Μεντεσές Blum Ισιος

Μεντεσέδες της εταιρείας Blum με τακάκι κουμπωτό.

Ισιος καβαλίκι 16 χιλιοστά.

Θέλει τρύπα Φ35 χιλιοστά στην πόρτα.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται 1 κουμπωτό τακάκι.

1,90 €

 • Διαθέσιμο

Μεντεσές Blum Ισιος με ενσωματωμένο φρένο

Μεντεσέδες της εταιρείας Blum με τακάκι ρυθμιζόμενο.

Με ενσωματωμένο φρένο.

Ισιος καβαλίκι 16 χιλιοστά.

Θέλει τρύπα Φ35 χιλιοστά στην πόρτα.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται 1 κουμπωτό τακάκι.

4,40 €

 • Διαθέσιμο

Μεντεσές Blum Γόνατο 8

Μεντεσέδες της εταιρείας Blum με τακάκι κουμπωτό.

Γόνατο 8 καβαλίκι 8 χιλιοστά.

Θέλει τρύπα Φ35 χιλιοστά στην πόρτα.

Τον χρησιμοποιούμε όταν θέλουμε να πέσουν

δύο πόρτες σε ένα πλαινό.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται 1 κουμπωτό τακάκι.

2,40 €

 • Διαθέσιμο

Μεντεσές Blum Μέσα Πόρτα

Μεντεσέδες της εταιρείας Blum με τακάκι κουμπωτό.

"Μέσα πόρτα"

Θέλει τρύπα Φ35 χιλιοστά στην πόρτα.

Τον χρησιμοποιούμε όταν θέλουμε η πόρτα

να είναι εσωτερική και να φαίνεται το πλαινό.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται 1 κουμπωτό τακάκι.

2,45 €

 • Διαθέσιμο

Μεντεσές Blum 165 μοίρες

Μεντεσέδες της εταιρείας Blum με τακάκι κουμπωτό.

Ο λεγόμενος 165 μοίρες.

Θέλει τρύπα Φ35 χιλιοστά στην πόρτα.

Τον χρησιμοποιούμε στα πορτάκια

των γωνιακών ντουλαπιών κουζίνας.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται 1 κουμπωτό τακάκι.

5,50 €

 • Διαθέσιμο

Μεντεσές Blum Αντί μέτρου

Μεντεσέδες της εταιρείας Blum με τακάκι κουμπωτό.

Ο λεγόμενος "αντι μέτρου"

Θέλει τρύπα Φ35 χιλιοστά στην πόρτα.

Τον χρησιμοποιούμε στα γωνιακά πορτάκια

των γωνιακών ντουλαπιών κουζίνας και είναι

αυτός που ενώνει τα δύο πορτάκια.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται 1 κουμπωτό τακάκι.

6,80 €

 • Διαθέσιμο

Μεντεσές Blum 155 μοίρες

Μεντεσέδες της εταιρείας Blum με τακάκι κουμπωτό.

Ο λεγόμενος 155 μοίρες.

Θέλει τρύπα Φ35 χιλιοστά στην πόρτα.

Τον χρησιμοποιούμε στα πορτάκια

σε ντουλαπια που έχουν εσωτερικά συρτάρια.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται 1 κουμπωτό τακάκι.

5,90 €

 • Διαθέσιμο

Μεντεσές Blum τυφλός για κολωνάκι

Μεντεσέδες της εταιρείας Blum με τακάκι κουμπωτό.

30 μοίρες γωνία με το πλαινό.

Θέλει τρύπα Φ35 χιλιοστά στην πόρτα.

Τον χρησιμοποιούμε στα φάλτσα ντουλάπια

όταν θέλουμε το πορτάκι να έρθει γωνία με

το πλαινό.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται 1 κουμπωτό τακάκι.

5,50 €

 • Διαθέσιμο

Μεντεσές Blum 30 μοίρες

Μεντεσέδες της εταιρείας Blum με τακάκι κουμπωτό.

30 μοίρες με καβαλίκι στο πλαινό.

Θέλει τρύπα Φ35 χιλιοστά στην πόρτα.

Τον χρησιμοποιούμε στα φάλτσα ντουλάπια.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται 1 κουμπωτό τακάκι.

