Πορτάκια Η3433 18 χιλ.

Οι διαστάσεις που αναφέρονται παρακάτω, έχουν 3 χιλ "αέρα" σε ύψος και πλάτος.

Δηλαδή αυτό που αναγράφεται σαν 72Χ50 είναι στην πραγματικότητα 71,7Χ49,7 εκατοστά.

με pvc-abs γύρω-γύρω στο ίδιο χρώμα


Η3433 ΥΨΟΣ 12

Πατήστε το βελάκι για όλες τις διαστάσεις.

3,00 €

 • Διαθέσιμο

Η3433 ΥΨΟΣ 24

Πατήστε το βελάκι για όλες τις διαστάσεις.

4,43 €

 • Διαθέσιμο

Η3433 ΥΨΟΣ 48

Πατήστε το βελάκι για όλες τις διαστάσεις.

7,36 €

 • Διαθέσιμο

Η3433 ΥΨΟΣ 72

Πατήστε το βελάκι για όλες τις διαστάσεις.

8,40 €

 • Διαθέσιμο

Η3433 ΥΨΟΣ 112

Πατήστε το βελάκι για όλες τις διαστάσεις.

15,16 €

 • Διαθέσιμο

Η3433 ΜΠΑΖΕΣ και ΚΑΤΑΦΡΑΓΕΣ

Οι διαστάσεις είναι ακριβώς.

Πατήστε το βελάκι για όλες τις διαστάσεις.

16,63 €

 • Διαθέσιμο

Η3433 ΥΨΟΣ 15

Πατήστε το βελάκι για όλες τις διαστάσεις.

3,33 €

 • Διαθέσιμο

Η3433 ΥΨΟΣ 30

Πατήστε το βελάκι για όλες τις διαστάσεις.

5,16 €

 • Διαθέσιμο

Η3433 ΥΨΟΣ 60

Πατήστε το βελάκι για όλες τις διαστάσεις.

8,82 €

 • Διαθέσιμο

Η3433 ΥΨΟΣ 84

Πατήστε το βελάκι για όλες τις διαστάσεις.

11,75 €

 • Διαθέσιμο

Η3433 ΥΨΟΣ 160

Πατήστε το βελάκι για όλες τις διαστάσεις.

21,02 €

 • Διαθέσιμο

Η3433 ΠΛΑΙΝΑ

Οι διαστάσεις είναι ακριβώς.

Πατήστε το βελάκι για όλες τις διαστάσεις.

45,29 €

 • Διαθέσιμο

Η3433 ΥΨΟΣ 18

Πατήστε το βελάκι για όλες τις διαστάσεις.

3,70 €

 • Διαθέσιμο

Η3433 ΥΨΟΣ 36

Πατήστε το βελάκι για όλες τις διαστάσεις.

5,89 €

 • Διαθέσιμο

Η3433 ΥΨΟΣ 64

Πατήστε το βελάκι για όλες τις διαστάσεις.

9,31 €

 • Διαθέσιμο

Η3433 ΥΨΟΣ 96

Πατήστε το βελάκι για όλες τις διαστάσεις.

13,00 €

 • Διαθέσιμο

Η3433 ΥΨΟΣ 200

Πατήστε το βελάκι για όλες τις διαστάσεις.

25,90 €

 • Διαθέσιμο


Πορτάκια U707 18 χιλ.

Οι διαστάσεις που αναφέρονται παρακάτω, έχουν 3 χιλ "αέρα" σε ύψος και πλάτος.

Δηλαδή αυτό που αναγράφεται σαν 72Χ50 είναι στην πραγματικότητα 71,7Χ49,7 εκατοστά.

με pvc-abs γύρω-γύρω στο ίδιο χρώμα


U707 ΥΨΟΣ 12

Πατήστε το βελάκι για όλες τις διαστάσεις.

3,00 €

 • Διαθέσιμο

U707 ΥΨΟΣ 24

Πατήστε το βελάκι για όλες τις διαστάσεις.

4,43 €

 • Διαθέσιμο

U707 ΥΨΟΣ 48

Πατήστε το βελάκι για όλες τις διαστάσεις.

7,36 €

 • Διαθέσιμο

U707 ΥΨΟΣ 72

Πατήστε το βελάκι για όλες τις διαστάσεις.

8,40 €

 • Διαθέσιμο

U707 ΥΨΟΣ 112

Πατήστε το βελάκι για όλες τις διαστάσεις.

15,16 €

 • Διαθέσιμο

U707 ΜΠΑΖΕΣ και ΚΑΤΑΦΡΑΓΕΣ

Οι διαστάσεις είναι ακριβώς.

Πατήστε το βελάκι για όλες τις διαστάσεις.

16,63 €

 • Διαθέσιμο

U707 ΥΨΟΣ 15

Πατήστε το βελάκι για όλες τις διαστάσεις.

3,33 €

 • Διαθέσιμο

U707 ΥΨΟΣ 30

Πατήστε το βελάκι για όλες τις διαστάσεις.

