Πόμολο μεσόπορτας R12 μαύρο

Η τιμή αφορά ζευγάρι ροζέτα μαζί με τα επιστόμια της κλειδαριάς.

25,80 €

 • Κατά παραγγελία

Πόμολο μεσόπορτας R12 ματ νίκελ

Η τιμή αφορά ζευγάρι ροζέτα μαζί με τα επιστόμια της κλειδαριάς.

15,80 €

 • Κατά παραγγελία

Πόμολο μεσόπορτας KS124 νίκελ ματ

Η τιμή αφορά ζευγάρι ροζέτα μαζί με τα επιστόμια της κλειδαριάς.

11,60 €

 • Κατά παραγγελία

Πόμολο μεσόπορτας KS124 όρο ματ

Η τιμή αφορά ζευγάρι ροζέτα μαζί με τα επιστόμια της κλειδαριάς.

11,60 €

 • Κατά παραγγελία

Πόμολο μεσόπορτας KS124 μαύρο

Η τιμή αφορά ζευγάρι ροζέτα μαζί με τα επιστόμια της κλειδαριάς.

21,60 €

 • Κατά παραγγελία

Πόμολο μεσόπορτας 06.950 νίκελ ματ

Η τιμή αφορά ζευγάρι ροζέτα μαζί με τα επιστόμια της κλειδαριάς.

24,00 €

 • Κατά παραγγελία

Πόμολο μεσόπορτας 06.803 νίκελ ματ

Η τιμή αφορά ζευγάρι ροζέτα μαζί με τα επιστόμια της κλειδαριάς.

24,00 €

 • Κατά παραγγελία

Πόμολο μεσόπορτας 06.803 μαύρο ματ

Η τιμή αφορά ζευγάρι ροζέτα μαζί με τα επιστόμια της κλειδαριάς.

26,00 €

 • Κατά παραγγελία

Πόμολο μεσόπορτας 06.900 νίκελ ματ

Η τιμή αφορά ζευγάρι ροζέτα μαζί με τα επιστόμια της κλειδαριάς.

24,00 €

 • Κατά παραγγελία

Πόμολο μεσόπορτας 06.930 νίκελ ματ

Η τιμή αφορά ζευγάρι ροζέτα μαζί με τα επιστόμια της κλειδαριάς.

24,00 €

 • Κατά παραγγελία

Πόμολο μεσόπορτας 06.1120 νίκελ ματ

Η τιμή αφορά ζευγάρι ροζέτα μαζί με τα επιστόμια της κλειδαριάς.

28,00 €

 • Κατά παραγγελία

Πόμολο μεσόπορτας 06.880 νίκελ ματ

Η τιμή αφορά ζευγάρι ροζέτα μαζί με τα επιστόμια της κλειδαριάς.

28,00 €

 • Κατά παραγγελία

Πόμολο μεσόπορτας 06.1120 χρώμιο

Η τιμή αφορά ζευγάρι ροζέτα μαζί με τα επιστόμια της κλειδαριάς.

30,80 €

 • Κατά παραγγελία

Πόμολο μεσόπορτας 06.1120 μαύρο ματ

Η τιμή αφορά ζευγάρι ροζέτα μαζί με τα επιστόμια της κλειδαριάς.

30,80 €

 • Κατά παραγγελία

Πόμολο μεσόπορτας 06.1110 νίκελ ματ

Η τιμή αφορά ζευγάρι ροζέτα μαζί με τα επιστόμια της κλειδαριάς.

28,00 €

 • Κατά παραγγελία

Πόμολο μεσόπορτας 06.1110 χρώμιο

Η τιμή αφορά ζευγάρι ροζέτα μαζί με τα επιστόμια της κλειδαριάς.

30,80 €

 • Κατά παραγγελία

Πόμολο μεσόπορτας 06.546 νίκελ ματ- χρώμιο

Η τιμή αφορά ζευγάρι ροζέτα μαζί με τα επιστόμια της κλειδαριάς.

40,00 €

 • Κατά παραγγελία

Πόμολο μεσόπορτας 06.560 νίκελ ματ

Η τιμή αφορά ζευγάρι ροζέτα μαζί με τα επιστόμια της κλειδαριάς.

16,00 €

 • Κατά παραγγελία

Πόμολο μεσόπορτας 06.350 νίκελ ματ

Η τιμή αφορά ζευγάρι ροζέτα μαζί με τα επιστόμια της κλειδαριάς.

16,00 €

 • Κατά παραγγελία

Πόμολο μεσόπορτας 06.350 άσπρο ματ

Η τιμή αφορά ζευγάρι ροζέτα μαζί με τα επιστόμια της κλειδαριάς.

