Πόμολο μεσόπορτας R12 μαύρο

Η τιμή αφορά ζευγάρι ροζέτα μαζί με τα επιστόμια της κλειδαριάς.

25,80 €

 • Διαθέσιμο

Πόμολο μεσόπορτας R12 ματ νίκελ

Η τιμή αφορά ζευγάρι ροζέτα μαζί με τα επιστόμια της κλειδαριάς.

15,80 €

 • Διαθέσιμο

Πόμολο μεσόπορτας DK1205 μαύρο

Η τιμή αφορά ζευγάρι ροζέτα μαζί με τα επιστόμια της κλειδαριάς.

23,00 €

 • Διαθέσιμο

Πόμολο μεσόπορτας KS124 νίκελ ματ

Η τιμή αφορά ζευγάρι ροζέτα μαζί με τα επιστόμια της κλειδαριάς.

11,60 €

 • Διαθέσιμο

Πόμολο μεσόπορτας KS124 όρο ματ

Η τιμή αφορά ζευγάρι ροζέτα μαζί με τα επιστόμια της κλειδαριάς.

11,60 €

 • Διαθέσιμο

Πόμολο μεσόπορτας KS124 μαύρο

Η τιμή αφορά ζευγάρι ροζέτα μαζί με τα επιστόμια της κλειδαριάς.

21,60 €

 • Διαθέσιμο

Πόμολο μεσόπορτας 06.950 νίκελ ματ

Η τιμή αφορά ζευγάρι ροζέτα μαζί με τα επιστόμια της κλειδαριάς.

24,00 €

 • Διαθέσιμο

Πόμολο μεσόπορτας 06.803 νίκελ ματ

Η τιμή αφορά ζευγάρι ροζέτα μαζί με τα επιστόμια της κλειδαριάς.

24,00 €

 • Διαθέσιμο

Πόμολο μεσόπορτας 06.803 μαύρο ματ

Η τιμή αφορά ζευγάρι ροζέτα μαζί με τα επιστόμια της κλειδαριάς.

26,00 €

 • Διαθέσιμο

Πόμολο μεσόπορτας 06.900 νίκελ ματ

Η τιμή αφορά ζευγάρι ροζέτα μαζί με τα επιστόμια της κλειδαριάς.

24,00 €

 • Διαθέσιμο

Πόμολο μεσόπορτας 06.930 νίκελ ματ

Η τιμή αφορά ζευγάρι ροζέτα μαζί με τα επιστόμια της κλειδαριάς.

24,00 €

 • Διαθέσιμο

Πόμολο μεσόπορτας 06.1120 νίκελ ματ

Η τιμή αφορά ζευγάρι ροζέτα μαζί με τα επιστόμια της κλειδαριάς.

28,00 €

 • Διαθέσιμο

Πόμολο μεσόπορτας 06.880 νίκελ ματ

Η τιμή αφορά ζευγάρι ροζέτα μαζί με τα επιστόμια της κλειδαριάς.

28,00 €

 • Διαθέσιμο

Πόμολο μεσόπορτας 06.1120 χρώμιο

Η τιμή αφορά ζευγάρι ροζέτα μαζί με τα επιστόμια της κλειδαριάς.

30,80 €

 • Διαθέσιμο

Πόμολο μεσόπορτας 06.1120 μαύρο ματ

Η τιμή αφορά ζευγάρι ροζέτα μαζί με τα επιστόμια της κλειδαριάς.

30,80 €

 • Διαθέσιμο

Πόμολο μεσόπορτας 06.1110 νίκελ ματ

Η τιμή αφορά ζευγάρι ροζέτα μαζί με τα επιστόμια της κλειδαριάς.

28,00 €

 • Διαθέσιμο

Πόμολο μεσόπορτας 06.1110 χρώμιο

Η τιμή αφορά ζευγάρι ροζέτα μαζί με τα επιστόμια της κλειδαριάς.

30,80 €

 • Διαθέσιμο

Πόμολο μεσόπορτας 06.546 νίκελ ματ- χρώμιο

Η τιμή αφορά ζευγάρι ροζέτα μαζί με τα επιστόμια της κλειδαριάς.

40,00 €

 • Διαθέσιμο

Πόμολο μεσόπορτας 06.560 νίκελ ματ

Η τιμή αφορά ζευγάρι ροζέτα μαζί με τα επιστόμια της κλειδαριάς.

16,00 €

 • Διαθέσιμο

Πόμολο μεσόπορτας 06.350 νίκελ ματ

Η τιμή αφορά ζευγάρι ροζέτα μαζί με τα επιστόμια της κλειδαριάς.

16,00 €

 • Διαθέσιμο

Πόμολο μεσόπορτας 06.350 άσπρο ματ

Η τιμή αφορά ζευγάρι ροζέτα μαζί με τα επιστόμια της κλειδαριάς.

17,60 €

 • Διαθέσιμο

Πόμολο μεσόπορτας 06.350 μαύρο ματ

Η τιμή αφορά ζευγάρι ροζέτα μαζί με τα επιστόμια της κλειδαριάς.

