Πόμολο λαβή 749 Χρώμιο διάφανο

Πόμολο λαβή διάφορες αποχρώσεις και μήκη

Όταν αναφέρουμε "κέντρα 128" σημαίνει ότι η απόσταση

τρύπα με τρύπα είναι 12,80 εκατοστά

Παρέχεται πρόσθετη εγγύηση αντοχής της επιφανείας από την οξείδωση 10 ετών

σε όλα τα προϊόντα ή τμήματα αυτών όπου το τελικό επίθεμα είναι το χρώμιο.

Έχουν δηλαδή επιχρωμιωθεί.

 

 

7,20 €

 • Διαθέσιμο

Πόμολο λαβή 1063

Πόμολο λαβή διάφορες αποχρώσεις και μήκη

Όταν αναφέρουμε "κέντρα 128" σημαίνει ότι η απόσταση

τρύπα με τρύπα είναι 12,80 εκατοστά

Παρέχεται πρόσθετη εγγύηση αντοχής της επιφανείας από την οξείδωση 10 ετών

σε όλα τα προϊόντα ή τμήματα αυτών όπου το τελικό επίθεμα είναι το χρώμιο.

Έχουν δηλαδή επιχρωμιωθεί.

 

 

4,20 €

 • Διαθέσιμο

Πόμολο λαβή 1047

Πόμολο λαβή διάφορες αποχρώσεις και μήκη

Όταν αναφέρουμε "κέντρα 128" σημαίνει ότι η απόσταση

τρύπα με τρύπα είναι 12,80 εκατοστά

Παρέχεται πρόσθετη εγγύηση αντοχής της επιφανείας από την οξείδωση 10 ετών

σε όλα τα προϊόντα ή τμήματα αυτών όπου το τελικό επίθεμα είναι το χρώμιο.

Έχουν δηλαδή επιχρωμιωθεί.

 

 

15,40 €

 • Διαθέσιμο

Πόμολο λαβή 1057

Πόμολο λαβή διάφορες αποχρώσεις και μήκη

Όταν αναφέρουμε "κέντρα 128" σημαίνει ότι η απόσταση

τρύπα με τρύπα είναι 12,80 εκατοστά

Παρέχεται πρόσθετη εγγύηση αντοχής της επιφανείας από την οξείδωση 10 ετών

σε όλα τα προϊόντα ή τμήματα αυτών όπου το τελικό επίθεμα είναι το χρώμιο.

Έχουν δηλαδή επιχρωμιωθεί.

 

 

9,90 €

 • Διαθέσιμο

Πόμολο λαβή 769

Πόμολο λαβή διάφορες αποχρώσεις και μήκη

Όταν αναφέρουμε "κέντρα 128" σημαίνει ότι η απόσταση

τρύπα με τρύπα είναι 12,80 εκατοστά

Παρέχεται πρόσθετη εγγύηση αντοχής της επιφανείας από την οξείδωση 10 ετών

σε όλα τα προϊόντα ή τμήματα αυτών όπου το τελικό επίθεμα είναι το χρώμιο.

Έχουν δηλαδή επιχρωμιωθεί.

 

 

4,60 €

 • Διαθέσιμο

Πόμολο λαβή 1007

Πόμολο λαβή διάφορες αποχρώσεις και μήκη

Όταν αναφέρουμε "κέντρα 128" σημαίνει ότι η απόσταση

τρύπα με τρύπα είναι 12,80 εκατοστά

Παρέχεται πρόσθετη εγγύηση αντοχής της επιφανείας από την οξείδωση 10 ετών

σε όλα τα προϊόντα ή τμήματα αυτών όπου το τελικό επίθεμα είναι το χρώμιο.

Έχουν δηλαδή επιχρωμιωθεί.

 

 

3,90 € 2

3,30 €

 • Διαθέσιμο

Πόμολο λαβή 409

Πόμολο λαβή διάφορες αποχρώσεις και μήκη

Όταν αναφέρουμε "κέντρα 128" σημαίνει ότι η απόσταση

τρύπα με τρύπα είναι 12,80 εκατοστά

Παρέχεται πρόσθετη εγγύηση αντοχής της επιφανείας από την οξείδωση 10 ετών

σε όλα τα προϊόντα ή τμήματα αυτών όπου το τελικό επίθεμα είναι το χρώμιο.