17,60 €

 • Κατά παραγγελία

Πόμολο μεσόπορτας 06.350 μαύρο ματ

Η τιμή αφορά ζευγάρι ροζέτα μαζί με τα επιστόμια της κλειδαριάς.

17,60 €

 • Κατά παραγγελία

Πόμολο μεσόπορτας 06.460 νίκελ ματ

Η τιμή αφορά ζευγάρι ροζέτα μαζί με τα επιστόμια της κλειδαριάς.

16,00 €

 • Κατά παραγγελία

Πόμολο μεσόπορτας 06.460 όρο ματ

Η τιμή αφορά ζευγάρι ροζέτα μαζί με τα επιστόμια της κλειδαριάς.

18,40 €

 • Κατά παραγγελία

Πόμολο μεσόπορτας 06.460 ασημί αντικέ

Η τιμή αφορά ζευγάρι ροζέτα μαζί με τα επιστόμια της κλειδαριάς.

24,60 €

 • Κατά παραγγελία

Πόμολο μεσόπορτας 06.730 νίκελ ματ

Η τιμή αφορά ζευγάρι ροζέτα μαζί με τα επιστόμια της κλειδαριάς.

16,00 €

 • Κατά παραγγελία

Πόμολο μεσόπορτας 06.730 όρο ματ

Η τιμή αφορά ζευγάρι ροζέτα μαζί με τα επιστόμια της κλειδαριάς.

18,40 €

 • Κατά παραγγελία

Πόμολο μεσόπορτας 06.830 νίκελ ματ

Η τιμή αφορά ζευγάρι ροζέτα μαζί με τα επιστόμια της κλειδαριάς.

15,50 €

 • Κατά παραγγελία

Πόμολο μεσόπορτας 06.830 όρο ματ

Η τιμή αφορά ζευγάρι ροζέτα μαζί με τα επιστόμια της κλειδαριάς.

18,00 €

 • Κατά παραγγελία

Πόμολο μεσόπορτας 06.1100 νίκελ ματ

Η τιμή αφορά ζευγάρι ροζέτα μαζί με τα επιστόμια της κλειδαριάς.

34,00 €

 • Κατά παραγγελία

Πόμολο μεσόπορτας 06.1100 όρο ματ

Η τιμή αφορά ζευγάρι ροζέτα μαζί με τα επιστόμια της κλειδαριάς.

39,00 €

 • Κατά παραγγελία

Πόμολο μεσόπορτας 06.1040 inox ματ-χρώμιο

Η τιμή αφορά ζευγάρι ροζέτα μαζί με τα επιστόμια της κλειδαριάς.

28,00 €

 • Κατά παραγγελία

Πόμολο μεσόπορτας 06.850 inox ματ-χρώμιο

Η τιμή αφορά ζευγάρι ροζέτα μαζί με τα επιστόμια της κλειδαριάς.

29,00 €

 • Κατά παραγγελία

Πόμολο μεσόπορτας 06.910 νίκελ ματ-χρώμιο

Η τιμή αφορά ζευγάρι ροζέτα μαζί με τα επιστόμια της κλειδαριάς.

36,00 €

 • Κατά παραγγελία

Πόμολο μεσόπορτας 06.763 νίκελ ματ

Η τιμή αφορά ζευγάρι ροζέτα μαζί με τα επιστόμια της κλειδαριάς.

25,00 €

 • Κατά παραγγελία

Πόμολο μεσόπορτας 06.690 νίκελ ματ

Η τιμή αφορά ζευγάρι ροζέτα μαζί με τα επιστόμια της κλειδαριάς.

32,00 €

 • Κατά παραγγελία

Πόμολο μεσόπορτας 06.643 νίκελ ματ

Η τιμή αφορά ζευγάρι ροζέτα μαζί με τα επιστόμια της κλειδαριάς.

32,00 €

 • Κατά παραγγελία

Πόμολο μεσόπορτας 06.753 νίκελ ματ

Η τιμή αφορά ζευγάρι ροζέτα μαζί με τα επιστόμια της κλειδαριάς.

25,00 €

 • Κατά παραγγελία

Πόμολο μεσόπορτας 06.1000 νίκελ ματ

Η τιμή αφορά ζευγάρι ροζέτα μαζί με τα επιστόμια της κλειδαριάς.

28,00 €

 • Κατά παραγγελία

Πόμολο μεσόπορτας 06.1000 μαύρο ματ

Η τιμή αφορά ζευγάρι ροζέτα μαζί με τα επιστόμια της κλειδαριάς.

30,80 €

 • Κατά παραγγελία

Πόμολο μεσόπορτας 06.1030 inox ματ-χρώμιο

Η τιμή αφορά ζευγάρι ροζέτα μαζί με τα επιστόμια της κλειδαριάς.

