Μεντεσές Blum Ισιος

Μεντεσέδες της εταιρείας Blum με τακάκι κουμπωτό.

Ισιος καβαλίκι 16 χιλιοστά.

Θέλει τρύπα Φ35 χιλιοστά στην πόρτα.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται 1 κουμπωτό τακάκι.

1,90 €

 • Διαθέσιμο

Μεντεσές Blum Ισιος με ενσωματωμένο φρένο

Μεντεσέδες της εταιρείας Blum με τακάκι ρυθμιζόμενο.

Με ενσωματωμένο φρένο.

Ισιος καβαλίκι 16 χιλιοστά.

Θέλει τρύπα Φ35 χιλιοστά στην πόρτα.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται 1 κουμπωτό τακάκι.

4,40 €

 • Διαθέσιμο

Μεντεσές Blum Γόνατο 8

Μεντεσέδες της εταιρείας Blum με τακάκι κουμπωτό.

Γόνατο 8 καβαλίκι 8 χιλιοστά.

Θέλει τρύπα Φ35 χιλιοστά στην πόρτα.

Τον χρησιμοποιούμε όταν θέλουμε να πέσουν

δύο πόρτες σε ένα πλαινό.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται 1 κουμπωτό τακάκι.

2,40 €

 • Διαθέσιμο

Μεντεσές Blum Μέσα Πόρτα

Μεντεσέδες της εταιρείας Blum με τακάκι κουμπωτό.

"Μέσα πόρτα"

Θέλει τρύπα Φ35 χιλιοστά στην πόρτα.

Τον χρησιμοποιούμε όταν θέλουμε η πόρτα

να είναι εσωτερική και να φαίνεται το πλαινό.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται 1 κουμπωτό τακάκι.

2,45 €

 • Διαθέσιμο

Μεντεσές Blum 165 μοίρες

Μεντεσέδες της εταιρείας Blum με τακάκι κουμπωτό.

Ο λεγόμενος 165 μοίρες.

Θέλει τρύπα Φ35 χιλιοστά στην πόρτα.

Τον χρησιμοποιούμε στα πορτάκια

των γωνιακών ντουλαπιών κουζίνας.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται 1 κουμπωτό τακάκι.

5,50 €

 • Διαθέσιμο

Μεντεσές Blum Αντί μέτρου

Μεντεσέδες της εταιρείας Blum με τακάκι κουμπωτό.

Ο λεγόμενος "αντι μέτρου"

Θέλει τρύπα Φ35 χιλιοστά στην πόρτα.

Τον χρησιμοποιούμε στα γωνιακά πορτάκια

των γωνιακών ντουλαπιών κουζίνας και είναι

αυτός που ενώνει τα δύο πορτάκια.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται 1 κουμπωτό τακάκι.

6,80 €

 • Διαθέσιμο

Μεντεσές Blum 155 μοίρες

Μεντεσέδες της εταιρείας Blum με τακάκι κουμπωτό.

Ο λεγόμενος 155 μοίρες.

Θέλει τρύπα Φ35 χιλιοστά στην πόρτα.

Τον χρησιμοποιούμε στα πορτάκια

σε ντουλαπια που έχουν εσωτερικά συρτάρια.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται 1 κουμπωτό τακάκι.

5,90 €

 • Διαθέσιμο

Μεντεσές Blum τυφλός για κολωνάκι

Μεντεσέδες της εταιρείας Blum με τακάκι κουμπωτό.

30 μοίρες γωνία με το πλαινό.

Θέλει τρύπα Φ35 χιλιοστά στην πόρτα.

Τον χρησιμοποιούμε στα φάλτσα ντουλάπια

όταν θέλουμε το πορτάκι να έρθει γωνία με

το πλαινό.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται 1 κουμπωτό τακάκι.

5,50 €

 • Διαθέσιμο

Μεντεσές Blum 30 μοίρες

Μεντεσέδες της εταιρείας Blum με τακάκι κουμπωτό.

30 μοίρες με καβαλίκι στο πλαινό.

Θέλει τρύπα Φ35 χιλιοστά στην πόρτα.

Τον χρησιμοποιούμε στα φάλτσα ντουλάπια.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται 1 κουμπωτό τακάκι.

4,20 €

 • Διαθέσιμο

Φρένο Blum για ίσιο μεντεσές

Φρένο για ίσιο μεντεσέ Blum

2,50 €

 • Διαθέσιμο

Μεντεσές Ίσιος με ενσωματωμένο φρένο

Μεντεσέδες με ενσωματωμένο φρένο.

