Λαβή SN861 μαύρη κέντρα C=12,8 εκ

4,00 €

 • Διαθέσιμο

Λαβή SN861 μαύρη κέντρα C=22,4 εκ

5,50 €

 • Διαθέσιμο

Λαβή SN861 μαύρη κέντρα C=16 εκ

4,50 €

 • Διαθέσιμο

Λαβή SN861 μαύρη κέντρα C=32 εκ

7,30 €

 • Διαθέσιμο

Λαβή SN861 μαύρη κέντρα C=19,2 εκ

5,00 €

 • Διαθέσιμο

Λαβή SN861 ματ-όρο κέντρα C=12,8 εκ

4,00 €

 • Διαθέσιμο

Λαβή SN861 ματ-όρο κέντρα C=22,4 εκ

5,50 €

 • Διαθέσιμο

Λαβή SN861 ματ-όρο κέντρα C=16 εκ

4,50 €

 • Διαθέσιμο

Λαβή SN861 ματ-όρο κέντρα C=32 εκ

7,30 €

 • Διαθέσιμο

Λαβή SN861 ματ-όρο κέντρα C=19,2 εκ

5,00 €

 • Διαθέσιμο

Λαβή SN861 ματ-νίκελ κέντρα C=12,8 εκ

3,00 €

 • Διαθέσιμο

Λαβή SN861 ματ-νίκελ κέντρα C=22,4 εκ

4,00 €

 • Διαθέσιμο

Λαβή SN861 ματ-νίκελ κέντρα C=16 εκ

3,20 €

 • Διαθέσιμο

Λαβή SN861 ματ-νίκελ κέντρα C=32 εκ

5,00 €

 • Διαθέσιμο

Λαβή SN861 ματ-νίκελ κέντρα C=19,2 εκ

3,50 €

 • Διαθέσιμο

Λαβή SN861 νίκελ κέντρα C=12,8 εκ

3,00 €

 • Διαθέσιμο

Λαβή SN861 νίκελ κέντρα C=22,4 εκ

4,00 €

 • Διαθέσιμο

Λαβή SN861 νίκελ κέντρα C=16 εκ

3,20 €

 • Διαθέσιμο

Λαβή SN861 νίκελ κέντρα C=32 εκ

5,00 €

 • Διαθέσιμο

Λαβή SN861 νίκελ κέντρα C=19,2 εκ

3,50 €

 • Διαθέσιμο


Λαβή SN504 ματ-νίκελ κέντρα C=12,8 εκ

3,00 €

 • Διαθέσιμο

Λαβή SN504 ματ-νίκελ κέντρα C=16 εκ

3,20 €

 • Διαθέσιμο

Λαβή SN504 ματ-νίκελ κέντρα C=19,2 εκ

3,50 €

 • Διαθέσιμο

Λαβή SN504 νίκελ κέντρα C=12,8 εκ

3,00 €

 • Διαθέσιμο

Λαβή SN504 νίκελ κέντρα C=16 εκ

3,20 €

 • Διαθέσιμο

Λαβή SN504 νίκελ κέντρα C=19,2 εκ

3,50 €

 • Διαθέσιμο

Λαβή SN504 ματ-όρο κέντρα C=12,8 εκ

3,20 €

 • Διαθέσιμο

Λαβή SN504 ματ-όρο κέντρα C=16 εκ

4,10 €

 • Διαθέσιμο

Λαβή SN504 ματ-όρο κέντρα C=19,2 εκ

4,70 €

 • Διαθέσιμο

Λαβή SN504 μαύρη κέντρα C=12,8 εκ

3,20 €

 • Διαθέσιμο

Λαβή SN504 μαύρη κέντρα C=16 εκ

4,10 €

 • Διαθέσιμο

Λαβή SN504 μαύρη κέντρα C=19,2 εκ

4,70 €

 • Διαθέσιμο


Λαβή SN856 ματ-νίκελ κέντρα C=12,8 εκ

2,80 €

 • Διαθέσιμο

Λαβή SN856 ματ-νίκελ κέντρα C=25,6 εκ

4,00 €

 • Διαθέσιμο

Λαβή SN856 ματ-νίκελ κέντρα C=19,2 εκ

3,50 €

 • Διαθέσιμο

Λαβή SN856 ματ-νίκελ κέντρα C=32 εκ

4,60 €

 • Διαθέσιμο

Λαβή SN856 νίκελ κέντρα C=12,8 εκ

2,80 €

 • Διαθέσιμο

Λαβή SN856 νίκελ κέντρα C=25,6 εκ

4,00 €

 • Διαθέσιμο

Λαβή SN856 νίκελ κέντρα C=19,2 εκ

3,50 €

 • Διαθέσιμο

Λαβή SN856 νίκελ κέντρα C=32 εκ

4,60 €

 • Διαθέσιμο

Λαβή SN856 μαύρη κέντρα C=12,8 εκ

3,70 €

 • Διαθέσιμο

Λαβή SN856 μαύρη κέντρα C=25,6 εκ

5,90 €

 • Διαθέσιμο

Λαβή SN856 μαύρη κέντρα C=19,2 εκ

4,70 €

 • Διαθέσιμο

Λαβή SN856 μαύρη κέντρα C=32 εκ

7,00 €

 • Διαθέσιμο

Λαβή SN856 ματ-όρο κέντρα C=12,8 εκ

3,70 €

 • Διαθέσιμο

Λαβή SN856 ματ-όρο κέντρα C=25,6 εκ

5,90 €

 • Διαθέσιμο

Λαβή SN856 ματ-όρο κέντρα C=19,2 εκ

4,70 €

 • Διαθέσιμο

Λαβή SN856 ματ-όρο κέντρα C=32 εκ

7,00 €

 • Διαθέσιμο