34,00 €

 • Κατά παραγγελία

Πόμολο μεσόπορτας 06.1030 όρο ματ-όρο

Η τιμή αφορά ζευγάρι ροζέτα μαζί με τα επιστόμια της κλειδαριάς.

40,00 €

 • Κατά παραγγελία

Πόμολο μεσόπορτας 06.1030 μπρονζέ

Η τιμή αφορά ζευγάρι ροζέτα μαζί με τα επιστόμια της κλειδαριάς.

42,00 €

 • Κατά παραγγελία

Πόμολο μεσόπορτας 06.980 μπρονζέ-πορσελάνη

Η τιμή αφορά ζευγάρι ροζέτα μαζί με τα επιστόμια της κλειδαριάς.

40,00 €

 • Κατά παραγγελία

Πόμολο μεσόπορτας 06.960 μπρονζέ-πορσελάνη

Η τιμή αφορά ζευγάρι ροζέτα μαζί με τα επιστόμια της κλειδαριάς.

44,00 €

 • Κατά παραγγελία

Πόμολο μεσόπορτας 06.770 μπρονζέ-πορσελάνη

Η τιμή αφορά ζευγάρι ροζέτα μαζί με τα επιστόμια της κλειδαριάς.

40,00 €

 • Κατά παραγγελία

Πόμολο μεσόπορτας 06.770 νίκελ ματ-πορσελάνη

Η τιμή αφορά ζευγάρι ροζέτα μαζί με τα επιστόμια της κλειδαριάς.

36,00 €

 • Κατά παραγγελία

Πόμολο μεσόπορτας 06.940 μπρονζέ

Η τιμή αφορά ζευγάρι ροζέτα μαζί με τα επιστόμια της κλειδαριάς.

36,00 €

 • Κατά παραγγελία

Πόμολο μεσόπορτας 06.820 νίκελ ματ

Η τιμή αφορά ζευγάρι ροζέτα μαζί με τα επιστόμια της κλειδαριάς.

28,00 €

 • Κατά παραγγελία

Πόμολο μεσόπορτας 06.820 όρο ματ

Η τιμή αφορά ζευγάρι ροζέτα μαζί με τα επιστόμια της κλειδαριάς.

32,00 €

 • Κατά παραγγελία

Πόμολο μεσόπορτας 06.700 νίκελ ματ-χρώμιο

Η τιμή αφορά ζευγάρι ροζέτα μαζί με τα επιστόμια της κλειδαριάς.

28,00 €

 • Κατά παραγγελία

Πόμολο μεσόπορτας 06.700 όρο ματ

Η τιμή αφορά ζευγάρι ροζέτα μαζί με τα επιστόμια της κλειδαριάς.

32,00 €

 • Κατά παραγγελία

Πόμολο μεσόπορτας 06.280 νίκελ ματ-χρώμιο

Η τιμή αφορά ζευγάρι ροζέτα μαζί με τα επιστόμια της κλειδαριάς.

33,00 €

 • Κατά παραγγελία

Πόμολο μεσόπορτας 06.280 όρο ματ-όρο

Η τιμή αφορά ζευγάρι ροζέτα μαζί με τα επιστόμια της κλειδαριάς.

38,00 €

 • Κατά παραγγελία

Πόμολο μεσόπορτας 06.1050 νίκελ ματ

Η τιμή αφορά ζευγάρι ροζέτα μαζί με τα επιστόμια της κλειδαριάς.

44,00 €

 • Κατά παραγγελία

Πόμολο μεσόπορτας 06.100 νίκελ ματ

Η τιμή αφορά ζευγάρι ροζέτα μαζί με τα επιστόμια της κλειδαριάς.

44,00 €

 • Κατά παραγγελία

Πόμολο μεσόπορτας 06.180 νίκελ ματ

Η τιμή αφορά ζευγάρι ροζέτα μαζί με τα επιστόμια της κλειδαριάς.

44,00 €

 • Κατά παραγγελία

Το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας

 

 

email:

info@xyloefarmoges.com

 

Ξυλοεφαρμογές ΟΕ

Κοραή 89 και Ιλισσού

Μοσχάτο Αθήνα 

ΤΚ 18345

 

Τηλ:  2109407860

και 2109421329

 Εμβάσματα στην Τράπεζα Πειραιώς

GR46 0171 4410 0064 4112 7625 750

 

Αρ. λογαρ.: 64 4112 7625 750

Δικαιούχος Ξυλοεφαρμογές ΟΕ

 

Εμβάσματα στην Τράπεζα Eurobank

GR94 0260 1060 0008 4020 0092787

 

Αρ. λογαρ.: 0026.0106.84.0200092787

Δικαιούχος Ξυλοεφαρμογές ΟΕ