Έχουν δηλαδή επιχρωμιωθεί.

 

 

5,50 €

 • Διαθέσιμο

Πόμολο λαβή 791

Πόμολο λαβή διάφορες αποχρώσεις και μήκη

Όταν αναφέρουμε "κέντρα 128" σημαίνει ότι η απόσταση

τρύπα με τρύπα είναι 12,80 εκατοστά

Παρέχεται πρόσθετη εγγύηση αντοχής της επιφανείας από την οξείδωση 10 ετών

σε όλα τα προϊόντα ή τμήματα αυτών όπου το τελικό επίθεμα είναι το χρώμιο.

Έχουν δηλαδή επιχρωμιωθεί.

 

 

5,50 €

 • Διαθέσιμο

Πόμολο λαβή 797

Πόμολο λαβή διάφορες αποχρώσεις και μήκη

Όταν αναφέρουμε "κέντρα 128" σημαίνει ότι η απόσταση

τρύπα με τρύπα είναι 12,80 εκατοστά

Παρέχεται πρόσθετη εγγύηση αντοχής της επιφανείας από την οξείδωση 10 ετών

σε όλα τα προϊόντα ή τμήματα αυτών όπου το τελικό επίθεμα είναι το χρώμιο.

Έχουν δηλαδή επιχρωμιωθεί.

Στο μοντέλο αυτό, ότι είναι κατά παραγγελία, έρχονται δεκάδες με

ελάχιστη ποσότητα 10 τεμάχια

 

 

2,80 €

 • Διαθέσιμο

Πόμολο λαβή 943 Κατά παραγγελία

Πόμολο λαβή διάφορες αποχρώσεις και μήκη

Όταν αναφέρουμε "κέντρα 128" σημαίνει ότι η απόσταση

τρύπα με τρύπα είναι 12,80 εκατοστά

Παρέχεται πρόσθετη εγγύηση αντοχής της επιφανείας από την οξείδωση 10 ετών

σε όλα τα προϊόντα ή τμήματα αυτών όπου το τελικό επίθεμα είναι το χρώμιο.

Έχουν δηλαδή επιχρωμιωθεί.

Το μοντέλο αυτό είναι κατά παραγγελία, έρχονται πεντάδες με

ελάχιστη ποσότητα 5 τεμάχια

 

 

8,80 €

 • Διαθέσιμο

Πόμολο λαβή 947 Κατά παραγγελία

Πόμολο λαβή διάφορες αποχρώσεις και μήκη

Όταν αναφέρουμε "κέντρα 128" σημαίνει ότι η απόσταση

τρύπα με τρύπα είναι 12,80 εκατοστά

Παρέχεται πρόσθετη εγγύηση αντοχής της επιφανείας από την οξείδωση 10 ετών

σε όλα τα προϊόντα ή τμήματα αυτών όπου το τελικό επίθεμα είναι το χρώμιο.

Έχουν δηλαδή επιχρωμιωθεί.

Το μοντέλο αυτό είναι κατά παραγγελία, έρχονται πεντάδες με

ελάχιστη ποσότητα 5 τεμάχια

 

 

8,80 €

 • Διαθέσιμο

Πόμολο λαβή 1001 Κατά παραγγελία

Πόμολο λαβή διάφορες αποχρώσεις και μήκη

Όταν αναφέρουμε "κέντρα 128" σημαίνει ότι η απόσταση

τρύπα με τρύπα είναι 12,80 εκατοστά

Παρέχεται πρόσθετη εγγύηση αντοχής της επιφανείας από την οξείδωση 10 ετών

σε όλα τα προϊόντα ή τμήματα αυτών όπου το τελικό επίθεμα είναι το χρώμιο.

Έχουν δηλαδή επιχρωμιωθεί.

