Λαβή SN567 μαύρη κέντρα C=12,8 εκ

3,20 €

 • Κατά παραγγελία

Λαβή SN567 ματ-όρο κέντρα C=12,8 εκ

3,20 €

 • Κατά παραγγελία

Λαβή SN567 ματ-νίκελ κέντρα C=12,8 εκ

2,20 €

 • Κατά παραγγελία

Λαβή SN567 νίκελ κέντρα C=12,8 εκ

2,20 €

 • Κατά παραγγελία

Λαβή SN567 μαύρη κέντρα C=16 εκ

4,00 €

 • Κατά παραγγελία

Λαβή SN567 ματ-όρο κέντρα C=16 εκ

4,00 €

 • Κατά παραγγελία

Λαβή SN567 ματ-νίκελ κέντρα C=16 εκ

2,50 €

 • Κατά παραγγελία

Λαβή SN567 νίκελ κέντρα C=16 εκ

2,50 €

 • Κατά παραγγελία

Λαβή SN567 μαύρη κέντρα C=22,4 εκ

5,00 €

 • Κατά παραγγελία

Λαβή SN567 ματ-όρο κέντρα C=22,4 εκ

5,00 €

 • Κατά παραγγελία

Λαβή SN567 ματ-νίκελ κέντρα C=22,4 εκ

3,20 €

 • Κατά παραγγελία

Λαβή SN567 νίκελ κέντρα C=22,4 εκ

3,20 €

 • Κατά παραγγελία


Λαβή SN580 μαύρη κέντρα C=16 εκ

5,50 €

 • Κατά παραγγελία

Λαβή SN580 αντικέ κέντρα C=16 εκ

4,20 €

 • Κατά παραγγελία

Λαβή SN580 νίκελ κέντρα C=16 εκ

4,20 €

 • Κατά παραγγελία

Λαβή SN580 μαύρη κέντρα C=22,4 εκ

7,00 €

 • Κατά παραγγελία

Λαβή SN580 αντικέ κέντρα C=22,4 εκ

5,20 €

 • Κατά παραγγελία

Λαβή SN580 νίκελ κέντρα C=22,4 εκ

5,20 €

 • Κατά παραγγελία


Λαβή SN581 μαύρη κέντρα C=12,8 εκ

4,50 €

 • Κατά παραγγελία

Λαβή SN581 ματ-νίκελ κέντρα C=12,8 εκ

3,50 €

 • Κατά παραγγελία

Λαβή SN581 νίκελ κέντρα C=12,8 εκ

3,50 €

 • Κατά παραγγελία

Λαβή SN581 μαύρη κέντρα C=16 εκ

5,50 €

 • Κατά παραγγελία

Λαβή SN581 ματ-νίκελ κέντρα C=16 εκ

4,00 €

 • Κατά παραγγελία

Λαβή SN581 νίκελ κέντρα C=16 εκ

4,00 €

 • Κατά παραγγελία

Λαβή SN581 μαύρη κέντρα C=22,4 εκ

7,50 €

 • Κατά παραγγελία

Λαβή SN581 ματ-νίκελ κέντρα C=22,4 εκ

5,80 €

 • Κατά παραγγελία

Λαβή SN581 νίκελ κέντρα C=22,4 εκ

5,80 €

 • Κατά παραγγελία


Λαβή SN1213 μαύρη κέντρα C=9,6 εκ

1,80 €

 • Κατά παραγγελία

Λαβή SN1213 μαύρη κέντρα C=16 εκ

3,00 €

 • Κατά παραγγελία

Λαβή SN1213 μαύρη κέντρα C=12,8 εκ

2,50 €

 • Κατά παραγγελία

Λαβή SN1213 μαύρη κέντρα C=19,2 εκ

3,50 €

 • Κατά παραγγελία

Λαβή SN1213 σατέν κέντρα C=9,6 εκ

1,00 €

 • Κατά παραγγελία

Λαβή SN1213 σατέν κέντρα C=16 εκ

1,60 €

 • Κατά παραγγελία