Ίσιος με πάτημα στο πλαινό 16χιλ.

Θέλει τρύπα Φ35 χιλιοστά στην πόρτα.

 

1,80 €

 • Διαθέσιμο

Μεντεσές Γόνατο 8 με ενσωματωμένο φρένο

Μεντεσέδες με ενσωματωμένο φρένο.

Γόνατο 8 με πάτημα στο πλαινό 8χιλ.

1,80 €

 • Διαθέσιμο

Μεντεσές Μέσα πόρτα με ενσωματωμένο φρένο

Μεντεσέδες με ενσωματωμένο φρένο.

Ιδανικός για τοποθέτηση της πόρτας

εσωτερικά από το πλαινό.

1,80 €

 • Διαθέσιμο

Μεντεσές παράλληλος με ενσωματωμένο φρένο

Μεντεσέδες με ενσωματωμένο φρένο.

Παράλληλος , ο λεγόμενος "για κολωνάκι"

Τον χρησιμοποιούμε όταν θέλουμε η πόρτα

να πέσει παράλληλα με το σταθερό πλαινό.

Ιδανικός για τυφλά ντουλάπια.

 

3,20 €

 • Διαθέσιμο

Μεντεσές 165 μοίρες με ενσωματωμένο φρένο

Ο μοναδικός μεντεσές 165 μοίρες με ενσωματωμένο φρένο.

Για γωνιακά ντουλάπια κουζίνας κ.α.

Θέλει τρύπα Φ35 χιλιοστά στην πόρτα.

Τον χρησιμοποιούμε στα πορτάκια

των γωνιακών ντουλαπιών κουζίνας

 

4,50 €

 • Διαθέσιμο

Μεντεσές αντι μέτρου

Μεντεσέδες αντι μέτρου.

Για γωνιακά ντουλάπια κουζίνας κ.α.

Θέλει τρύπα Φ35 χιλιοστά στην πόρτα.

Τον χρησιμοποιούμε στα γωνιακά πορτάκια

των γωνιακών ντουλαπιών κουζίνας και είναι

αυτός που ενώνει τα δύο πορτάκια.

 

2,80 €

 • Διαθέσιμο

Μεντεσές Salice Ισιος

Μεντεσέδες της εταιρείας Salice με τακάκι απλό.

Ισιος καβαλίκι 16 χιλιοστά.

Θέλει τρύπα Φ35 χιλιοστά στην πόρτα.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται 1 απλό τακάκι.

1,90 €

 • Διαθέσιμο

Μεντεσές Salice Γόνατο 8

Μεντεσέδες της εταιρείας Salice με τακάκι απλό.

Γόνατο 8 καβαλίκι 8 χιλιοστά.

Θέλει τρύπα Φ35 χιλιοστά στην πόρτα.

Τον χρησιμοποιούμε όταν θέλουμε να πέσουν

δύο πόρτες σε ένα πλαινό.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται 1 απλό τακάκι.

1,95 €

 • Διαθέσιμο

Μεντεσές Salice Μέσα Πόρτα

Μεντεσέδες της εταιρείας Salice με τακάκι απλό.

"Μέσα πόρτα"

Θέλει τρύπα Φ35 χιλιοστά στην πόρτα.

Τον χρησιμοποιούμε όταν θέλουμε η πόρτα

να είναι εσωτερική και να φαίνεται το πλαινό.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται 1 απλό τακάκι.

2,15 €

 • Διαθέσιμο

Μεντεσές Salice Παράλληλος κοντός

Μεντεσέδες της εταιρείας Salice με τακάκι απλό.

Παράλληλος "κοντός" (κολωνάκι)

Θέλει τρύπα Φ35 χιλιοστά στην πόρτα.

Τον χρησιμοποιούμε όταν θέλουμε η πόρτα

να πέσει παράλληλα με το σταθερό πλαινό.

Ιδανικός για τυφλά ντουλάπια που δεν έχουμε

μεγάλο σταθερό σημείο.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται 1 απλό τακάκι.

4,50 €

 • Διαθέσιμο

Μεντεσές Salice Παράλληλος

Μεντεσέδες της εταιρείας Salice με τακάκι απλό.

Παράλληλος.

Θέλει τρύπα Φ35 χιλιοστά στην πόρτα.