Λαβή SN864 μαύρη κέντρα C=16 εκ

4,60 €

 • Διαθέσιμο

Λαβή SN864 ματ-νίκελ κέντρα C=16 εκ

3,20 €

 • Διαθέσιμο

Λαβή SN864 νίκελ κέντρα C=16 εκ

3,20 €

 • Διαθέσιμο

Λαβή SN864 ματ-όρο κέντρα C=16 εκ

3,80 €

 • Διαθέσιμο

Λαβή SN864 μαύρη κέντρα C=22,4 εκ

5,80 €

 • Διαθέσιμο

Λαβή SN864 ματ-νίκελ κέντρα C=22,4 εκ

4,00 €

 • Διαθέσιμο

Λαβή SN864 νίκελ κέντρα C=22,4 εκ

4,00 €

 • Διαθέσιμο

Λαβή SN864 ματ-όρο κέντρα C=22,4 εκ

4,50 €

 • Διαθέσιμο

Λαβή SN864 μαύρη κέντρα C=32 εκ

7,50 €

 • Διαθέσιμο

Λαβή SN864 ματ-νίκελ κέντρα C=32 εκ

5,00 €

 • Διαθέσιμο

Λαβή SN864 νίκελ κέντρα C=32 εκ

5,00 €

 • Διαθέσιμο

Λαβή SN864 ματ-όρο κέντρα C=32 εκ

5,50 €

 • Διαθέσιμο


Λαβή SN1903 μαύρη κέντρα C=9,6 εκ

2,80 €

 • Διαθέσιμο

Λαβή SN1903 μαύρη κέντρα C=16 εκ

4,00 €

 • Διαθέσιμο

Λαβή SN1903 μαύρη κέντρα C=19,2 εκ

3,30 €

 • Διαθέσιμο

Λαβή SN1903 μαύρη κέντρα C=19,2 εκ

4,50 €

 • Διαθέσιμο

Λαβή SN1903 ματ-νίκελ κέντρα C=9,6 εκ

1,80 €

 • Διαθέσιμο

Λαβή SN1903 ματ-νίκελ κέντρα C=16 εκ

2,50 €

 • Διαθέσιμο

Λαβή SN1903 ματ-όρο κέντρα C=19,2 εκ

2,20 €

 • Διαθέσιμο

Λαβή SN1903 ματ-νίκελ κέντρα C=19,2 εκ

3,00 €

 • Διαθέσιμο

Λαβή SN1903 ματ-όρο κέντρα C=9,6 εκ

2,80 €

 • Διαθέσιμο

Λαβή SN1903 ματ-όρο κέντρα C=16 εκ

4,00 €

 • Διαθέσιμο

Λαβή SN1903 ματ-όρο κέντρα C=19,2 εκ

3,30 €

 • Διαθέσιμο

Λαβή SN1903 ματ-όρο κέντρα C=19,2 εκ

4,50 €

 • Διαθέσιμο


Λαβή SN550 ματ-νίκελ κέντρα C=12,8 εκ

5,90 €

 • Διαθέσιμο

Λαβή SN550 νίκελ κέντρα C=12,8 εκ

5,90 €

 • Διαθέσιμο

Λαβή SN550 μαύρη κέντρα C=12,8 εκ

7,00 €

 • Διαθέσιμο

Λαβή SN550 ματ-νίκελ κέντρα C=19,2 εκ

7,60 €

 • Διαθέσιμο

Λαβή SN550 νίκελ κέντρα C=19,2 εκ

7,60 €

 • Διαθέσιμο

Λαβή SN550 μαύρη κέντρα C=19,2 εκ

9,20 €

 • Διαθέσιμο


Το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας

Ξυλοεφαρμογές ΟΕ

Κοραή 89 και Ιλισσού

Μοσχάτο Αθήνα 

ΤΚ 18345

 

Τηλ:  2109407860

και 2109421329

 

email:

info@xyloefarmoges.com

 


Το μεγαλύτερο ηλεκτρονικό κατάστημα για τις κατασκευές σας,από την Ξυλοεφαρμογές, μιας Ελληνικής εταιρείας που βρίσκεται 27 χρόνια κοντά σας. Στα καταστήματά μας εκτός των επίπλων κουζίνας και ντουλάπας, μπορείτε να προμηθευτείτε τα πάντα για το σπίτι, όπως: ξυλεία, μελαμίνες, πόρτες, πατώματα, υλικά επίπλων, πόμολα, κουρτινόξυλα και δεκάδες άλλα υλικά για τις κατασκευές σας. Μπορείτε να αγοράσετε όλα τα υλικά και την ξυλεία για την κατασκευή σε έπιπλα κουζίνας, ντουλάπας, μικροέπιπλα κ.α. Η τεχνογνωσία μας στο φτιάχτο μόνος σου (DIY) σας εγγυάται αποτέλεσμα “σαν να το έφτιαξε μάστορας”. Και αν χρειάζεστε “μάστορα” … εμείς είμαστε εδώ. Σας παραδίδουμε έτοιμα-τοποθετημένα όλα τα έπιπλα σας. Μπορείτε να δείτε και την ηλεκτρονική σελίδα μας www.xyloefarmoges.com όπως και το site μας με έπιπλα κουζίνας και ντουλάπες στην διεύθυνση www.systhema.gr