Λαβή SN914 μαύρη κέντρα C=16 εκ

8,60 €

 • Διαθέσιμο

Λαβή SN914 ματ-νίκελ κέντρα C=16 εκ

7,20 €

 • Διαθέσιμο

Λαβή SN914 νίκελ κέντρα C=16 εκ

7,20 €

 • Διαθέσιμο

Λαβή SN914 μαύρη κέντρα C=22,4 εκ

10,80 €

 • Διαθέσιμο

Λαβή SN914 ματ-νίκελ κέντρα C=22,4 εκ

9,00 €

 • Διαθέσιμο

Λαβή SN914 νίκελ κέντρα C=22,4 εκ

9,00 €

 • Διαθέσιμο

Λαβή SN914 μαύρη κέντρα C=32 εκ

14,50 €

 • Διαθέσιμο

Λαβή SN914 ματ-νίκελ κέντρα C=32 εκ

12,00 €

 • Διαθέσιμο

Λαβή SN914 νίκελ κέντρα C=32 εκ

12,00 €

 • Διαθέσιμο


Λαβή SN920 μαύρη κέντρα C=16 εκ

7,90 €

 • Διαθέσιμο

Λαβή SN920 ματ-νίκελ κέντρα C=16 εκ

6,50 €

 • Διαθέσιμο

Λαβή SN920 νίκελ κέντρα C=16 εκ

6,50 €

 • Διαθέσιμο

Λαβή SN920 μαύρη κέντρα C=22,4 εκ

9,80 €

 • Διαθέσιμο

Λαβή SN920 ματ-νίκελ κέντρα C=22,4 εκ

8,00 €

 • Διαθέσιμο

Λαβή SN920 νίκελ κέντρα C=22,4 εκ

8,00 €

 • Διαθέσιμο

Λαβή SN920 μαύρη κέντρα C=32 εκ

13,50 €

 • Διαθέσιμο

Λαβή SN920 ματ-νίκελ κέντρα C=32 εκ

11,00 €

 • Διαθέσιμο

Λαβή SN920 νίκελ κέντρα C=32 εκ

11,00 €

 • Διαθέσιμο


Λαβή SN905 μαύρη κέντρα C=16 εκ

7,70 €

 • Διαθέσιμο

Λαβή SN905 ματ-νίκελ κέντρα C=16 εκ

6,30 €

 • Διαθέσιμο

Λαβή SN905 νίκελ κέντρα C=16 εκ

6,50 €

 • Διαθέσιμο

Λαβή SN905 μαύρη κέντρα C=22,4 εκ

9,80 €

 • Διαθέσιμο

Λαβή SN905 ματ-νίκελ κέντρα C=22,4 εκ

8,00 €

 • Διαθέσιμο

Λαβή SN905 νίκελ κέντρα C=22,4 εκ

8,00 €

 • Διαθέσιμο

Λαβή SN905 μαύρη κέντρα C=32 εκ

12,50 €

 • Διαθέσιμο

Λαβή SN905 ματ-νίκελ κέντρα C=32 εκ

10,00 €

 • Διαθέσιμο

Λαβή SN905 νίκελ κέντρα C=32 εκ

10,00 €

 • Διαθέσιμο


Λαβή SN543 μαύρη κέντρα C=12,8 εκ

4,10 €

 • Διαθέσιμο

Λαβή SN543 μαύρη κέντρα C=22,4 εκ

5,60 €

 • Διαθέσιμο

Λαβή SN543 μαύρη κέντρα C=16 εκ

4,60 €

 • Διαθέσιμο

Λαβή SN543 μαύρη κέντρα C=32 εκ

8,90 €

 • Διαθέσιμο

Λαβή SN543 μαύρη κέντρα C=19,2 εκ

4,90 €

 • Διαθέσιμο

Λαβή SN543 ματ-νίκελ κέντρα C=12,8 εκ

3,00 €

 • Διαθέσιμο

Λαβή SN543 ματ-νίκελ κέντρα C=22,4 εκ

3,80 €

 • Διαθέσιμο

Λαβή SN543 ματ-νίκελ κέντρα C=16 εκ

3,20 €

 • Διαθέσιμο

Λαβή SN543 ματ-νίκελ κέντρα C=32 εκ

6,40 €

 • Διαθέσιμο

Λαβή SN543 ματ-νίκελ κέντρα C=19,2 εκ

3,40 €

 • Διαθέσιμο

Λαβή SN543 νίκελ κέντρα C=12,8 εκ

3,00 €

 • Διαθέσιμο

Λαβή SN543 νίκελ κέντρα C=22,4 εκ

3,80 €

 • Διαθέσιμο

Λαβή SN543 νίκελ κέντρα C=16 εκ

3,20 €

 • Διαθέσιμο

Λαβή SN543 νίκελ κέντρα C=32 εκ

6,40 €

 • Διαθέσιμο

Λαβή SN543 νίκελ κέντρα C=19,2 εκ

3,40 €

 • Διαθέσιμο

Λαβή SN543 ματ-όρο κέντρα C=12,8 εκ

3,30 €

 • Διαθέσιμο

Λαβή SN543 ματ-όρο κέντρα C=22,4 εκ

4,20 €

 • Διαθέσιμο

Λαβή SN543 ματ-όρο κέντρα C=16 εκ

3,50 €

 • Διαθέσιμο

Λαβή SN543 ματ-όρο κέντρα C=32 εκ

7,10 €

 • Διαθέσιμο