17,60 €

 • Διαθέσιμο

Πόμολο μεσόπορτας 06.460 νίκελ ματ

Η τιμή αφορά ζευγάρι ροζέτα μαζί με τα επιστόμια της κλειδαριάς.

16,00 €

 • Διαθέσιμο

Πόμολο μεσόπορτας 06.460 όρο ματ

Η τιμή αφορά ζευγάρι ροζέτα μαζί με τα επιστόμια της κλειδαριάς.

18,40 €

 • Διαθέσιμο

Πόμολο μεσόπορτας 06.460 ασημί αντικέ

Η τιμή αφορά ζευγάρι ροζέτα μαζί με τα επιστόμια της κλειδαριάς.

24,60 €

 • Διαθέσιμο

Πόμολο μεσόπορτας 06.730 νίκελ ματ

Η τιμή αφορά ζευγάρι ροζέτα μαζί με τα επιστόμια της κλειδαριάς.

16,00 €

 • Διαθέσιμο

Πόμολο μεσόπορτας 06.730 όρο ματ

Η τιμή αφορά ζευγάρι ροζέτα μαζί με τα επιστόμια της κλειδαριάς.

18,40 €

 • Διαθέσιμο

Πόμολο μεσόπορτας 06.830 νίκελ ματ

Η τιμή αφορά ζευγάρι ροζέτα μαζί με τα επιστόμια της κλειδαριάς.

15,50 €

 • Διαθέσιμο

Πόμολο μεσόπορτας 06.830 όρο ματ

Η τιμή αφορά ζευγάρι ροζέτα μαζί με τα επιστόμια της κλειδαριάς.

18,00 €

 • Διαθέσιμο

Πόμολο μεσόπορτας 06.1100 νίκελ ματ

Η τιμή αφορά ζευγάρι ροζέτα μαζί με τα επιστόμια της κλειδαριάς.

34,00 €

 • Διαθέσιμο

Πόμολο μεσόπορτας 06.1100 όρο ματ

Η τιμή αφορά ζευγάρι ροζέτα μαζί με τα επιστόμια της κλειδαριάς.

39,00 €

 • Διαθέσιμο

Πόμολο μεσόπορτας 06.1040 inox ματ-χρώμιο

Η τιμή αφορά ζευγάρι ροζέτα μαζί με τα επιστόμια της κλειδαριάς.

28,00 €

 • Διαθέσιμο

Πόμολο μεσόπορτας 06.850 inox ματ-χρώμιο

Η τιμή αφορά ζευγάρι ροζέτα μαζί με τα επιστόμια της κλειδαριάς.

29,00 €

 • Διαθέσιμο

Πόμολο μεσόπορτας 06.910 νίκελ ματ-χρώμιο

Η τιμή αφορά ζευγάρι ροζέτα μαζί με τα επιστόμια της κλειδαριάς.

36,00 €

 • Διαθέσιμο

Πόμολο μεσόπορτας 06.763 νίκελ ματ

Η τιμή αφορά ζευγάρι ροζέτα μαζί με τα επιστόμια της κλειδαριάς.

25,00 €

 • Διαθέσιμο

Πόμολο μεσόπορτας 06.690 νίκελ ματ

Η τιμή αφορά ζευγάρι ροζέτα μαζί με τα επιστόμια της κλειδαριάς.

32,00 €

 • Διαθέσιμο

Πόμολο μεσόπορτας 06.643 νίκελ ματ

Η τιμή αφορά ζευγάρι ροζέτα μαζί με τα επιστόμια της κλειδαριάς.

32,00 €

 • Διαθέσιμο

Πόμολο μεσόπορτας 06.753 νίκελ ματ

Η τιμή αφορά ζευγάρι ροζέτα μαζί με τα επιστόμια της κλειδαριάς.

25,00 €

 • Διαθέσιμο

Πόμολο μεσόπορτας 06.1000 νίκελ ματ

Η τιμή αφορά ζευγάρι ροζέτα μαζί με τα επιστόμια της κλειδαριάς.

28,00 €

 • Διαθέσιμο

Πόμολο μεσόπορτας 06.1000 μαύρο ματ

Η τιμή αφορά ζευγάρι ροζέτα μαζί με τα επιστόμια της κλειδαριάς.

30,80 €

 • Διαθέσιμο

Πόμολο μεσόπορτας 06.1030 inox ματ-χρώμιο

Η τιμή αφορά ζευγάρι ροζέτα μαζί με τα επιστόμια της κλειδαριάς.

34,00 €

 • Διαθέσιμο

Πόμολο μεσόπορτας 06.1030 όρο ματ-όρο

Η τιμή αφορά ζευγάρι ροζέτα μαζί με τα επιστόμια της κλειδαριάς.

40,00 €

 • Διαθέσιμο

Πόμολο μεσόπορτας 06.1030 μπρονζέ

Η τιμή αφορά ζευγάρι ροζέτα μαζί με τα επιστόμια της κλειδαριάς.