Τον χρησιμοποιούμε όταν θέλουμε η πόρτα

να πέσει παράλληλα με το σταθερό πλαινό.

Ιδανικός για τυφλά ντουλάπια.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται 1 απλό τακάκι.

4,50 €

 • Διαθέσιμο

Μεντεσές Salice 165 μοίρες

Μεντεσέδες της εταιρείας Salice με τακάκι απλό.

Ο λεγόμενος 165 μοίρες.

Θέλει τρύπα Φ35 χιλιοστά στην πόρτα.

Τον χρησιμοποιούμε στα πορτάκια

των γωνιακών ντουλαπιών κουζίνας.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται 1 απλό τακάκι.

5,20 €

 • Διαθέσιμο

Μεντεσές Salice Αντί μέτρου

Μεντεσέδες της εταιρείας Salice με τακάκι απλό.

Ο λεγόμενος "αντι μέτρου"

Θέλει τρύπα Φ35 χιλιοστά στην πόρτα.

Τον χρησιμοποιούμε στα γωνιακά πορτάκια

των γωνιακών ντουλαπιών κουζίνας και είναι

αυτός που ενώνει τα δύο πορτάκια.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται 1 απλό τακάκι.

4,90 €

 • Διαθέσιμο

Μεντεσές Salice 30 μοίρες

Μεντεσέδες της εταιρείας Salice με τακάκι απλό.

30 μοίρες με καβαλίκι στο πλαινό.

Θέλει τρύπα Φ35 χιλιοστά στην πόρτα.

Τον χρησιμοποιούμε στα φάλτσα ντουλάπια.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται 1 απλό τακάκι.

4,00 €

 • Διαθέσιμο

Μεντεσές Salice 30 μοίρες γωνία

Μεντεσέδες της εταιρείας Salice με τακάκι απλό.

30 μοίρεςγωνία με το πλαινό.

Θέλει τρύπα Φ35 χιλιοστά στην πόρτα.

Τον χρησιμοποιούμε στα φάλτσα ντουλάπια

όταν θέλουμε το πορτάκι να έρθει γωνία με

το πλαινό.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται 1 απλό τακάκι.

4,00 €

 • Διαθέσιμο

Ρυθμιζόμενο τακάκι Salice

Το ρυθμιζόμενο τακάκι μπορεί να συνδυαστεί με

όλους τους μεντεσέδες της Salice και μας δίνει

εξτρά δυνατότητα ρύθμισης +7,5  ή  -7,5 μοίρες

στον μεντεσέ.

2,50 €

 • Διαθέσιμο

Μεντεσές Salice για βιτρίνα αλουμινίου

Ίσιος μεντεσές για βιτρίνα αλουμινίου στενό προφίλ.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται 1 απλό τακάκι.

2,80 €

 • Διαθέσιμο

Το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας

Ξυλοεφαρμογές ΟΕ

Κοραή 89 και Ιλισσού

Μοσχάτο Αθήνα 

ΤΚ 18345

 

Τηλ:  2109407860

και 2109421329

 

email:

info@xyloefarmoges.com

 


Το μεγαλύτερο ηλεκτρονικό κατάστημα για τις κατασκευές σας,από την Ξυλοεφαρμογές, μιας Ελληνικής εταιρείας που βρίσκεται 27 χρόνια κοντά σας. Στα καταστήματά μας εκτός των επίπλων κουζίνας και ντουλάπας, μπορείτε να προμηθευτείτε τα πάντα για το σπίτι, όπως: ξυλεία, μελαμίνες, πόρτες, πατώματα, υλικά επίπλων, πόμολα, κουρτινόξυλα και δεκάδες άλλα υλικά για τις κατασκευές σας. Μπορείτε να αγοράσετε όλα τα υλικά και την ξυλεία για την κατασκευή σε έπιπλα κουζίνας, ντουλάπας, μικροέπιπλα κ.α. Η τεχνογνωσία μας στο φτιάχτο μόνος σου (DIY) σας εγγυάται αποτέλεσμα “σαν να το έφτιαξε μάστορας”. Και αν χρειάζεστε “μάστορα” … εμείς είμαστε εδώ. Σας παραδίδουμε έτοιμα-τοποθετημένα όλα τα έπιπλα σας. Μπορείτε να δείτε και την ηλεκτρονική σελίδα μας www.xyloefarmoges.com όπως και το site μας με έπιπλα κουζίνας και ντουλάπες στην διεύθυνση www.systhema.gr