Λαβή SN543 ματ-όρο κέντρα C=19,2 εκ

3,80 €

 • Διαθέσιμο


Λαβή SN517 ματ-νίκελ κέντρα C=12,8 εκ

2,90 €

 • Διαθέσιμο

Λαβή SN517 ματ-νίκελ κέντρα C=22,4 εκ

4,30 €

 • Διαθέσιμο

Λαβή SN517 ματ-νίκελ κέντρα C=16 εκ

3,30 €

 • Διαθέσιμο

Λαβή SN517 ματ-νίκελ κέντρα C=32 εκ

6,00 €

 • Διαθέσιμο

Λαβή SN517 ματ-νίκελ κέντρα C=19,2 εκ

3,90 €

 • Διαθέσιμο

Λαβή SN517 μαύρη κέντρα C=12,8 εκ

4,10 €

 • Διαθέσιμο

Λαβή SN517 μαύρη κέντρα C=22,4 εκ

6,10 €

 • Διαθέσιμο

Λαβή SN517 μαύρη κέντρα C=16 εκ

4,70 €

 • Διαθέσιμο

Λαβή SN517 μαύρη κέντρα C=32 εκ

8,50 €

 • Διαθέσιμο

Λαβή SN517 μαύρη κέντρα C=19,2 εκ

5,40 €

 • Διαθέσιμο

Λαβή SN517 νίκελ κέντρα C=12,8 εκ

2,90 €

 • Διαθέσιμο

Λαβή SN517 νίκελ κέντρα C=22,4 εκ

4,30 €

 • Διαθέσιμο

Λαβή SN517 νίκελ κέντρα C=16 εκ

3,30 €

 • Διαθέσιμο

Λαβή SN517 νίκελ κέντρα C=32 εκ

6,00 €

 • Διαθέσιμο

Λαβή SN517 νίκελ κέντρα C=19,2 εκ

3,90 €

 • Διαθέσιμο


Λαβή SN611 νίκελ κέντρα C=9,6 εκ

2,20 €

 • Διαθέσιμο

Λαβή SN517 νίκελ κέντρα C=16εκ

3,00 €

 • Διαθέσιμο

Λαβή SN517 νίκελ κέντρα C=12.8 εκ

2,60 €

 • Διαθέσιμο

Λαβή SN517 νίκελ κέντρα C=19,2 εκ

3,50 €

 • Διαθέσιμο

Λαβή SN611 ματ-νίκελ κέντρα C=9,6 εκ

2,20 €

 • Διαθέσιμο

Λαβή SN517 ματ-νίκελ κέντρα C=16εκ

3,00 €

 • Διαθέσιμο

Λαβή SN517 ματ-νίκελ κέντρα C=12,8 εκ

2,60 €

 • Διαθέσιμο

Λαβή SN517 ματ-νίκελ κέντρα C=19,2 εκ

3,50 €

 • Διαθέσιμο

Λαβή SN611 μαύρη κέντρα C=9,6 εκ

3,00 €

 • Διαθέσιμο

Λαβή SN517 μαύρη κέντρα C=16εκ

4,50 €

 • Διαθέσιμο

Λαβή SN517 μαύρη κέντρα C=12,8 εκ

3,80 €

 • Διαθέσιμο

Λαβή SN517 μαύρη κέντρα C=19,2 εκ

4,90 €

 • Διαθέσιμο


Το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας

Ξυλοεφαρμογές ΟΕ

Κοραή 89 και Ιλισσού

Μοσχάτο Αθήνα 

ΤΚ 18345

 

Τηλ:  2109407860

και 2109421329

 

email:

info@xyloefarmoges.com

 


Το μεγαλύτερο ηλεκτρονικό κατάστημα για τις κατασκευές σας,από την Ξυλοεφαρμογές, μιας Ελληνικής εταιρείας που βρίσκεται 27 χρόνια κοντά σας. Στα καταστήματά μας εκτός των επίπλων κουζίνας και ντουλάπας, μπορείτε να προμηθευτείτε τα πάντα για το σπίτι, όπως: ξυλεία, μελαμίνες, πόρτες, πατώματα, υλικά επίπλων, πόμολα, κουρτινόξυλα και δεκάδες άλλα υλικά για τις κατασκευές σας. Μπορείτε να αγοράσετε όλα τα υλικά και την ξυλεία για την κατασκευή σε έπιπλα κουζίνας, ντουλάπας, μικροέπιπλα κ.α. Η τεχνογνωσία μας στο φτιάχτο μόνος σου (DIY) σας εγγυάται αποτέλεσμα “σαν να το έφτιαξε μάστορας”. Και αν χρειάζεστε “μάστορα” … εμείς είμαστε εδώ. Σας παραδίδουμε έτοιμα-τοποθετημένα όλα τα έπιπλα σας. Μπορείτε να δείτε και την ηλεκτρονική σελίδα μας www.xyloefarmoges.com όπως και το site μας με έπιπλα κουζίνας και ντουλάπες στην διεύθυνση www.systhema.gr