4,20 €

 • Διαθέσιμο

Φρένο Blum για ίσιο μεντεσές

Φρένο για ίσιο μεντεσέ Blum

2,50 €

 • Διαθέσιμο

Μεντεσές Ίσιος με ενσωματωμένο φρένο

Μεντεσέδες με ενσωματωμένο φρένο.

Ίσιος με πάτημα στο πλαινό 16χιλ.

Θέλει τρύπα Φ35 χιλιοστά στην πόρτα.

 

1,80 €

 • Διαθέσιμο

Μεντεσές Γόνατο 8 με ενσωματωμένο φρένο

Μεντεσέδες με ενσωματωμένο φρένο.

Γόνατο 8 με πάτημα στο πλαινό 8χιλ.

1,80 €

 • Διαθέσιμο

Μεντεσές Μέσα πόρτα με ενσωματωμένο φρένο

Μεντεσέδες με ενσωματωμένο φρένο.

Ιδανικός για τοποθέτηση της πόρτας

εσωτερικά από το πλαινό.

1,80 €

 • Διαθέσιμο

Μεντεσές παράλληλος με ενσωματωμένο φρένο

Μεντεσέδες με ενσωματωμένο φρένο.

Παράλληλος , ο λεγόμενος "για κολωνάκι"

Τον χρησιμοποιούμε όταν θέλουμε η πόρτα

να πέσει παράλληλα με το σταθερό πλαινό.

Ιδανικός για τυφλά ντουλάπια.

 

3,20 €

 • Διαθέσιμο

Μεντεσές 165 μοίρες με ενσωματωμένο φρένο

Ο μοναδικός μεντεσές 165 μοίρες με ενσωματωμένο φρένο.

Για γωνιακά ντουλάπια κουζίνας κ.α.

Θέλει τρύπα Φ35 χιλιοστά στην πόρτα.

Τον χρησιμοποιούμε στα πορτάκια

των γωνιακών ντουλαπιών κουζίνας

 

4,50 €

 • Διαθέσιμο

Μεντεσές αντι μέτρου

Μεντεσέδες αντι μέτρου.

Για γωνιακά ντουλάπια κουζίνας κ.α.

Θέλει τρύπα Φ35 χιλιοστά στην πόρτα.

Τον χρησιμοποιούμε στα γωνιακά πορτάκια

των γωνιακών ντουλαπιών κουζίνας και είναι

αυτός που ενώνει τα δύο πορτάκια.

 

2,80 €

 • Διαθέσιμο

Μεντεσές Salice Ισιος

Μεντεσέδες της εταιρείας Salice με τακάκι απλό.

Ισιος καβαλίκι 16 χιλιοστά.

Θέλει τρύπα Φ35 χιλιοστά στην πόρτα.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται 1 απλό τακάκι.

1,90 €

 • Διαθέσιμο

Μεντεσές Salice Γόνατο 8

Μεντεσέδες της εταιρείας Salice με τακάκι απλό.

Γόνατο 8 καβαλίκι 8 χιλιοστά.

Θέλει τρύπα Φ35 χιλιοστά στην πόρτα.

Τον χρησιμοποιούμε όταν θέλουμε να πέσουν

δύο πόρτες σε ένα πλαινό.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται 1 απλό τακάκι.

1,95 €

 • Διαθέσιμο

Μεντεσές Salice Μέσα Πόρτα

Μεντεσέδες της εταιρείας Salice με τακάκι απλό.

"Μέσα πόρτα"

Θέλει τρύπα Φ35 χιλιοστά στην πόρτα.

Τον χρησιμοποιούμε όταν θέλουμε η πόρτα

να είναι εσωτερική και να φαίνεται το πλαινό.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται 1 απλό τακάκι.

2,15 €

 • Διαθέσιμο

Μεντεσές Salice Παράλληλος κοντός

Μεντεσέδες της εταιρείας Salice με τακάκι απλό.

Παράλληλος "κοντός" (κολωνάκι)

Θέλει τρύπα Φ35 χιλιοστά στην πόρτα.

Τον χρησιμοποιούμε όταν θέλουμε η πόρτα

να πέσει παράλληλα με το σταθερό πλαινό.

Ιδανικός για τυφλά ντουλάπια που δεν έχουμε

μεγάλο σταθερό σημείο.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται 1 απλό τακάκι.