Λαβή SN1213 σατέν κέντρα C=12,8 εκ

1,30 €

 • Κατά παραγγελία

Λαβή SN1213 σατέν κέντρα C=19,2 εκ

2,00 €

 • Κατά παραγγελία


Λαβή SN1908 inox κέντρα C=12,8 εκ

2,20 €

 • Κατά παραγγελία

Λαβή SN1908 inox κέντρα C=22,4 εκ

2,70 €

 • Κατά παραγγελία

Λαβή SN1908 inox κέντρα C=41,6 εκ

4,40 €

 • Κατά παραγγελία

Λαβή SN1908 inox κέντρα C=16 εκ

2,40 €

 • Κατά παραγγελία

Λαβή SN1908 inox κέντρα C=28,8 εκ

3,10 €

 • Κατά παραγγελία

Λαβή SN1908 inox κέντρα C=51,2 εκ

5,00 €

 • Κατά παραγγελία

Λαβή SN1908 inox κέντρα C=19,2 εκ

2,50 €

 • Κατά παραγγελία

Λαβή SN1908 inox κέντρα C=35,2 εκ

4,00 €

 • Κατά παραγγελία

Λαβή SN1908 inox κέντρα C=60,8εκ

5,50 €

 • Κατά παραγγελία

Λαβή SN1908 μαύρη κέντρα C=12,8 εκ

3,50 €

 • Κατά παραγγελία

Λαβή SN1908 μαύρη κέντρα C=22,4 εκ

4,60 €

 • Κατά παραγγελία

Λαβή SN1908 μαύρη κέντρα C=41,6 εκ

7,00 €

 • Κατά παραγγελία

Λαβή SN1908 μαύρη κέντρα C=16 εκ

3,80 €

 • Κατά παραγγελία

Λαβή SN1908 μαύρη κέντρα C=28,8 εκ

5,00 €

 • Κατά παραγγελία

Λαβή SN1908 μαύρη κέντρα C=51,2 εκ

8,00 €

 • Κατά παραγγελία

Λαβή SN1908 μαύρη κέντρα C=19,2 εκ

4,20 €

 • Κατά παραγγελία

Λαβή SN1908 μαύρη κέντρα C=35,2 εκ

6,00 €

 • Κατά παραγγελία

Λαβή SN1908 μαύρη κέντρα C=60,8εκ

9,50 €

 • Κατά παραγγελία


Λαβή SN1523 σατέν κέντρα C=9,6 εκ

1,00 €

 • Κατά παραγγελία

Λαβή SN1523 σατέν κέντρα C=12,8 εκ

1,30 €

 • Κατά παραγγελία

Λαβή SN1523 σατέν κέντρα C=19,2 εκ

2,00 €

 • Κατά παραγγελία

Λαβή SN1523 μαύρη κέντρα C=9,6 εκ

2,00 €

 • Κατά παραγγελία

Λαβή SN1523 μαύρη κέντρα C=12,8 εκ

2,50 €

 • Κατά παραγγελία

Λαβή SN1523 μαύρη κέντρα C=19,2 εκ

3,50 €

 • Κατά παραγγελία


Το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας

 

 

email:

info@xyloefarmoges.com

 

Ξυλοεφαρμογές ΟΕ

Κοραή 89 και Ιλισσού

Μοσχάτο Αθήνα 

ΤΚ 18345

 

Τηλ:  2109407860

και 2109421329

 Εμβάσματα στην Τράπεζα Πειραιώς

GR46 0171 4410 0064 4112 7625 750

 

Αρ. λογαρ.: 64 4112 7625 750

Δικαιούχος Ξυλοεφαρμογές ΟΕ

 

Εμβάσματα στην Τράπεζα Eurobank

GR94 0260 1060 0008 4020 0092787

 

Αρ. λογαρ.: 0026.0106.84.0200092787

Δικαιούχος Ξυλοεφαρμογές ΟΕ