5,16 €

 • Διαθέσιμο

U707 ΥΨΟΣ 60

Πατήστε το βελάκι για όλες τις διαστάσεις.

8,82 €

 • Διαθέσιμο

U707 ΥΨΟΣ 84

Πατήστε το βελάκι για όλες τις διαστάσεις.

11,75 €

 • Διαθέσιμο

U707 ΥΨΟΣ 160

Πατήστε το βελάκι για όλες τις διαστάσεις.

21,02 €

 • Διαθέσιμο

U707 ΠΛΑΙΝΑ

Οι διαστάσεις είναι ακριβώς.

Πατήστε το βελάκι για όλες τις διαστάσεις.

45,29 €

 • Διαθέσιμο

U707 ΥΨΟΣ 18

Πατήστε το βελάκι για όλες τις διαστάσεις.

3,70 €

 • Διαθέσιμο

U707 ΥΨΟΣ 36

Πατήστε το βελάκι για όλες τις διαστάσεις.

5,89 €

 • Διαθέσιμο

U707 ΥΨΟΣ 64

Πατήστε το βελάκι για όλες τις διαστάσεις.

9,31 €

 • Διαθέσιμο

U707 ΥΨΟΣ 96

Πατήστε το βελάκι για όλες τις διαστάσεις.

13,00 €

 • Διαθέσιμο

U707 ΥΨΟΣ 200

Πατήστε το βελάκι για όλες τις διαστάσεις.

25,90 €

 • Διαθέσιμο


Πορτάκια U323 18 χιλ.

Οι διαστάσεις που αναφέρονται παρακάτω, έχουν 3 χιλ "αέρα" σε ύψος και πλάτος.

Δηλαδή αυτό που αναγράφεται σαν 72Χ50 είναι στην πραγματικότητα 71,7Χ49,7 εκατοστά.

με pvc-abs γύρω-γύρω στο ίδιο χρώμα


U323 ΥΨΟΣ 12

Πατήστε το βελάκι για όλες τις διαστάσεις.

3,00 €

 • Διαθέσιμο

U323 ΥΨΟΣ 24

Πατήστε το βελάκι για όλες τις διαστάσεις.

4,43 €

 • Διαθέσιμο

U323 ΥΨΟΣ 48

Πατήστε το βελάκι για όλες τις διαστάσεις.

7,36 €

 • Διαθέσιμο

U323 ΥΨΟΣ 72

Πατήστε το βελάκι για όλες τις διαστάσεις.

8,40 €

 • Διαθέσιμο

U323 ΥΨΟΣ 112

Πατήστε το βελάκι για όλες τις διαστάσεις.

15,16 €

 • Διαθέσιμο

U323 ΜΠΑΖΕΣ και ΚΑΤΑΦΡΑΓΕΣ

Οι διαστάσεις είναι ακριβώς.

Πατήστε το βελάκι για όλες τις διαστάσεις.

16,63 €

 • Διαθέσιμο

U323 ΥΨΟΣ 15

Πατήστε το βελάκι για όλες τις διαστάσεις.

3,33 €

 • Διαθέσιμο

U323 ΥΨΟΣ 30

Πατήστε το βελάκι για όλες τις διαστάσεις.

5,16 €

 • Διαθέσιμο

U323 ΥΨΟΣ 60

Πατήστε το βελάκι για όλες τις διαστάσεις.

8,82 €

 • Διαθέσιμο

U323 ΥΨΟΣ 84

Πατήστε το βελάκι για όλες τις διαστάσεις.

11,75 €

 • Διαθέσιμο

U323 ΥΨΟΣ 160

Πατήστε το βελάκι για όλες τις διαστάσεις.

21,02 €

 • Διαθέσιμο

U323 ΠΛΑΙΝΑ

Οι διαστάσεις είναι ακριβώς.

Πατήστε το βελάκι για όλες τις διαστάσεις.

45,29 €

 • Διαθέσιμο

U323 ΥΨΟΣ 18

Πατήστε το βελάκι για όλες τις διαστάσεις.

3,70 €

 • Διαθέσιμο

U323 ΥΨΟΣ 36

Πατήστε το βελάκι για όλες τις διαστάσεις.

5,89 €

 • Διαθέσιμο

U323 ΥΨΟΣ 64

Πατήστε το βελάκι για όλες τις διαστάσεις.

9,31 €

 • Διαθέσιμο

U323 ΥΨΟΣ 96

Πατήστε το βελάκι για όλες τις διαστάσεις.

13,00 €

 • Διαθέσιμο

U323 ΥΨΟΣ 200

Πατήστε το βελάκι για όλες τις διαστάσεις.

25,90 €

 • Διαθέσιμο


Πορτάκια U332 18 χιλ.

Οι διαστάσεις που αναφέρονται παρακάτω, έχουν 3 χιλ "αέρα" σε ύψος και πλάτος.

Δηλαδή αυτό που αναγράφεται σαν 72Χ50 είναι στην πραγματικότητα 71,7Χ49,7 εκατοστά.