Το μοντέλο αυτό είναι κατά παραγγελία, έρχονται πεντάδες με

ελάχιστη ποσότητα 5 τεμάχια

 

 

11,00 €

 • Διαθέσιμο

Πόμολο λαβή 197

Πόμολο λαβή διάφορες αποχρώσεις και μήκη

Όταν αναφέρουμε "κέντρα 128" σημαίνει ότι η απόσταση

τρύπα με τρύπα είναι 12,80 εκατοστά

Παρέχεται πρόσθετη εγγύηση αντοχής της επιφανείας από την οξείδωση 10 ετών

σε όλα τα προϊόντα ή τμήματα αυτών όπου το τελικό επίθεμα είναι το χρώμιο.

Έχουν δηλαδή επιχρωμιωθεί.

 

 

5,00 €

 • Διαθέσιμο

Πόμολο λαβή 129

Πόμολο λαβή διάφορες αποχρώσεις και μήκη

Όταν αναφέρουμε "κέντρα 128" σημαίνει ότι η απόσταση

τρύπα με τρύπα είναι 12,80 εκατοστά

Παρέχεται πρόσθετη εγγύηση αντοχής της επιφανείας από την οξείδωση 10 ετών

σε όλα τα προϊόντα ή τμήματα αυτών όπου το τελικό επίθεμα είναι το χρώμιο.

Έχουν δηλαδή επιχρωμιωθεί.

 

 

3,30 €

 • Διαθέσιμο

Πόμολο λαβή 799

Πόμολο λαβή διάφορες αποχρώσεις και μήκη

Όταν αναφέρουμε "κέντρα 128" σημαίνει ότι η απόσταση

τρύπα με τρύπα είναι 12,80 εκατοστά

Παρέχεται πρόσθετη εγγύηση αντοχής της επιφανείας από την οξείδωση 10 ετών

σε όλα τα προϊόντα ή τμήματα αυτών όπου το τελικό επίθεμα είναι το χρώμιο.

Έχουν δηλαδή επιχρωμιωθεί.

 

 

 

7,70 €

 • Διαθέσιμο

Πόμολο λαβή 699

Πόμολο λαβή διάφορες αποχρώσεις με κέντρα 9,6 εκατοστά

(Όταν αναφέρουμε "κέντρα 128" σημαίνει ότι η απόσταση

τρύπα με τρύπα είναι 12,80 εκατοστά)

Παρέχεται πρόσθετη εγγύηση αντοχής της επιφανείας από την οξείδωση 10 ετών

σε όλα τα προϊόντα ή τμήματα αυτών όπου το τελικό επίθεμα είναι το χρώμιο.

Έχουν δηλαδή επιχρωμιωθεί.

Στο μοντέλο αυτό, ότι είναι κατά παραγγελία, έρχονται δεκάδες με

ελάχιστη ποσότητα 10 τεμάχια

 

 

7,70 €

 • Διαθέσιμο

Πόμολο λαβή 447

Πόμολο λαβή διάφορες αποχρώσεις και μήκη

Όταν αναφέρουμε "κέντρα 128" σημαίνει ότι η απόσταση

τρύπα με τρύπα είναι 12,80 εκατοστά

Παρέχεται πρόσθετη εγγύηση αντοχής της επιφανείας από την οξείδωση 10 ετών

σε όλα τα προϊόντα ή τμήματα αυτών όπου το τελικό επίθεμα είναι το χρώμιο.

Έχουν δηλαδή επιχρωμιωθεί.

 

 

2,80 €

 • Διαθέσιμο

Πόμολο λαβή 219

Πόμολο λαβή διάφορες αποχρώσεις και μήκη

Όταν αναφέρουμε "κέντρα 128" σημαίνει ότι η απόσταση

τρύπα με τρύπα είναι 12,80 εκατοστά

Παρέχεται πρόσθετη εγγύηση αντοχής της επιφανείας από την οξείδωση 10 ετών

σε όλα τα προϊόντα ή τμήματα αυτών όπου το τελικό επίθεμα είναι το χρώμιο.

