Λαβή 05.80/96.52 καφέ δέρμα-νίκελ ματ κέντρα 9,6 εκ

5,80 €

 • Κατά παραγγελία

Λαβή 05.80/96.53 μπεζ δέρμα-νίκελ ματ κέντρα 9,6 εκ

5,80 €

 • Κατά παραγγελία

Λαβή 05.80/96.54 μαύρο δέρμα-νίκελ ματ κέντρα 9,6 εκ

5,80 €

 • Κατά παραγγελία

Λαβή 05.80/128.52 καφέ δέρμα-νίκελ ματ κέντρα 12,8 εκ

5,80 €

 • Κατά παραγγελία

Λαβή 05.80/128.53 μπεζ δέρμα-νίκελ ματ κέντρα 12,8 εκ

5,80 €

 • Κατά παραγγελία

Λαβή 05.80/128.43 μαύρο δέρμα-νίκελ ματ κέντρα 12,8 εκ

5,80 €

 • Κατά παραγγελία


Λαβή 05.81/96.52 καφέ δέρμα-νίκελ ματ κέντρα 9,6 εκ

5,80 €

 • Κατά παραγγελία

Λαβή 05.81/96.53 μπεζ δέρμα-νίκελ ματ κέντρα 9,6 εκ

5,80 €

 • Κατά παραγγελία

Λαβή 05.81/96.54 μαύρο δέρμα-νίκελ ματ κέντρα 9,6 εκ

5,80 €

 • Κατά παραγγελία

Λαβή 05.81/128.52 καφέ δέρμα-νίκελ ματ κέντρα 12,8 εκ

5,80 €

 • Κατά παραγγελία

Λαβή 05.81/128.53 μπεζ δέρμα-νίκελ ματ κέντρα 12,8 εκ

5,80 €

 • Κατά παραγγελία

Λαβή 05.81/128.43 μαύρο δέρμα-νίκελ ματ κέντρα 12,8 εκ

5,80 €

 • Κατά παραγγελία


Λαβή 05.78/96.59 ματ-νίκελ κέντρα 9,6 εκ

3,60 €

 • Κατά παραγγελία

Λαβή 05.78/192.59 ματ-νίκελ κέντρα 19,2 εκ

5,60 €

 • Κατά παραγγελία

Λαβή 05.78/128.59 ματ-νίκελ κέντρα 12,8 εκ

4,20 €

 • Κατά παραγγελία

Λαβή 05.78/224.59 ματ-νίκελ κέντρα 22,4 εκ

4,20 €

 • Κατά παραγγελία

Λαβή 05.78/160.59 ματ-νίκελ κέντρα 16 εκ

4,80 €

 • Κατά παραγγελία

Λαβή 05.78/96.Κ4 ματ-μαύρο κέντρα 9,6 εκ

4,00 €

 • Κατά παραγγελία

Λαβή 05.78/192.Κ4 ματ-μαύρη κέντρα 19,2 εκ

6,20 €

 • Κατά παραγγελία

Λαβή 05.78/128.Κ4 ματ-μαύρη κέντρα 12,8 εκ

4,60 €

 • Κατά παραγγελία

Λαβή 05.78/224.Κ4 ματ-μαύρη κέντρα 22,4 εκ

6,60 €

 • Κατά παραγγελία

Λαβή 05.78/160.Κ4 ματ-μαύρη κέντρα 16 εκ

5,30 €

 • Κατά παραγγελία


Λαβή 05.72/96.P7 νίκελ ματ-χρώμιο κέντρα 9,6 εκ

5,40 €

 • Κατά παραγγελία

Λαβή 05.72/192.P7 νίκελ ματ-χρώμιο κέντρα 19,2 εκ

6,60 €

 • Κατά παραγγελία

Λαβή 05.72/608.P7 νίκελ ματ-χρώμιο κέντρα 60,8 εκ

14,60 €

 • Κατά παραγγελία

Λαβή 05.72/128.P7 νίκελ ματ-χρώμιο κέντρα 12,8 εκ

5,80 €

 • Κατά παραγγελία

Λαβή 05.72/224.P7 νίκελ ματ-χρώμιο κέντρα 22,4 εκ

7,60 €

 • Κατά παραγγελία

Λαβή 05.72/160.P7 νίκελ ματ-χρώμιο κέντρα 16 εκ

5,30 €

 • Κατά παραγγελία

Λαβή 05.72/320.P7 νίκελ ματ-χρώμιο κέντρα 32 εκ

9,00 €

 • Κατά παραγγελία


Λαβή 05.71/96.P7 νίκελ ματ-χρώμιο κέντρα 9,6 εκ

4,20 €

 • Κατά παραγγελία

Λαβή 05.71/192.P7 νίκελ ματ-χρώμιο κέντρα 19,2 εκ

5,00 €

 • Κατά παραγγελία

Λαβή 05.71/608.P7 νίκελ ματ-χρώμιο κέντρα 60,8 εκ

8,60 €

 • Κατά παραγγελία

Λαβή 05.71/128.P7 νίκελ ματ-χρώμιο κέντρα 12,8 εκ

4,40 €

 • Κατά παραγγελία

Λαβή 05.71/224.P7 νίκελ ματ-χρώμιο κέντρα 22,4 εκ

5,60 €

 • Κατά παραγγελία

Λαβή 05.71/160.P7 νίκελ ματ-χρώμιο κέντρα 16 εκ

4,60 €

 • Κατά παραγγελία

Λαβή 05.71/320.P7 νίκελ ματ-χρώμιο κέντρα 32 εκ

6,80 €

 • Κατά παραγγελία


Λαβή 05.70/96.P7 νίκελ ματ-χρώμιο κέντρα 9,6 εκ

3,60 €

 • Κατά παραγγελία

Λαβή 05.70/192.P7 νίκελ ματ-χρώμιο κέντρα 19,2 εκ

4,40 €

 • Κατά παραγγελία

Λαβή 05.70/608.P7 νίκελ ματ-χρώμιο κέντρα 60,8 εκ

8,60 €

 • Κατά παραγγελία

Λαβή 05.70/128.P7 νίκελ ματ-χρώμιο κέντρα 12,8 εκ

3,80 €

 • Κατά παραγγελία

Λαβή 05.70/224.P7 νίκελ ματ-χρώμιο κέντρα 22,4 εκ

5,00 €

 • Κατά παραγγελία

Λαβή 05.70/160.P7 νίκελ ματ-χρώμιο κέντρα 16 εκ

4,00 €

 • Κατά παραγγελία

Λαβή 05.70/320.P7 νίκελ ματ-χρώμιο κέντρα 32 εκ

6,80 €

 • Κατά παραγγελία


Το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας

 

 

email:

info@xyloefarmoges.com

 

Ξυλοεφαρμογές ΟΕ

Κοραή 89 και Ιλισσού

Μοσχάτο Αθήνα 

ΤΚ 18345

 

Τηλ:  2109407860

και 2109421329

 Εμβάσματα στην Τράπεζα Πειραιώς

GR46 0171 4410 0064 4112 7625 750

 

Αρ. λογαρ.: 64 4112 7625 750

Δικαιούχος Ξυλοεφαρμογές ΟΕ

 

Εμβάσματα στην Τράπεζα Eurobank

GR94 0260 1060 0008 4020 0092787

 

Αρ. λογαρ.: 0026.0106.84.0200092787

Δικαιούχος Ξυλοεφαρμογές ΟΕ