4,50 €

 • Διαθέσιμο

Μεντεσές Salice Παράλληλος

Μεντεσέδες της εταιρείας Salice με τακάκι απλό.

Παράλληλος.

Θέλει τρύπα Φ35 χιλιοστά στην πόρτα.

Τον χρησιμοποιούμε όταν θέλουμε η πόρτα

να πέσει παράλληλα με το σταθερό πλαινό.

Ιδανικός για τυφλά ντουλάπια.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται 1 απλό τακάκι.

4,50 €

 • Διαθέσιμο

Μεντεσές Salice 165 μοίρες

Μεντεσέδες της εταιρείας Salice με τακάκι απλό.

Ο λεγόμενος 165 μοίρες.

Θέλει τρύπα Φ35 χιλιοστά στην πόρτα.

Τον χρησιμοποιούμε στα πορτάκια

των γωνιακών ντουλαπιών κουζίνας.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται 1 απλό τακάκι.

5,20 €

 • Διαθέσιμο

Μεντεσές Salice Αντί μέτρου

Μεντεσέδες της εταιρείας Salice με τακάκι απλό.

Ο λεγόμενος "αντι μέτρου"

Θέλει τρύπα Φ35 χιλιοστά στην πόρτα.

Τον χρησιμοποιούμε στα γωνιακά πορτάκια

των γωνιακών ντουλαπιών κουζίνας και είναι

αυτός που ενώνει τα δύο πορτάκια.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται 1 απλό τακάκι.

4,90 €

 • Διαθέσιμο

Μεντεσές Salice 30 μοίρες

Μεντεσέδες της εταιρείας Salice με τακάκι απλό.

30 μοίρες με καβαλίκι στο πλαινό.

Θέλει τρύπα Φ35 χιλιοστά στην πόρτα.

Τον χρησιμοποιούμε στα φάλτσα ντουλάπια.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται 1 απλό τακάκι.

4,00 €

 • Διαθέσιμο

Μεντεσές Salice 30 μοίρες γωνία

Μεντεσέδες της εταιρείας Salice με τακάκι απλό.

30 μοίρεςγωνία με το πλαινό.

Θέλει τρύπα Φ35 χιλιοστά στην πόρτα.

Τον χρησιμοποιούμε στα φάλτσα ντουλάπια

όταν θέλουμε το πορτάκι να έρθει γωνία με

το πλαινό.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται 1 απλό τακάκι.

4,00 €

 • Διαθέσιμο

Ρυθμιζόμενο τακάκι Salice

Το ρυθμιζόμενο τακάκι μπορεί να συνδυαστεί με

όλους τους μεντεσέδες της Salice και μας δίνει

εξτρά δυνατότητα ρύθμισης +7,5  ή  -7,5 μοίρες

στον μεντεσέ.

2,50 €

 • Διαθέσιμο

Μεντεσές Salice για βιτρίνα αλουμινίου

Ίσιος μεντεσές για βιτρίνα αλουμινίου στενό προφίλ.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται 1 απλό τακάκι.

2,80 €

 • Διαθέσιμο


Εμβάσματα στις τράπεζες

Τράπεζα Πειραιώς

GR46 0171 4410 0064 4112 7625 750

Τράπεζα Eurobank

GR940 26010 60000 8402000 92787

Δικαιούχος Ξυλοεφαρμογές ΟΕ

Προσοχή: Τα έξοδα του εμβασμάτος επιβαρύνουν

εξ' ολοκλήρου τον Πελάτη 


Επικοινωνία

Τηλ:  2109407860 και 2109421329

email:

info@xyloefarmoges.com

 

Ξυλοεφαρμογές ΟΕ

Ιλισσού 129 και Κοραή 89

Μοσχάτο Αθήνα

ΤΚ 18345Σε όλες τις τιμές που αναγράφονται στο DiyEshop.gr δεν συμπεριλαμβάνονται μεταφορικά και συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. Η χρέωση μεταφορικών είναι πάντα του πελάτη. Παραλαβή μπορεί να γίνει από το κατάστημά μας, ή να σας τα στείλουμε με εταιρεία ταχυμεταφορών (courier) με χρέωση δική σας, ή να σας τα παραδώσουμε σε πρακτορείο για επαρχίας (έξοδα παράδοσης μέχρι το πρακτορείο: 10,00 ευρώ) ομοίως με χρέωση δική σας.