με pvc-abs γύρω-γύρω στο ίδιο χρώμα


U332 ΥΨΟΣ 12

Πατήστε το βελάκι για όλες τις διαστάσεις.

3,00 €

 • Διαθέσιμο

U332 ΥΨΟΣ 24

Πατήστε το βελάκι για όλες τις διαστάσεις.

4,43 €

 • Διαθέσιμο

U332 ΥΨΟΣ 48

Πατήστε το βελάκι για όλες τις διαστάσεις.

7,36 €

 • Διαθέσιμο

U332 ΥΨΟΣ 72

Πατήστε το βελάκι για όλες τις διαστάσεις.

8,40 €

 • Διαθέσιμο

U332 ΥΨΟΣ 112

Πατήστε το βελάκι για όλες τις διαστάσεις.

15,16 €

 • Διαθέσιμο

U332 ΜΠΑΖΕΣ και ΚΑΤΑΦΡΑΓΕΣ

Οι διαστάσεις είναι ακριβώς.

Πατήστε το βελάκι για όλες τις διαστάσεις.

16,63 €

 • Διαθέσιμο

U332 ΥΨΟΣ 15

Πατήστε το βελάκι για όλες τις διαστάσεις.

3,33 €

 • Διαθέσιμο

U332 ΥΨΟΣ 30

Πατήστε το βελάκι για όλες τις διαστάσεις.

5,16 €

 • Διαθέσιμο

U332 ΥΨΟΣ 60

Πατήστε το βελάκι για όλες τις διαστάσεις.

8,82 €

 • Διαθέσιμο

U332 ΥΨΟΣ 84

Πατήστε το βελάκι για όλες τις διαστάσεις.

11,75 €

 • Διαθέσιμο

U332 ΥΨΟΣ 160

Πατήστε το βελάκι για όλες τις διαστάσεις.

21,02 €

 • Διαθέσιμο

U332 ΠΛΑΙΝΑ

Οι διαστάσεις είναι ακριβώς.

Πατήστε το βελάκι για όλες τις διαστάσεις.

45,29 €

 • Διαθέσιμο

U332 ΥΨΟΣ 18

Πατήστε το βελάκι για όλες τις διαστάσεις.

3,70 €

 • Διαθέσιμο

U332 ΥΨΟΣ 36

Πατήστε το βελάκι για όλες τις διαστάσεις.

5,89 €

 • Διαθέσιμο

U332 ΥΨΟΣ 64

Πατήστε το βελάκι για όλες τις διαστάσεις.

9,31 €

 • Διαθέσιμο

U332 ΥΨΟΣ 96

Πατήστε το βελάκι για όλες τις διαστάσεις.

13,00 €

 • Διαθέσιμο

U332 ΥΨΟΣ 200

Πατήστε το βελάκι για όλες τις διαστάσεις.

25,90 €

 • Διαθέσιμο


Πορτάκια U560 18 χιλ.

Οι διαστάσεις που αναφέρονται παρακάτω, έχουν 3 χιλ "αέρα" σε ύψος και πλάτος.

Δηλαδή αυτό που αναγράφεται σαν 72Χ50 είναι στην πραγματικότητα 71,7Χ49,7 εκατοστά.

με pvc-abs γύρω-γύρω στο ίδιο χρώμα


U560 ΥΨΟΣ 12

Πατήστε το βελάκι για όλες τις διαστάσεις.

3,00 €

 • Διαθέσιμο

U560 ΥΨΟΣ 24

Πατήστε το βελάκι για όλες τις διαστάσεις.

4,43 €

 • Διαθέσιμο

U560 ΥΨΟΣ 48

Πατήστε το βελάκι για όλες τις διαστάσεις.

7,36 €

 • Διαθέσιμο

U560 ΥΨΟΣ 72

Πατήστε το βελάκι για όλες τις διαστάσεις.

8,40 €

 • Διαθέσιμο

U560 ΥΨΟΣ 112

Πατήστε το βελάκι για όλες τις διαστάσεις.

15,16 €

 • Διαθέσιμο

U560 ΜΠΑΖΕΣ και ΚΑΤΑΦΡΑΓΕΣ

Οι διαστάσεις είναι ακριβώς.

Πατήστε το βελάκι για όλες τις διαστάσεις.

16,63 €

 • Διαθέσιμο

U560 ΥΨΟΣ 15

Πατήστε το βελάκι για όλες τις διαστάσεις.

3,33 €

 • Διαθέσιμο

U560 ΥΨΟΣ 30

Πατήστε το βελάκι για όλες τις διαστάσεις.

5,16 €

 • Διαθέσιμο

U560 ΥΨΟΣ 60

Πατήστε το βελάκι για όλες τις διαστάσεις.

8,82 €

 • Διαθέσιμο

U560 ΥΨΟΣ 84

Πατήστε το βελάκι για όλες τις διαστάσεις.

11,75 €

 • Διαθέσιμο

U560 ΥΨΟΣ 160

Πατήστε το βελάκι για όλες τις διαστάσεις.

21,02 €

 • Διαθέσιμο

U560 ΠΛΑΙΝΑ

<