Έχουν δηλαδή επιχρωμιωθεί.

 

 

1,40 €

 • Διαθέσιμο

Πόμολο λαβή 299

Πόμολο λαβή διάφορες αποχρώσεις και μήκη

Όταν αναφέρουμε "κέντρα 128" σημαίνει ότι η απόσταση

τρύπα με τρύπα είναι 12,80 εκατοστά

Παρέχεται πρόσθετη εγγύηση αντοχής της επιφανείας από την οξείδωση 10 ετών

σε όλα τα προϊόντα ή τμήματα αυτών όπου το τελικό επίθεμα είναι το χρώμιο.

Έχουν δηλαδή επιχρωμιωθεί.

 

 

3,30 €

 • Διαθέσιμο

Πόμολο λαβή 443

Πόμολο λαβή διάφορες αποχρώσεις και μήκη

Όταν αναφέρουμε "κέντρα 128" σημαίνει ότι η απόσταση

τρύπα με τρύπα είναι 12,80 εκατοστά

Παρέχεται πρόσθετη εγγύηση αντοχής της επιφανείας από την οξείδωση 10 ετών

σε όλα τα προϊόντα ή τμήματα αυτών όπου το τελικό επίθεμα είναι το χρώμιο.

Έχουν δηλαδή επιχρωμιωθεί.

 

 

3,20 €

 • Διαθέσιμο

Πόμολο λαβή 439

Πόμολο λαβή διάφορες αποχρώσεις και μήκη

Όταν αναφέρουμε "κέντρα 128" σημαίνει ότι η απόσταση

τρύπα με τρύπα είναι 12,80 εκατοστά

Παρέχεται πρόσθετη εγγύηση αντοχής της επιφανείας από την οξείδωση 10 ετών

σε όλα τα προϊόντα ή τμήματα αυτών όπου το τελικό επίθεμα είναι το χρώμιο.

Έχουν δηλαδή επιχρωμιωθεί.

 

 

4,20 €

 • Διαθέσιμο

Πόμολο λαβή 05.50

Πόμολο λαβή σε χρώμα νίκελ-ματ

 

 

4,60 €

 • Διαθέσιμο

Πόμολο λαβή 05.50

Πόμολο λαβή σε χρώμα ματ νίκελ - χρώμιο (Ρ7)

 

 

5,20 €

 • Διαθέσιμο

Πόμολο λαβή 05.64

Πόμολο λαβή σε χρώμα ματ νίκελ - χρώμιο (Ρ7)

 

 

7,70 €

 • Διαθέσιμο

Πόμολο λαβή 05.71

Πόμολο λαβή σε χρώμα ματ νίκελ - χρώμιο (Ρ7)

 

 

3,60 €

 • Διαθέσιμο

Πόμολο λαβή 05.72

Πόμολο λαβή σε χρώμα ματ νίκελ - χρώμιο (Ρ7)

 

 

4,80 €

 • Διαθέσιμο

Πόμολο λαβή 05.43

Πόμολο λαβή σε χρώμα ματ-νίκελ

1,80 €

 • Διαθέσιμο

Πόμολο λαβή 05.05

Πόμολο λαβή σε χρώμα ματ-νίκελ, όρο ματ, λευκό και μαύρο ματ

1,80 €

 • Διαθέσιμο

Πόμολο λαβή 05.65

Πόμολο λαβή σε χρώμα ματ-νίκελ

3,20 €

 • Διαθέσιμο

Πόμολο λαβή 05.69

Πόμολο λαβή σε χρώμα ματ-νίκελ

2,80 €

 • Διαθέσιμο

Πόμολο λαβή 05.66

Πόμολο λαβή σε χρώμα ματ-νίκελ

2,40 €

 • Διαθέσιμο

Πόμολο λαβή 05.63

Πόμολο λαβή σε χρώμα ματ-νίκελ και όρο ματ

1,80 €

 • Διαθέσιμο

Πόμολο λαβή 05.55

Πόμολο λαβή σε χρώμα Νίκελ Ματ-Swarovski (18) 