42,00 €

 • Διαθέσιμο

Πόμολο μεσόπορτας 06.980 μπρονζέ-πορσελάνη

Η τιμή αφορά ζευγάρι ροζέτα μαζί με τα επιστόμια της κλειδαριάς.

40,00 €

 • Διαθέσιμο

Πόμολο μεσόπορτας 06.960 μπρονζέ-πορσελάνη

Η τιμή αφορά ζευγάρι ροζέτα μαζί με τα επιστόμια της κλειδαριάς.

44,00 €

 • Διαθέσιμο

Πόμολο μεσόπορτας 06.770 μπρονζέ-πορσελάνη

Η τιμή αφορά ζευγάρι ροζέτα μαζί με τα επιστόμια της κλειδαριάς.

40,00 €

 • Διαθέσιμο

Πόμολο μεσόπορτας 06.770 νίκελ ματ-πορσελάνη

Η τιμή αφορά ζευγάρι ροζέτα μαζί με τα επιστόμια της κλειδαριάς.

36,00 €

 • Διαθέσιμο

Πόμολο μεσόπορτας 06.940 μπρονζέ

Η τιμή αφορά ζευγάρι ροζέτα μαζί με τα επιστόμια της κλειδαριάς.

36,00 €

 • Διαθέσιμο

Πόμολο μεσόπορτας 06.820 νίκελ ματ

Η τιμή αφορά ζευγάρι ροζέτα μαζί με τα επιστόμια της κλειδαριάς.

28,00 €

 • Διαθέσιμο

Πόμολο μεσόπορτας 06.820 όρο ματ

Η τιμή αφορά ζευγάρι ροζέτα μαζί με τα επιστόμια της κλειδαριάς.

32,00 €

 • Διαθέσιμο

Πόμολο μεσόπορτας 06.700 νίκελ ματ-χρώμιο

Η τιμή αφορά ζευγάρι ροζέτα μαζί με τα επιστόμια της κλειδαριάς.

28,00 €

 • Διαθέσιμο

Πόμολο μεσόπορτας 06.700 όρο ματ

Η τιμή αφορά ζευγάρι ροζέτα μαζί με τα επιστόμια της κλειδαριάς.

32,00 €

 • Διαθέσιμο

Πόμολο μεσόπορτας 06.280 νίκελ ματ-χρώμιο

Η τιμή αφορά ζευγάρι ροζέτα μαζί με τα επιστόμια της κλειδαριάς.

33,00 €

 • Διαθέσιμο

Πόμολο μεσόπορτας 06.280 όρο ματ-όρο

Η τιμή αφορά ζευγάρι ροζέτα μαζί με τα επιστόμια της κλειδαριάς.

38,00 €

 • Διαθέσιμο

Πόμολο μεσόπορτας 06.1050 νίκελ ματ

Η τιμή αφορά ζευγάρι ροζέτα μαζί με τα επιστόμια της κλειδαριάς.

44,00 €

 • Διαθέσιμο

Πόμολο μεσόπορτας 06.100 νίκελ ματ

Η τιμή αφορά ζευγάρι ροζέτα μαζί με τα επιστόμια της κλειδαριάς.

44,00 €

 • Διαθέσιμο

Πόμολο μεσόπορτας 06.180 νίκελ ματ

Η τιμή αφορά ζευγάρι ροζέτα μαζί με τα επιστόμια της κλειδαριάς.

44,00 €

 • Διαθέσιμο

Το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας

Ξυλοεφαρμογές ΟΕ

Κοραή 89 και Ιλισσού

Μοσχάτο Αθήνα 

ΤΚ 18345

 

Τηλ:  2109407860

και 2109421329

 

email:

info@xyloefarmoges.com

 


Το μεγαλύτερο ηλεκτρονικό κατάστημα για τις κατασκευές σας,από την Ξυλοεφαρμογές, μιας Ελληνικής εταιρείας που βρίσκεται 27 χρόνια κοντά σας. Στα καταστήματά μας εκτός των επίπλων κουζίνας και ντουλάπας, μπορείτε να προμηθευτείτε τα πάντα για το σπίτι, όπως: ξυλεία, μελαμίνες, πόρτες, πατώματα, υλικά επίπλων, πόμολα, κουρτινόξυλα και δεκάδες άλλα υλικά για τις κατασκευές σας. Μπορείτε να αγοράσετε όλα τα υλικά και την ξυλεία για την κατασκευή σε έπιπλα κουζίνας, ντουλάπας, μικροέπιπλα κ.α. Η τεχνογνωσία μας στο φτιάχτο μόνος σου (DIY) σας εγγυάται αποτέλεσμα “σαν να το έφτιαξε μάστορας”. Και αν χρειάζεστε “μάστορα” … εμείς είμαστε εδώ. Σας παραδίδουμε έτοιμα-τοποθετημένα όλα τα έπιπλα σας. Μπορείτε να δείτε και την ηλεκτρονική σελίδα μας www.xyloefarmoges.com όπως και το site μας με έπιπλα κουζίνας και ντουλάπες στην διεύθυνση www.systhema.gr