Νεροχύτης Carron ΖΧ μοντ 3200 υποκαθήμενος

 

Βάθος (εκ.): 21

Διάσταση (εκ.): 94x51,5

Ερμάριο (εκ.): 100

Κατασκευαστής: Carron Phoenix

Σειρά: Zx

Σημείωση: Συμπεριλαμβάνονται βαλβίδες, σωληνώσεις & λιποσυλλέκτης

Τοποθέτηση: Υποκαθήμενος

Υλικό: Ορυκτός γρανίτης

 

Επιλέξτε Χρώμα :

410,00 € 2

348,00 €

 • Διαθέσιμο

Νεροχύτης Carron ΖΧ μοντ 3100

 

Βάθος (εκ.): 21

Διάσταση (εκ.): 100x51,5

Ερμάριο (εκ.): 60

Κατασκευαστής: Carron Phoenix

Σειρά: Zx

Σημείωση: Συμπεριλαμβάνονται βαλβίδες, σωληνώσεις & λιποσυλλέκτης

Τοποθέτηση: Ένθετος

Υλικό: Ορυκτός γρανίτης

Αντιστρεφόμενος

 

Επιλέξτε Χρώμα :

390,00 € 2

330,00 €

 • Διαθέσιμο

Νεροχύτης Carron ΖΧ μοντ 3100 υποκαθήμενος

 

Βάθος (εκ.): 21

Διάσταση (εκ.): 100x51,5

Ερμάριο (εκ.): 120

Κατασκευαστής: Carron Phoenix

Σειρά: Zx

Σημείωση: Συμπεριλαμβάνονται βαλβίδες, σωληνώσεις & λιποσυλλέκτης

Τοποθέτηση: Υποκαθήμενος

Υλικό: Ορυκτός γρανίτης

Αντιστρεφόμενος

 

Επιλέξτε Χρώμα :

404,00 € 2

345,00 €

 • Διαθέσιμο

Νεροχύτης Carron ΖΧ μοντ 3210

 

Βάθος (εκ.): 21

Διάσταση (εκ.): 120x51,5

Ερμάριο (εκ.): 90

Κατασκευαστής: Carron Phoenix

Σειρά: Zx

Σημείωση: Συμπεριλαμβάνονται βαλβίδες, σωληνώσεις & λιποσυλλέκτης

Τοποθέτηση: Ένθετος

Υλικό: Ορυκτός γρανίτης

Αντιστρεφόμενος

 

Επιλέξτε Χρώμα :

420,00 € 2

357,00 €

 • Διαθέσιμο

Νεροχύτης Carron Java μοντ 4205

 

Βάθος (εκ.): 21

Διάσταση (εκ.): 86x51

Ερμάριο (εκ.): 90

Κατασκευαστής: Carron Phoenix

Σειρά: Java

Σημείωση: Συμπεριλαμβάνονται βαλβίδες, σωληνώσεις & λιποσυλλέκτης

Τοποθέτηση: Ένθετος

Υλικό: Ορυκτός γρανίτης

 

Επιλέξτε Χρώμα :

370,00 € 2

315,00 €

 • Διαθέσιμο

Νεροχύτης Carron Java μοντ 4100

 

Βάθος (εκ.): 21

Διάσταση (εκ.): 100x51

Ερμάριο (εκ.): 60

Κατασκευαστής: Carron Phoenix

Σειρά: Java

Σημείωση: Συμπεριλαμβάνονται βαλβίδες, σωληνώσεις & λιποσυλλέκτης

Τοποθέτηση: Ένθετος

Υλικό: Ορυκτός γρανίτης

Αντιστρεφόμενος

 

Επιλέξτε Χρώμα :

370,00 € 2

315,00 €

 • Διαθέσιμο

Νεροχύτης Carron Java μοντ 4210

 