8,00 €

 • Διαθέσιμο

Πόμολο λαβή 05.38

Πόμολο λαβή σε χρώμα ματ-νίκελ

1,40 €

 • Διαθέσιμο

Πόμολο λαβή 05.49

Πόμολο λαβή σε χρώμα ματ-νίκελ νίκελ

1,40 €

 • Διαθέσιμο

Πόμολο λαβή 05.40

Πόμολο λαβή σε χρώμα ματ-νίκελ

1,40 €

 • Διαθέσιμο

Πόμολο λαβή 05.39

Πόμολο λαβή σε χρώμα ματ-νίκελ

1,40 €

 • Διαθέσιμο

Πόμολο λαβή 05.16

Πόμολο λαβή σε χρώμα ματ-νίκελ

4,00 €

 • Διαθέσιμο

Πόμολο λαβή 05.16 οξυντέ

Πόμολο λαβή σε χρώμα οξυντέ

5,00 €

 • Διαθέσιμο

Πόμολο λαβή 05.21

Πόμολο λαβή σε χρώμα ματ-νίκελ και ματ ορο

ρυθμιζόμενη από 64mm μέχρι 96mm

8,00 €

 • Διαθέσιμο

Πόμολο λαβή 05.24

Πόμολο λαβή σε χρώμα ματ-νίκελ,

χρώμιο, λευκό και μαύρο

1,40 €

 • Διαθέσιμο

Πόμολο λαβή 05.25

Πόμολο λαβή σε χρώμα ματ-νίκελ και μαύρο-ματ

 

2,50 €

 • Διαθέσιμο

Πόμολο λαβή 05.27

Πόμολο λαβή σε χρώμα ματ-νίκελ και ματ-όρο

 

2,20 €

 • Διαθέσιμο

Πόμολο λαβή 05.33

Πόμολο λαβή σε χρώμα ματ-νίκελ και όρο-ματ

 

2,20 €

 • Διαθέσιμο

Πόμολο λαβή 05.34

Πόμολο λαβή σε χρώμα ματ-νίκελ και όρο-ματ

 

2,20 €

 • Διαθέσιμο

Πόμολο λαβή 05.37

Πόμολο λαβή σε χρώμα ματ-νίκελ και όρο-ματ

 

1,80 €

 • Διαθέσιμο

Πόμολο λαβή 05.76 άσπρη πορσελάνη

Πόμολο λαβή μπρονζέ με άσπρη πορσελάνη

2,60 €

 • Διαθέσιμο

Πόμολο λαβή 05.76 πορσελάνη με λουλούδι

Πόμολο λαβή μπρονζέ με πορσελάνη και λουλούδι

2,60 €

 • Διαθέσιμο


Εμβάσματα στις τράπεζες

Τράπεζα Πειραιώς

GR46 0171 4410 0064 4112 7625 750

Τράπεζα Eurobank

GR940 26010 60000 8402000 92787

Δικαιούχος Ξυλοεφαρμογές ΟΕ

Προσοχή: Τα έξοδα του εμβασμάτος επιβαρύνουν

εξ' ολοκλήρου τον Πελάτη 


Επικοινωνία

Τηλ:  2109407860 και 2109421329

email:

info@xyloefarmoges.com

 

Ξυλοεφαρμογές ΟΕ

Ιλισσού 129 και Κοραή 89

Μοσχάτο Αθήνα

ΤΚ 18345Σε όλες τις τιμές που αναγράφονται στο DiyEshop.gr δεν συμπεριλαμβάνονται μεταφορικά και συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. Η χρέωση μεταφορικών είναι πάντα του πελάτη. Παραλαβή μπορεί να γίνει από το κατάστημά μας, ή να σας τα στείλουμε με εταιρεία ταχυμεταφορών (courier) με χρέωση δική σας, ή να σας τα παραδώσουμε σε πρακτορείο για επαρχίας (έξοδα παράδοσης μέχρι το πρακτορείο: 10,00 ευρώ) ομοίως με χρέωση δική σας.