Βάθος (εκ.): 21

Διάσταση (εκ.): 120x51

Ερμάριο (εκ.): 80

Κατασκευαστής: Carron Phoenix

Σειρά: Java

Σημείωση: Συμπεριλαμβάνονται βαλβίδες, σωληνώσεις & λιποσυλλέκτης

Τοποθέτηση: Ένθετος

Υλικό: Ορυκτός γρανίτης

Αντιστρεφόμενος

 

Επιλέξτε Χρώμα :

395,00 € 2

335,00 €

 • Διαθέσιμο

Νεροχύτης Carron Figi μοντ 5200

 

Βάθος (εκ.): 20

Διάσταση (εκ.): 80x52

Ερμάριο (εκ.): 80

Κατασκευαστής: Carron Phoenix

Σειρά: Fiji

Σημείωση: Συμπεριλαμβάνονται βαλβίδες, σωληνώσεις & λιποσυλλέκτης

Τοποθέτηση: Ένθετος

Υλικό: Ορυκτός γρανίτης

 

Επιλέξτε Χρώμα :

340,00 € 2

289,00 €

 • Διαθέσιμο

Νεροχύτης Carron Figi μοντ 5040

 

Βάθος (εκ.): 20

Διάσταση (εκ.): 42,5x52

Ερμάριο (εκ.): 45

Κατασκευαστής: Carron Phoenix

Σειρά: Fiji

Σημείωση: Συμπεριλαμβάνονται βαλβίδες, σωληνώσεις & λιποσυλλέκτης

Τοποθέτηση: Ένθετος

Υλικό: Ορυκτός γρανίτης

 

Επιλέξτε Χρώμα :

250,00 € 2

212,00 €

 • Διαθέσιμο

Νεροχύτης Carron Figi μοντ 5050

 

Βάθος (εκ.): 20

Διάσταση (εκ.): 58,5x52

Ερμάριο (εκ.): 60

Κατασκευαστής: Carron Phoenix

Σειρά: Fiji

Σημείωση: Συμπεριλαμβάνονται βαλβίδες, σωληνώσεις & λιποσυλλέκτης

Τοποθέτηση: Ένθετος

Υλικό: Ορυκτός γρανίτης

 

Επιλέξτε Χρώμα :

285,00 € 2

243,00 €

 • Διαθέσιμο

Νεροχύτης Carron Figi μοντ 5075

 

Βάθος (εκ.): 20

Διάσταση (εκ.): 80x52

Ερμάριο (εκ.): 80

Κατασκευαστής: Carron Phoenix

Σειρά: Fiji

Σημείωση: Συμπεριλαμβάνονται βαλβίδες, σωληνώσεις & λιποσυλλέκτης

Τοποθέτηση: Ένθετος

Υλικό: Ορυκτός γρανίτης

 

Επιλέξτε Χρώμα :

350,00 € 2

298,00 €

 • Διαθέσιμο


Εμβάσματα στις τράπεζες

Τράπεζα Πειραιώς

GR46 0171 4410 0064 4112 7625 750

Τράπεζα Eurobank

GR940 26010 60000 8402000 92787

Δικαιούχος Ξυλοεφαρμογές ΟΕ

Προσοχή: Τα έξοδα του εμβασμάτος επιβαρύνουν

εξ' ολοκλήρου τον Πελάτη 


Επικοινωνία

Τηλ:  2109407860 και 2109421329

email:

info@xyloefarmoges.com

 

Ξυλοεφαρμογές ΟΕ

Ιλισσού 129 και Κοραή 89

Μοσχάτο Αθήνα

ΤΚ 18345Σε όλες τις τιμές που αναγράφονται στο DiyEshop.gr δεν συμπεριλαμβάνονται μεταφορικά και συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. Η χρέωση μεταφορικών είναι πάντα του πελάτη. Παραλαβή μπορεί να γίνει από το κατάστημά μας, ή να σας τα στείλουμε με εταιρεία ταχυμεταφορών (courier) με χρέωση δική σας, ή να σας τα παραδώσουμε σε πρακτορείο για επαρχίας (έξοδα παράδοσης μέχρι το πρακτορείο: 10,00 ευρώ) ομοίως με χρέωση δική σας.